อยากให้ google map api แสดงตำแหน่งหมุด ที่เลือกจาก drop down จังหวัด อำเภอ ในฐานข้อมูลของเรา

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา อยากให้ google map api แสดงตำแหน่งหมุด ที่เลือกจาก drop down จังหวัด อำเภอ ในฐานข้อมูลของเรา

อยากให้ google map api แสดงตำแหน่งหมุด ที่เลือกจาก drop down จังหวัด อำเภอ ในฐานข้อมูลของเรา
อยากให้ google map api แสดงตำแหน่ง หมุด ที่เลือก จาก drop down จังหวัด อำเภอ 

ซึ่ง จังหวัด อำเภอ อยู่ในฐานข้อมูลของเรา ไม่ใช่ของ google

อยากทราบว่า สามารถทำได้ไหม 

ตอนแรกเก็บ ละติจูด ลองติจูด โดยให้ผู้ใช้งาน ปักหมุดโดยmap แสดง ตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบันของเราตามสสัญญาณอินเตอร์เน็ต +

บวกกับ ถ้าอยากปักตำแหน่งอื่นให้เสริทตำแหน่งในกล่องข้อความของ google แล้วแมพแสดงตาม 

แล้วอาจารย์ให้เพิ่ม ให้เลือก drop down จังหวัด อำเภอ แล้วให้ map รีเฟรชแสดงตามตำแหน่งนั้น ตำบลไม่ต้องก็ได้ กลัวจะยากไป 

ซึ่งdrop down จังหวัด อำเภอ นั้น เราสร้างตารางเพื่อให้ผู้ใช้ เก็บข้อมูลที่อยู่เฉยๆ มันไม่สัมพันธ์กับmap เลย 

อาจารย์อยากให้ ตาราง จังหวัด อำเภอ สัมพันธ์กับ map ด้วย

ไม่ทราบว่า พอจะมีแนวทางไหมค่ะ 

หากไม่เข้าใจที่พิมพ์ไป ลองไปเล่นดูได้ค่ะ http://nasrin.hol.es   เพิ่ม map อยู่ในเมนู เพิ่มหอพัก
Nasrin 101.108.113.xxx 13-02-2015 17:14:45

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
(function ( $ ) {

  /**
   * Holds google map object and related utility entities.
   * @constructor
   */
  function GMapContext(domElement, options) {
    var _map = new google.maps.Map(domElement, options);
    var _marker = new google.maps.Marker({
      position: new google.maps.LatLng(54.19335, -3.92695),
      map: _map,
      title: "Drag Me",
      draggable: options.draggable
    });
    return {
      map: _map,
      marker: _marker,
      circle: null,
      location: _marker.position,
      radius: options.radius,
      locationName: options.locationName,
      addressComponents: {
        formatted_address: null,
        addressLine1: null,
        addressLine2: null,
        streetName: null,
        streetNumber: null,
        city: null,
        state: null,
        stateOrProvince: null
      },
      settings: options.settings,
      domContainer: domElement,
      geodecoder: new google.maps.Geocoder()
    }
  }

  // Utility functions for Google Map Manipulations
  var GmUtility = {
    /**
     * Draw a circle over the the map. Returns circle object.
     * Also writes new circle object in gmapContext.
     *
     * @param center - LatLng of the center of the circle
     * @param radius - radius in meters
     * @param gmapContext - context
     * @param options
     */
    drawCircle: function(gmapContext, center, radius, options) {
      if (gmapContext.circle != null) {
        gmapContext.circle.setMap(null);
      }
      if (radius > 0) {
        radius *= 1;
        options = $.extend({
          strokeColor: "#0000FF",
          strokeOpacity: 0.35,
          strokeWeight: 2,
          fillColor: "#0000FF",
          fillOpacity: 0.20
        }, options);
        options.map = gmapContext.map;
        options.radius = radius;
        options.center = center;
        gmapContext.circle = new google.maps.Circle(options);
        return gmapContext.circle;
      }
      return null;
    },
    /**
     *
     * @param gMapContext
     * @param location
     * @param callback
     */
    setPosition: function(gMapContext, location, callback) {
      gMapContext.location = location;
      gMapContext.marker.setPosition(location);
      gMapContext.map.panTo(location);
      this.drawCircle(gMapContext, location, gMapContext.radius, {});
      if (gMapContext.settings.enableReverseGeocode) {
        gMapContext.geodecoder.geocode({latLng: gMapContext.location}, function(results, status){
          if (status == google.maps.GeocoderStatus.OK && results.length > 0){
            gMapContext.locationName = results[0].formatted_address;
            gMapContext.addressComponents =
              GmUtility.address_component_from_google_geocode(results[0].address_components);
          }
          if (callback) {
            callback.call(this, gMapContext);
          }
        });
      } else {
        if (callback) {
          callback.call(this, gMapContext);
        }
      }

    },
    locationFromLatLng: function(lnlg) {
      return {latitude: lnlg.lat(), longitude: lnlg.lng()}
    },
    address_component_from_google_geocode: function(address_components) {
      var result = {};
      for (var i = address_components.length-1; i>=0; i--) {
        var component = address_components[i];
        // Postal code
        if (component.types.indexOf('postal_code') >= 0) {
          result.postalCode = component.short_name;
        }
        // Street number
        else if (component.types.indexOf('street_number') >= 0) {
          result.streetNumber = component.short_name;
        }
        // Street name
        else if (component.types.indexOf('route') >= 0) {
          result.streetName = component.short_name;
        }
        // City
        else if (component.types.indexOf('sublocality') >= 0) {
          result.city = component.short_name;
        }
        // State Province
        else if (component.types.indexOf('administrative_area_level_1') >= 0) {
          result.stateOrProvince = component.short_name;
        }
        // State Province
        else if (component.types.indexOf('country') >= 0) {
          result.country = component.short_name;
        }
      }
      result.addressLine1 = [result.streetNumber, result.streetName].join(' ').trim();
      result.addressLine2 = '';
      return result;
    }
  };

  function isPluginApplied(domObj) {
    return getContextForElement(domObj) != undefined;
  }

  function getContextForElement(domObj) {
    return $(domObj).data("locationpicker");
  }

  function updateInputValues(inputBinding, gmapContext){
    if (!inputBinding) return;
    var currentLocation = GmUtility.locationFromLatLng(gmapContext.location);
    if (inputBinding.latitudeInput) {
      inputBinding.latitudeInput.val(currentLocation.latitude);
    }
    if (inputBinding.longitudeInput) {
      inputBinding.longitudeInput.val(currentLocation.longitude);
    }
    if (inputBinding.radiusInput) {
      inputBinding.radiusInput.val(gmapContext.radius);
    }
    if (inputBinding.locationNameInput) {
      inputBinding.locationNameInput.val(gmapContext.locationName);
    }
  }

  function setupInputListenersInput(inputBinding, gmapContext) {
    if (inputBinding) {
      if (inputBinding.radiusInput){
        inputBinding.radiusInput.on("change", function() {
          gmapContext.radius = $(this).val();
          GmUtility.setPosition(gmapContext, gmapContext.location, function(context){
            context.settings.onchanged.apply(gmapContext.domContainer,
              [GmUtility.locationFromLatLng(context.location), context.radius, false]);
          });
        });
      }
      if (inputBinding.locationNameInput && gmapContext.settings.enableAutocomplete) {
        gmapContext.autocomplete = new google.maps.places.Autocomplete(inputBinding.locationNameInput.get(0));
        google.maps.event.addListener(gmapContext.autocomplete, 'place_changed', function() {
          var place = gmapContext.autocomplete.getPlace();
          if (!place.geometry) {
            gmapContext.settings.onlocationnotfound(place.name);
            return;
          }
          GmUtility.setPosition(gmapContext, place.geometry.location, function(context) {
            updateInputValues(inputBinding, context);
            context.settings.onchanged.apply(gmapContext.domContainer,
              [GmUtility.locationFromLatLng(context.location), context.radius, false]);
          });
        });
      }
      if (inputBinding.latitudeInput) {
        inputBinding.latitudeInput.on("change", function() {
          GmUtility.setPosition(gmapContext, new google.maps.LatLng($(this).val(), gmapContext.location.lng()), function(context){
            context.settings.onchanged.apply(gmapContext.domContainer,
              [GmUtility.locationFromLatLng(context.location), context.radius, false]);
          });
        });
      }
      if (inputBinding.longitudeInput) {
        inputBinding.longitudeInput.on("change", function() {
          GmUtility.setPosition(gmapContext, new google.maps.LatLng(gmapContext.location.lat(), $(this).val()), function(context){
            context.settings.onchanged.apply(gmapContext.domContainer,
              [GmUtility.locationFromLatLng(context.location), context.radius, false]);
          });
        });
      }
    }
  }

  /**
   * Initialization:
   * $("#myMap").locationpicker(options);
   * @param options
   * @param params
   * @returns {*}
   */
  $.fn.locationpicker = function( options, params ) {
    if (typeof options == 'string') { // Command provided
      var _targetDomElement = this.get(0);
      // Plug-in is not applied - nothing to do.
      if (!isPluginApplied(_targetDomElement)) return;
      var gmapContext = getContextForElement(_targetDomElement);
      switch (options) {
        case "location":
          if (params == undefined) { // Getter
            var location = GmUtility.locationFromLatLng(gmapContext.location);
            location.radius = gmapContext.radius;
            location.name = gmapContext.locationName;
            return location;
          } else { // Setter
            if (params.radius) {
              gmapContext.radius = params.radius;
            }
            GmUtility.setPosition(gmapContext, new google.maps.LatLng(params.latitude, params.longitude), function(gmapContext) {
              updateInputValues(gmapContext.settings.inputBinding, gmapContext);
            });
          }
          break;
        case "subscribe":
          /**
           * Provides interface for subscribing for GoogleMap events.
           * See Google API documentation for details.
           * Parameters:
           * - event: string, name of the event
           * - callback: function, callback function to be invoked
           */
          if (params == undefined) { // Getter is not available
            return null;
          } else {
            var event = params.event;
            var callback = params.callback;
            if (!event || ! callback) {
              console.error("LocationPicker: Invalid arguments for method "subscribe"")
              return null;
            }
            google.maps.event.addListener(gmapContext.map, event, callback);
          }
          break;
        case "map":
          /**
           * Returns object which allows access actual google widget and marker paced on it.
           * Structure: {
           * map: Instance of the google map widget
           * marker: marker placed on map
           * }
           */
          if (params == undefined) { // Getter is not available
            var locationObj = GmUtility.locationFromLatLng(gmapContext.location);
            locationObj.formattedAddress = gmapContext.locationName;
            locationObj.addressComponents = gmapContext.addressComponents;
            return {
              map: gmapContext.map,
              marker: gmapContext.marker,
              location: locationObj
            }
          } else {
            return null;
          }
      }
      return null;
    }
    return this.each(function() {
      var $target = $(this);
      // If plug-in hasn't been applied before - initialize, otherwise - skip
      if (isPluginApplied(this)) return;
      // Plug-in initialization is required
      // Defaults
      var settings = $.extend({}, $.fn.locationpicker.defaults, options );
      // Initialize
      var gmapContext = new GMapContext(this, {
        zoom: settings.zoom,
        center: new google.maps.LatLng(settings.location.latitude, settings.location.longitude),
        mapTypeId: google.maps.MapTypeId.ROADMAP,
        mapTypeControl: true,
        disableDoubleClickZoom: false,
        scrollwheel: settings.scrollwheel,
        streetViewControl: false,
        radius: settings.radius,
        locationName: settings.locationName,
        settings: settings,
        draggable: settings.draggable
      });
      $target.data("locationpicker", gmapContext);
      // Subscribe GMap events
      google.maps.event.addListener(gmapContext.marker, "dragend", function(event) {
        GmUtility.setPosition(gmapContext, gmapContext.marker.position, function(context){
          var currentLocation = GmUtility.locationFromLatLng(gmapContext.location);
          context.settings.onchanged.apply(gmapContext.domContainer, [currentLocation, context.radius, true]);
          updateInputValues(gmapContext.settings.inputBinding, gmapContext);
        });
      });
      GmUtility.setPosition(gmapContext, new google.maps.LatLng(settings.location.latitude, settings.location.longitude), function(context){
        updateInputValues(settings.inputBinding, gmapContext);
        context.settings.oninitialized($target);
        var currentLocation = GmUtility.locationFromLatLng(gmapContext.location);
        settings.onchanged.apply(gmapContext.domContainer, [currentLocation, context.radius, false]);
      });
      // Set up input bindings if needed
      setupInputListenersInput(settings.inputBinding, gmapContext);
    });
  };
  $.fn.locationpicker.defaults = {
    location: {latitude: 40.7324319, longitude: -73.82480799999996},
    locationName: "",
    radius: 500,
    zoom: 15,
    scrollwheel: true,
    inputBinding: {
      latitudeInput: null,
      longitudeInput: null,
      radiusInput: null,
      locationNameInput: null
    },
    enableAutocomplete: false,
    enableReverseGeocode: true,
    draggable: true,
    onchanged: function(currentLocation, radius, isMarkerDropped) {},
    onlocationnotfound: function(locationName) {},
    oninitialized: function (component) {}

  }

}( jQuery ));


nasrin 101.108.113.xxx 13-02-2015 17:15
 ความคิดเห็นที่ 2
wowowow 61.90.37.xxx 13-02-2015 17:36
 ความคิดเห็นที่ 3
wowowow 61.90.37.xxx 13-02-2015 17:38
 ความคิดเห็นที่ 4
แบบนี้ค่ะ เรามีเนนู drop down จังหวัด อำเภอ 
ในขณะที่เราเลือก จังหวัด อำเภอ ให้หมุดแสดงตามตำแหน่งนั้นค่ะ

nasrin 101.108.113.xxx 13-02-2015 17:47
 ความคิดเห็นที่ 5
พิกัดจังหวัดไม่น่ามีปัญหา เพราะยังไงก็สัมพันธ์กับ map ได้ ส่วนอำเภอ ส่วนใหญ่ก็ค้นได้
ใช้ geocoder จัดรูปค่าจาก dropbox เช่น "ตำบล อำเภอ จังหวัด"
เช่น หา ตำบล คูบางหลวง อำเภอ ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี  ก็ต่อคำเป็น
"คูบางหลวง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี"  ค้นหา ก็จะได้ตำแหน่งใน map

ค้นหา พิกัด ค่า latitude และ longitude ใน Google Map จากฃื่อสถานที่ 
https://www.ninenik.com/content.php?arti_id=327 via @ninenik

คงต้องไปประยุกต์เอา .ใช้วิธีหาจากอำเภอ และจังหวัด ก็ได้ ้เช่น "ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี" 
ให้ได้ค่าพิกัด ส่วนข้อมูลปักหมุด ก็ดึงจากฐานข้อมูลตารางสถานที่ ที่สัมพันธ์กันอยู่แล้ว
มาแสดงในแผนที่


ninenik 1.46.145.xxx 14-02-2015
1


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ