การแสดงจุดบน googlemap แต่แสดงแค่บางส่วนก่อน

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา การแสดงจุดบน googlemap แต่แสดงแค่บางส่วนก่อน

การแสดงจุดบน googlemap แต่แสดงแค่บางส่วนก่อน
พี่ค่ะ พอจะมีตัวอย่าง สร้าง Marker ในแผนที่ Google map จาก Database ที่ดึงมา
แต่ว่า เวลามันโชว์ จุด Marker ในตอนแรก ให้มันโชว์แค่บางส่วน แล้วพอเราซูมเข้าไป มันก้อจะแสดง จุด Marker ที่เหลือ เพิ่มขึ้นมาอีก
คือ แบบ ตอนแรก มีแค่ สองสามจุด พอซูมเข้าไป ก้อ มีอีกหลายๆ จุดอ่ะค่ะ
ช่วยน่อยน่ะค่ะ ขอบคุณมากค่ะ


Nanozeez 182.52.25.xxx 03-12-2014 01:59:26

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
ทำได้หลายวิธี เช่น เรากำหนดฟิลค่า zoom เข้าไปในตารางฐานข้อมูล พอมีการ zoom ขึ้นที่หน้า
แผนที่ ก็แสดง ปักหมุด ที่มีค่าเท่ากับที่เราตั้งไว้
หรืออีกวิธี ก็กำหนด การจำกัดการแสดง เช่น เริ่มต้น ก็แสดงน้อยๆ หน่อย พอ zoom ก็เพิ่มจำนวน ตามเงื่อนไข
หรืออื่นๆ เช่น คำนวณหาค่าที่เหมาะสม กับการแสดงการ zoom 

นี้คือตัวอย่างในเว็บที่ประยุกต์ให้ดูเบื้องต้น
ลอกสังเกตที่ภาคใต้ จะมีปักหมุดเริ่มต้น แค่ที่เดียว พอเรา zoom เข้าไป ก็จะแสดงรายการปักหมุดเพิ่มเข้ามา

ตัวอย่าง
ไฟล์ get_marker.php สำหรับดึงข้อูลและพิกัด จากฐานข้อมูล มาเป็นรูปแบบไฟล์ json

<?php
header("Content-type:application/json; charset=UTF-8");    
header("Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate");    
header("Cache-Control: post-check=0, pre-check=0", false); 
// ส่วนติดต่อกับฐานข้อมูล
mysql_connect("localhost","root","") or die("Cannot connect the Server");   
mysql_select_db("test") or die("Cannot select database");   
mysql_query("set character set utf8");  
?>
<?php
$q="SELECT * FROM province_th WHERE 1 ORDER BY province_id";
$qr=mysql_query($q);
while($rs=mysql_fetch_array($qr)){
	$json_data[]=array(
		"province_id"=>$rs['province_id'],
		"province_name"=>$rs['province_name'],
    "latitude"=>$rs['province_lat'],
    "longitude"=>$rs['province_lon'],
    "zoom"=>$rs['province_zoom']
	);	
}
$json= json_encode($json_data);
echo $json;
?>


ไฟล์ทดสอบ google_map_zoom.php

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Document</title>
  <style type="text/css"> 
  html { height: 100% } 
  body {  
    height:100%; 
    margin:0;padding:0; 
    font-family:tahoma, "Microsoft Sans Serif", sans-serif, Verdana; 
    font-size:12px; 
  } 
  /* css กำหนดความกว้าง ความสูงของแผนที่ */ 
  #map_canvas {  
    width:450px; 
    height:500px; 
    margin:auto; 
    margin-top:50px; 
  } 
  </style>   
</head>
<body>
 
 <br>
  <div style="margin:auto:width:80%;">
    <div id="map_canvas"></div> 
    
  </div>  

<script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js"></script>   
<script type="text/javascript"> 
var map; // กำหนดตัวแปร map ไว้ด้านนอกฟังก์ชัน เพื่อให้สามารถเรียกใช้งาน จากส่วนอื่นได้ 
var GGM; // กำหนดตัวแปร GGM ไว้เก็บ google.maps Object จะได้เรียกใช้งานได้ง่ายขึ้น 
var my_Marker=[]; // สำหรับปักหมุด
var obj_marker; // สำหรับเก็บค่าพิกัดและข้อมูลจากฐานข้อมูล
var limit_show=10; // กำหนดแสดงรายการไม่เกิน
var infowindow=[]; // กำหนดตัวแปรสำหรับเก็บตัว popup แสดงรายละเอียดสถานที่ 
var infowindowTmp; // กำหนดตัวแปรสำหรับเก็บลำดับของ infowindow ที่เปิดล่าสุด   
function initialize() { // ฟังก์ชันแสดงแผนที่ 
  GGM=new Object(google.maps); // เก็บตัวแปร google.maps Object ไว้ในตัวแปร GGM 
  // กำหนดจุดเริ่มต้นของแผนที่ 
  var my_Latlng = new GGM.LatLng(13.761728449950002,100.6527900695800); 
  // กำหนด DOM object ที่จะเอาแผนที่ไปแสดง ที่นี้คือ div id=map_canvas 
  var my_DivObj=$("#map_canvas")[0];  
  // กำหนด Option ของแผนที่ 
  var myOptions = { 
    zoom: 5, // กำหนดขนาดการ zoom 
    center: my_Latlng , // กำหนดจุดกึ่งกลาง 
    mapTypeId:GGM.MapTypeId.ROADMAP, // กำหนดรูปแบบแผนที่ 
    mapTypeControlOptions:{ // การจัดรูปแบบส่วนควบคุมประเภทแผนที่ 
      position:GGM.ControlPosition.TOP, // จัดตำแหน่ง 
      style:GGM.MapTypeControlStyle.DROPDOWN_MENU // จัดรูปแบบ style  
    } 
  }; 
  map = new GGM.Map(my_DivObj,myOptions);// สร้างแผนที่และเก็บตัวแปรไว้ในชื่อ map 
  
  // ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลที่สร้างมาในรูปแบบไฟล์ json
  $.getJSON( "get_marker.php", function( data ) { 
    obj_marker=data; // เก็บค่าไว้ในตัวแปร ไว้ใช้งาน
    var m=0;
     $.each(obj_marker,function(i,k){ // วนลูปแสดงการปักหมุด
         if(m<limit_show){ // ปักหมดได้ไม่เกิน limit_show
          var markerLatLng=new GGM.LatLng(obj_marker[i].latitude,obj_marker[i].longitude); 
          my_Marker[i] = new GGM.Marker({ // สร้างตัว marker 
            position:markerLatLng, // กำหนดไว้ที่เดียวกับจุดกึ่งกลาง 
            map: map, // กำหนดว่า marker นี้ใช้กับแผนที่ชื่อ instance ว่า map 
            title:obj_marker[i].province_name // แสดง title เมื่อเอาเมาส์มาอยู่เหนือ 
          });   
           
           // ส่วนของ infowindow สำหรับทดสอบ ดึงจากชื่อ titile
           infowindow[i] = new GGM.InfoWindow({// สร้าง infowindow ของแต่ละ marker เป็นแบบ array 
            content: my_Marker[i].getTitle() // ดึง title ในตัว marker มาแสดงใน infowindow 
          });       
           
          // กรณีนำไปประยุกต์ ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลมาแสดง 
//            infowindow[i] = new GGM.InfoWindow({   
//             content:$.ajax({   
//               url:'placeDetail.php',//ใช้ ajax ใน jQuery ดึงข้อมูล   
//               data:'placeID='+obj_marker[i].province_id, // ส่งค่าตัวแปร ไปดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล 
//               async:false   
//             }).responseText   
//            });              

           // ส่วนของการกำหนด ให้เมื่อคลิกแต่ละ marker
          GGM.event.addListener(my_Marker[i],"click", function(){ // เมื่อคลิกตัว marker แต่ละตัว 
            if(infowindowTmp){ // ให้ตรวจสอบว่ามี infowindow ตัวไหนเปิดอยู่หรือไม่ 
              infowindow[infowindowTmp].close(); // ถ้ามีให้ปิด infowindow ที่เปิดอยู่ 
            } 
            infowindow[i].open(map,my_Marker[i]); // แสดง infowindow ของตัว marker ที่คลิก 
            infowindowTmp=i; // เก็บ infowindow ที่เปิดไว้อ้างอิงใช้งาน 
          });                
          m++;
         }
        
     });       
  }); 
  

  // กำหนด event ให้กับตัวแผนที่ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการ zoom 
  GGM.event.addListener(map, 'zoom_changed', function() { 
    // วนลูปล้างค่าเก่า ก่อนสร้างปักหมุดใหม่
    if(my_Marker.length>0){ 
      for(i=0;i<my_Marker.length;i++){ 
        my_Marker[i].setMap(null); 
      } 
    } 
    var m=0;
    var map_zoom=map.getZoom();
    // zoom เท่าไหร่ แสดงเท่าไหร่ เงื่อนไขกำหนดตามต้องการ
    if(map_zoom<=6){
      limit_show=10;
    }else if(map_zoom<=7){
      limit_show=30;
    }else if(map_zoom<=8){
      limit_show=40;
    }else if(map_zoom<=20){
      limit_show=100;
    }else{
      limit_show=10;
    }
     $.each(obj_marker,function(i,k){ // วนลูปแสดงการปักหมุด
         if(m<limit_show){ // ปักหมดได้ไม่เกิน limit_show
           
          var markerLatLng=new GGM.LatLng(obj_marker[i].latitude,obj_marker[i].longitude); 
          my_Marker[i] = new GGM.Marker({ // สร้างตัว marker 
            position:markerLatLng, // กำหนดไว้ที่เดียวกับจุดกึ่งกลาง 
            map: map, // กำหนดว่า marker นี้ใช้กับแผนที่ชื่อ instance ว่า map 
            title:obj_marker[i].province_name // แสดง title เมื่อเอาเมาส์มาอยู่เหนือ 
          });  

          // ส่วนของ infowindow สำหรับทดสอบ ดึงจากชื่อ titile
           infowindow[i] = new GGM.InfoWindow({// สร้าง infowindow ของแต่ละ marker เป็นแบบ array 
            content: my_Marker[i].getTitle() // ดึง title ในตัว marker มาแสดงใน infowindow 
          });               
          // กรณีนำไปประยุกต์ ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลมาแสดง 
//            infowindow[i] = new GGM.InfoWindow({   
//             content:$.ajax({   
//               url:'placeDetail.php',//ใช้ ajax ใน jQuery ดึงข้อมูล   
//               data:'placeID='+obj_marker[i].province_id, // ส่งค่าตัวแปร ไปดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล 
//               async:false   
//             }).responseText   
//            });              

           // ส่วนของการกำหนด ให้เมื่อคลิกแต่ละ marker
          GGM.event.addListener(my_Marker[i],"click", function(){ // เมื่อคลิกตัว marker แต่ละตัว 
            if(infowindowTmp){ // ให้ตรวจสอบว่ามี infowindow ตัวไหนเปิดอยู่หรือไม่ 
              infowindow[infowindowTmp].close(); // ถ้ามีให้ปิด infowindow ที่เปิดอยู่ 
            } 
            infowindow[i].open(map,my_Marker[i]); // แสดง infowindow ของตัว marker ที่คลิก 
            infowindowTmp=i; // เก็บ infowindow ที่เปิดไว้อ้างอิงใช้งาน 
          });                
          m++;
         }
     });     
    
  }); 
  
 
} 
$(function(){ 
  // โหลด สคริป google map api เมื่อเว็บโหลดเรียบร้อยแล้ว 
  // ค่าตัวแปร ที่ส่งไปในไฟล์ google map api 
  // v=3.2&sensor=false&language=th&callback=initialize 
  // v เวอร์ชัน่ 3.2 
  // sensor กำหนดให้สามารถแสดงตำแหน่งทำเปิดแผนที่อยู่ได้ เหมาะสำหรับมือถือ ปกติใช้ false 
  // language ภาษา th ,en เป็นต้น 
  // callback ให้เรียกใช้ฟังก์ชันแสดง แผนที่ initialize 
  $("<script/>", { 
   "type": "text/javascript", 
   src: "//maps.google.com/maps/api/js?v=3.2&sensor=false&language=th&callback=initialize" 
  }).appendTo("body");   
}); 
</script>       
</body>
</html>


ดูเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้งาน google map ได้ที่

http://www.ninenik.com/google_search.php?tags=google map
ninenik 1.47.210.xxx 03-12-2014
 ความคิดเห็นที่ 2
ขอบคุณมากๆๆเรยค่ะ ตัวอย่างนี้ช่วยหนูได้เยอะเรลยค่ะ

หนูขอถามเพิ่มน่ะค่ะ   จากตัวอย่างที่พี่ให้มา ถ้าหนูอยากให้แบบว่า  พอเรากดตรงมุดที่ปักไว้แล้ว มี pop-up ขึ้นมาอ่าค่ะ ซึ่ง pop-up นั้น ก้อจะมี ข้อมูลต่างๆ เช่น มีภาพติดอยู่ มีรายละเอียด ด้วยอ่ะค่ะ  ต้องทำไงค่ะ ช่วยน่อยน่ะค่ะ  ขอบคุณมากค่ะ


nanozeez 182.52.24.xxx 03-12-2014 19:29
 ความคิดเห็นที่ 3
ดูอัพเดท จากบทความได้เลย มีปรับให้รองรับการใช้งาน infowindow ถ้าจะดึงข้อมูลแสดงเมื่อกดให้เปิดใช้งาน
ตัว comment ไว้ 

google map แสดงจำนวน marker ตามเงื่อนไข การ  zoom 


ninenik 1.46.145.xxx 03-12-2014
 ความคิดเห็นที่ 4
ขอบคุณมากๆๆๆๆๆๆเลยน่ะค่ะ  ขอบคุณจิงๆเลยค่ะ   เว็บพี่ช่วยหนู จบทำโปรเจคจบได้อย่างดีเลยค่ะ ขอบคุณมากๆๆ ๆ ๆ ๆน่ะค่ะ   ขอให้พี่มีความสุขมากๆค่ะ
ไม่รุ้จะขอบคุณยังไง  ขอบคุณจิงๆค่ะ


nanozeez 182.52.24.xxx 03-12-2014 21:09
1


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ