ขอคำแนะนำเกี่ยวกับ google map หน่อยค่ะ

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา ขอคำแนะนำเกี่ยวกับ google map หน่อยค่ะ

ขอคำแนะนำเกี่ยวกับ google map หน่อยค่ะ
คือ อยากทราบว่าจะทำยังไงให้พวกแต่ละจังหวัดที่ต้องการจะโชว์อ่ะค่ะ ให้อยู่ข้างๆ google map รบกวนแนะนำหน่อยนะค่ะ ไม่ค่อยรู้เรื่อง map เท่าไหร่เลยค่ะ


Chickenkook 171.96.177.xxx 04-12-2014 20:01:00

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
ดูเป็นแนวทาง

แสดงข้อมูลตัวเลือก ด้านข้าง google map กับการใช้งาน event.trigger 
https://www.ninenik.com/content.php?arti_id=350 via @ninenik

หรือดูเกี่ยวกับแผนที่ google map ทั้งหมด ตามลิ้งค์นี้

https://www.ninenik.com/google_search.php?tags=google map


ninenik 1.46.147.xxx 04-12-2014
 ความคิดเห็นที่ 2
คือไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่อ่ะคะ ว่า ไฟล์นี้ genMarker.php ไปเอามาจากไหนค่ะ มันต้องเริ่มตั้งแต่ต้นเลยรึเปล่าค่ะ หรือเริ่มตรงไหนค่ะ รบกวนด้วยนะ พอดีมือใหม่มากอ่ะค่ะ ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ค่ะ ต้องขอโทดด้วยนะค่ะ


chickenkook 171.96.177.xxx 04-12-2014 22:20
 ความคิดเห็นที่ 3
สร้างไฟล์ get_marker.php ตามตัวอย่าง

<?php
header("Content-type:application/json; charset=UTF-8");    
header("Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate");    
header("Cache-Control: post-check=0, pre-check=0", false); 
// ส่วนติดต่อกับฐานข้อมูล
mysql_connect("localhost","root","") or die("Cannot connect the Server");   
mysql_select_db("test") or die("Cannot select database");   
mysql_query("set character set utf8");  
?>
<?php
$q="SELECT * FROM province_th WHERE 1 ORDER BY province_id";
$qr=mysql_query($q);
while($rs=mysql_fetch_array($qr)){
	$json_data[]=array(
    "province_id"=>$rs['province_id'],
    "province_name"=>$rs['province_name'],
    "latitude"=>$rs['province_lat'],
    "longitude"=>$rs['province_lon'],
    "zoom"=>$rs['province_zoom']
	);	
}
$json= json_encode($json_data);
echo $json;
?>


ปรับเปลี่ยนชื่อและฐานข้อมูลตามต้องการ  ถ้าต้องการฐานข้อมูลจังหวัด และพิกัด
ในประเทศทไย ดูได้ที่

ฐานข้อมูลจังหวัด และพิกัด ดึงข้อมูลจาก google map  


ค่าในส่วนต่อไปนี้เพิ่ม ลบ ได้ตามต้องการ หากมีการนับไปประยุกต์ เช่น อาจมีแค่นี้ก็ได้

    "province_id"=>$rs['province_id'],
    "province_name"=>$rs['province_name'],
    "latitude"=>$rs['province_lat'],
    "longitude"=>$rs['province_lon'],


ต่อไปสร้างไฟล์ ดึงข้อมูลมาแสดงด้านข่าง พร้อมแผนที่ เช่นชื่อไฟล์ google_map_side_navi.php

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Document</title>
  <style type="text/css"> 
  html { height: 100% } 
  body {  
    height:100%; 
    margin:0;padding:0; 
    font-family:tahoma, "Microsoft Sans Serif", sans-serif, Verdana; 
    font-size:12px; 
  } 
  /* css กำหนดความกว้าง ความสูงของแผนที่ */ 
  #map_canvas {  
    position:relative; 
    float:left; 
    top:0px; 
    width:450px; 
    height:400px; 
  /* margin:auto;*/ 
  } 
  /* css สำหรับ div คลุม google map อีกที */ 
  #contain_map { 
    position:relative; 
    width:600px; 
    height:400px; 
    margin:auto; 
    margin-top:50px; 
    overflow:hidden; 
  /* background-color:#FC6;*/ 
  } 
  /* บรรทัดต่อจากนี้เป็น css กำหนดการแสดงในส่วน sidebar หรือแถบข้าง */ 
  #side_bar{ 
    position:relative; 
    float:left; 
    width:150px; 
    height:418px; 
    background-color:#000; 
    overflow:auto; 
  } 
  /* ส่วน css สำหรับกำหนดการแสดงของ ul ใน sidebar */ 
  #navigator_link{ 
    position:relative; 
    list-style:none; 
    padding:0px; 
    padding-bottom:10px; 
    left:10px; 
  } 
  /* ส่วน css กำหนดสีและรูปแบบลิ้งค์ ใน sidebar */ 
  #navigator_link li a{ 
    text-decoration:none; 
    color:#FFF;  
  } 
  /* ส่วน css กำหนดให้ข้อความใน li เยื้องเข้าไป 5 pixel */ 
  #navigator_link li{ 
    text-indent:5px; 
  } 
  /* ส่วน css สีพื้นหลังของ li เมื่อ mouse over */ 
  #navigator_link li:hover{ 
    background-color:#CCC;  
  } 
  /* ส่วน css สีของลิ้งค์ เมื่อ mouse over */ 
  #navigator_link li:hover a{ 
    color:#000; 
  } 
  </style> 
</head>
<body>
 
 <br>
  <div style="margin:auto:width:80%;">
  
<div id="contain_map"> 
 <div id="map_canvas"></div> 
 <div id="side_bar"> 
    <ul id="navigator_link"> 
    </ul> 
 </div> 
</div>  
    
  </div>  

<script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js"></script>   
<script type="text/javascript"> 
var map; // กำหนดตัวแปร map ไว้ด้านนอกฟังก์ชัน เพื่อให้สามารถเรียกใช้งาน จากส่วนอื่นได้ 
var GGM; // กำหนดตัวแปร GGM ไว้เก็บ google.maps Object จะได้เรียกใช้งานได้ง่ายขึ้น 
var my_Marker=[]; // สำหรับปักหมุด
var obj_marker; // สำหรับเก็บค่าพิกัดและข้อมูลจากฐานข้อมูล
var infowindow=[]; // กำหนดตัวแปรสำหรับเก็บตัว popup แสดงรายละเอียดสถานที่ 
var infowindowTmp; // กำหนดตัวแปรสำหรับเก็บลำดับของ infowindow ที่เปิดล่าสุด   

function initialize() { // ฟังก์ชันแสดงแผนที่ 
  GGM=new Object(google.maps); // เก็บตัวแปร google.maps Object ไว้ในตัวแปร GGM 
  // กำหนดจุดเริ่มต้นของแผนที่ 
  var my_Latlng = new GGM.LatLng(13.761728449950002,100.6527900695800); 
  // กำหนด DOM object ที่จะเอาแผนที่ไปแสดง ที่นี้คือ div id=map_canvas 
  var my_DivObj=$("#map_canvas")[0];  
  // กำหนด Option ของแผนที่ 
  var myOptions = { 
    zoom: 5, // กำหนดขนาดการ zoom 
    center: my_Latlng , // กำหนดจุดกึ่งกลาง 
    mapTypeId:GGM.MapTypeId.ROADMAP, // กำหนดรูปแบบแผนที่ 
    mapTypeControlOptions:{ // การจัดรูปแบบส่วนควบคุมประเภทแผนที่ 
      position:GGM.ControlPosition.TOP, // จัดตำแหน่ง 
      style:GGM.MapTypeControlStyle.DROPDOWN_MENU // จัดรูปแบบ style  
    } 
  }; 
  map = new GGM.Map(my_DivObj,myOptions);// สร้างแผนที่และเก็บตัวแปรไว้ในชื่อ map 
  
  // ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลที่สร้างมาในรูปแบบไฟล์ json
  $.getJSON( "get_marker.php", function( data ) { 
    obj_marker=data; // เก็บค่าไว้ในตัวแปร ไว้ใช้งาน
     $.each(obj_marker,function(i,k){ // วนลูปแสดงการปักหมุด
         
            // ส่วนสำหรับสร้างลิ้งค์ใน sidebar 
          var navi_link="<li><a href='javascript:showInfo("+i+")'>"+obj_marker[i].province_name+"</a></li>"; 
          $("#navigator_link").append(navi_link);   // นำลิ้สรายการ พร้อมลิ้งค์ไปแสดงใน sidebar   
       
          var markerLatLng=new GGM.LatLng(obj_marker[i].latitude,obj_marker[i].longitude); 
          my_Marker[i] = new GGM.Marker({ // สร้างตัว marker 
            position:markerLatLng, // กำหนดไว้ที่เดียวกับจุดกึ่งกลาง 
            map: map, // กำหนดว่า marker นี้ใช้กับแผนที่ชื่อ instance ว่า map 
            title:obj_marker[i].province_name // แสดง title เมื่อเอาเมาส์มาอยู่เหนือ 
          });   
           
           // ส่วนของ infowindow สำหรับทดสอบ ดึงจากชื่อ titile
           infowindow[i] = new GGM.InfoWindow({// สร้าง infowindow ของแต่ละ marker เป็นแบบ array 
            content: my_Marker[i].getTitle() // ดึง title ในตัว marker มาแสดงใน infowindow 
          });       
           
          // กรณีนำไปประยุกต์ ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลมาแสดง 
//            infowindow[i] = new GGM.InfoWindow({   
//             content:$.ajax({   
//               url:'placeDetail.php',//ใช้ ajax ใน jQuery ดึงข้อมูล   
//               data:'placeID='+obj_marker[i].province_id, // ส่งค่าตัวแปร ไปดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล 
//               async:false   
//             }).responseText   
//            });              

           // ส่วนของการกำหนด ให้เมื่อคลิกแต่ละ marker
          GGM.event.addListener(my_Marker[i],"click", function(){ // เมื่อคลิกตัว marker แต่ละตัว 
            if(infowindowTmp){ // ให้ตรวจสอบว่ามี infowindow ตัวไหนเปิดอยู่หรือไม่ 
              infowindow[infowindowTmp].close(); // ถ้ามีให้ปิด infowindow ที่เปิดอยู่ 
            } 
            infowindow[i].open(map,my_Marker[i]); // แสดง infowindow ของตัว marker ที่คลิก 
            infowindowTmp=i; // เก็บ infowindow ที่เปิดไว้อ้างอิงใช้งาน 
          });                
        
     });       
  }); 
  

 
} 
// ส่วนของฟังก์ชันที่เรียกใช้งานจากลิ้งค์ เพื่อแสดง infowindow 
function showInfo(i){ // ส่งค่า i คือ index ของตัว marker แต่ละตัวในแผนที่ 
  // เมื่อคลิกจากลิ้งค์ ให้ตัว marker ในแผนที่นั้นๆ ถูกคลิกด้วย 
  GGM.event.trigger(my_Marker[i],"click");  
}    
$(function(){ 
  // โหลด สคริป google map api เมื่อเว็บโหลดเรียบร้อยแล้ว 
  // ค่าตัวแปร ที่ส่งไปในไฟล์ google map api 
  // v=3.2&sensor=false&language=th&callback=initialize 
  // v เวอร์ชัน่ 3.2 
  // sensor กำหนดให้สามารถแสดงตำแหน่งทำเปิดแผนที่อยู่ได้ เหมาะสำหรับมือถือ ปกติใช้ false 
  // language ภาษา th ,en เป็นต้น 
  // callback ให้เรียกใช้ฟังก์ชันแสดง แผนที่ initialize 
  $("<script/>", { 
   "type": "text/javascript", 
   src: "//maps.google.com/maps/api/js?v=3.2&sensor=false&language=th&callback=initialize" 
  }).appendTo("body");   
}); 
</script>       
</body>
</html>



ตัวอย่าง







ninenik 1.47.82.xxx 05-12-2014
 ความคิดเห็นที่ 4
ขอบคุณมากเลยนะค่ะ เข้าใจขึ้นเยอะมากเลยค่ะ : ) แล้วจะมาถามใหม่นะค่ะ


chickenkook 171.96.177.xxx 05-12-2014 12:22
1






เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ