แสดงชื่อผู้บันทึกงานค่ะ

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา แสดงชื่อผู้บันทึกงานค่ะ

แสดงชื่อผู้บันทึกงานค่ะ
ช่วยดูให้หน่อยค่ะ อยากให้แสดงชื่อผู้ที่บันทึกงานตรงช่อง "ผู้บันทึก" ขอบคุณมากๆ ค่ะ
<?
session_start ();
require_once('../Connections/Myconnect.php');
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>report</title>
<style type="text/css">
body,td,th {
	font-size: 14px;
	color: #666;
}
</style>
</head>

<body>
 <center>
 
<br />
 <br />
 <br />
 
 <?php 
 
 $sql = "select * from customer where id_credit = '$id_credit' ";
		$tblcustomer = mysql_query($sql) or die ("error = $sql");
		$customer = mysql_fetch_array($tblcustomer); "select * from member where id='$id' ";   
?>
 <table width="688" height="458" border="1" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
 <tr bgcolor="#6633CC">
  <td height="49" colspan="3" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><span class="style3"><img src="login.jpg" width="623" height="161" /><font size="+1" color="#333333"></span></td>
 </tr>
 <tr bgcolor="#333333">
  <td height="43" colspan="3" align="left" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF">ประเภทสินเชื่อ:&nbsp;&nbsp;<?php echo $customer['n_credit']; ?></td>
 </tr>
 <tr bgcolor="#333333">
  <td height="35" colspan="3" align="left" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF">เลขที่บัญชี:&nbsp;&nbsp;<?php echo $customer['id_credit']; ?></td>
 </tr>
 <tr bgcolor="#333333">
  <td height="39" colspan="3" align="left" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF">ชื่อลูกค้า:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<?php echo $customer['titlename']; ?><?php echo $customer['name']; ?>&nbsp;<?php echo $customer['lastname']; ?></td>
 </tr>
 <tr bgcolor="#333333">
  <td width="272" height="40" align="left" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF">เลขบัตรประชาชน:&nbsp;&nbsp;<?php echo $customer['idcard']; ?></td>
  <td colspan="2" align="left" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF">เบอร์โทรศัพท์:&nbsp;&nbsp;<?php echo $customer['telnumber']; ?></td>
 </tr>
 <tr bgcolor="#333333">
  <td height="62" colspan="3" align="left" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF">ที่อยู่:&nbsp;&nbsp;<?php echo $customer['address']; ?></td>
 </tr>
 <tr bgcolor="#333333">
  <td height="44" colspan="3" align="left" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF">สถานะแฟ้ม:&nbsp;&nbsp;<?php echo $customer['status_doc']; ?></td>
 </tr>
 <tr bgcolor="#333333">
  <td height="50" colspan="3" align="left" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF">สถานะการติดตามหนี้:<?php echo $customer['follow_doc1']; ?></td>
 </tr>
 <tr bgcolor="#333333">
  <td height="64" align="left" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF">ผลการติดตามหนี้: <?php echo $customer['follow_doc2']; ?></td>
  <td width="202" align="left" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> วันที่ทำรายการ: <?php echo $customer['date']; ?></td>
  <td width="206" align="left" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF">ผู้บันทึก: <span class="font"><? echo $member['name'].'&nbsp;'.$member['lastname'];?></span>&nbsp;(<span class="font"><? echo $member[id];?></span>)</td>
 </tr>
 <tr bgcolor="#6666CC">
  <td height="10" colspan="3" align="right" valign="middle">r</td>
 </tr>
</table>

<br />
<br />
<Br />
<table width="798" border="0">
 <tr>
  <td height="40" align="center" valign="middle"><input type=button onClick='window.history.back()' value='Back'> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
  <input name="input" type="button" value="สั่งพิมพ์" onclick="window.print();" /></td>
 </tr>
</table>
<br />
 <br />
<center>
 
 
 <center></center></p>
 
</center>
</body>
</html>


Only 110.77.227.xxx 05-01-2015 19:38:37

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
 เขียนโค้ดผิดหรือเปล่า


ninenik 1.46.208.xxx 05-01-2015
 ความคิดเห็นที่ 2

ตอนนี้แก้ไขแล้วค่ะ แต่ยังขึ้น ผู้บันทึก: s s (s)

รบกวนช่วยดูให้หน่อยนะคะ ไม่ค่อยเก่ง crying

<?
session_start ();
require_once('../Connections/Myconnect.php');
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>report</title>
<style type="text/css">
body,td,th {
	font-size: 14px;
	color: #666;
}
</style>
</head>

<body>
 <center>
 
<br />
 <br />
 <br />
 
 <?php 
 
 $sql = "select * from customer where id_credit = '$id_credit' ";
		$tblcustomer = mysql_query($sql) or die ("error = $sql");
		$customer = mysql_fetch_array($tblcustomer); 
   
?>
<?php 
 
 $show = "select * from member where id = '$id' ";
		$tblmember = mysql_query($show) or die ("error = $show");
		$member = mysql_fetch_array($tblmember); 
   
?>
 <table width="688" height="458" border="1" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
 <tr bgcolor="#6633CC">
  <td height="49" colspan="3" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><span class="style3"><img src="login.jpg" width="623" height="161" /><font size="+1" color="#333333"></span></td>
 </tr>
 <tr bgcolor="#333333">
  <td height="43" colspan="3" align="left" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF">ประเภทสินเชื่อ:&nbsp;&nbsp;<?php echo $customer['n_credit']; ?></td>
 </tr>
 <tr bgcolor="#333333">
  <td height="35" colspan="3" align="left" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF">เลขที่บัญชี:&nbsp;&nbsp;<?php echo $customer['id_credit']; ?></td>
 </tr>
 <tr bgcolor="#333333">
  <td height="39" colspan="3" align="left" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF">ชื่อลูกค้า:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<?php echo $customer['titlename']; ?><?php echo $customer['name']; ?>&nbsp;<?php echo $customer['lastname']; ?></td>
 </tr>
 <tr bgcolor="#333333">
  <td width="272" height="40" align="left" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF">เลขบัตรประชาชน:&nbsp;&nbsp;<?php echo $customer['idcard']; ?></td>
  <td colspan="2" align="left" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF">เบอร์โทรศัพท์:&nbsp;&nbsp;<?php echo $customer['telnumber']; ?></td>
 </tr>
 <tr bgcolor="#333333">
  <td height="62" colspan="3" align="left" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF">ที่อยู่:&nbsp;&nbsp;<?php echo $customer['address']; ?></td>
 </tr>
 <tr bgcolor="#333333">
  <td height="44" colspan="3" align="left" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF">สถานะแฟ้ม:&nbsp;&nbsp;<?php echo $customer['status_doc']; ?></td>
 </tr>
 <tr bgcolor="#333333">
  <td height="50" colspan="3" align="left" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF">สถานะการติดตามหนี้:<?php echo $customer['follow_doc1']; ?></td>
 </tr>
 <tr bgcolor="#333333">
  <td height="64" align="left" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF">ผลการติดตามหนี้: <?php echo $customer['follow_doc2']; ?></td>
  <td width="202" align="left" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> วันที่ทำรายการ: <?php echo $customer['date']; ?></td>
  <td width="206" align="left" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF">ผู้บันทึก: <span class="font"><? echo $show['name'].'&nbsp;'.$show['lastname'];?></span>&nbsp;(<span class="font"><? echo $show['id'];?></span>)</td>
 </tr>
 <tr bgcolor="#6666CC">
  <td height="10" colspan="3" align="right" valign="middle">r</td>
 </tr>
</table>

<br />
<br />
<Br />
<table width="798" border="0">
 <tr>
  <td height="40" align="center" valign="middle"><input type=button onClick='window.history.back()' value='Back'> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
  <input name="input" type="button" value="สั่งพิมพ์" onclick="window.print();" /></td>
 </tr>
</table>
<br />
 <br />
<center>
 
 
 <center></center></p>
 
</center>
</body>
</html>


only 110.77.227.xxx 05-01-2015 19:55
 ความคิดเห็นที่ 3
<?php  
  
 $sql = "select * from customer where id_credit = '$id_credit' "; 
    $tblcustomer = mysql_query($sql) or die ("error = $sql"); 
    $customer = mysql_fetch_array($tblcustomer);  
    
?> 
<?php  
  
 $show = "select * from member where id = '$id' "; 
    $tblmember = mysql_query($show) or die ("error = $show"); 
    $member = mysql_fetch_array($tblmember);  
    
?> 

$id_credit และ $id  มาจากไหนครับ กำหนดค่าแล้วหรือยัง ผมหาไม่เจอ
และอีกวิธี ลองไปศึกษา คำสัง JOIN ดูครับ
การใช้งาน SQL LEFT JOIN
https://www.ninenik.com/content.php?arti_id=554 via @ninenik

การใช้งาน SQL INNER JOIN
https://www.ninenik.com/content.php?arti_id=553 via @ninenik


wowowow 61.90.9.xxx 06-01-2015 09:11
1


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ