พี่ช่วยดูโค้ดให้หน่อยครับ คือต้องการให้บันทึกลงฐานข้อมูลพร้อมชื่อภาพ และต้องการให้เช็คค่าว่างด้วยครับ

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา พี่ช่วยดูโค้ดให้หน่อยครับ คือต้องการให้บันทึกลงฐานข้อมูลพร้อมชื่อภาพ และต้องการให้เช็คค่าว่างด้วยครับ

พี่ช่วยดูโค้ดให้หน่อยครับ คือต้องการให้บันทึกลงฐานข้อมูลพร้อมชื่อภาพ และต้องการให้เช็คค่าว่างด้วยครับ


frm_product

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Untitled Document</title>
<style type="text/css">
<!--
#apDiv1 {
	position:absolute;
	left:392px;
	top:12px;
	width:521px;
	height:362px;
	z-index:1;
}
-->
</style>
</head>

<body>

<div id="apDiv1">
 <form action="php_multiple_upload2.php" method="post" enctype="multipart/form-data" name="form1" id="form1">
 <div align="center">
 <babel>
 <p align="center">กรุณากรอกข้อมูลรายละเอียดของรถ
  </label>
 </p>
  <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
   <tr>
    <td width="33%">ยี่ห้อรถมอเตอร์ไซค์ :</td>
    <td width="67%"><input type="text" name="brand_pro" id="brand_pro" /></td>
   </tr>
   <tr>
    <td>รุ่นของรถ : </td>
    <td><input type="text" name="generate_pro" id="generate_pro" /></td>
   </tr>
   <tr>
    <td>ปีที่จดทะเบียน :</td>
    <td><input type="text" name="registyear_pro" id="registyear_pro" /></td>
   </tr>
   <tr>
    <td>สีรถ :</td>
    <td><input type="text" name="color_pro" id="color_pro" /></td>
   </tr>
   <tr>
    <td>ราคาที่ต้องการขาย :</td>
    <td><input type="text" name="price_pro" id="price_pro" /></td>
   </tr>
   <tr>
    <td><div align="center">ภาพถ่ายรถ :</div></td>
    <td>&nbsp;</td>
   </tr>
   <tr>
    <td><div align="center">รูปของเล่มทะเบียน</div></td>
    <td><label>
     <input type="file" name="fileUpload1" />
    </label></td>
   </tr>
   <tr>
    <td><div align="center">รูปที่1:</div></td>
    <td><label>
    <input type="file" name="fileUpload2" />
    </label></td>
   </tr>
   <tr>
    <td><div align="center">รูปที่2:</div></td>
    <td><label>
    <input type="file" name="fileUpload3" />
    </label></td>
   </tr>
   <tr>
    <td><div align="center">รูปที่3:</div></td>
    <td><label>
    <input type="file" name="fileUpload4" />
    </label></td>
   </tr>
   <tr>
    <td><div align="center">รูปที่4:</div></td>
    <td><label>
    <input type="file" name="fileUpload5" />
    </label></td>
   </tr>
   <tr>
    <td><div align="center">รูปที่5:</div></td>
    <td><label>
    <input type="file" name="fileUpload6" />
    </label></td>
   </tr>
   <tr>
    <td>&nbsp;</td>
    
   </tr>
     </table>
   <td><div align="center">
    <label>
    </br>
    <input name="hdnLine" type="hidden" value="6">
    <input type="submit" name="button" id="button" value="บันทึกการฝากขาย" />
     </label>
   </div></td>
 </form>
</div>
</body>
</html>


ฟอร์มadd_product.php


<?php
include"../connect.php";
if ($_POST["button"] == "บันทึกการฝากขาย"){
if($_POST["brand_pro"]=="" or $_POST["generate_pro"]=="" or $_POST["registyear_pro"]=="" or $_POST["color_pro"]=="" or $_POST["price_pro"]==""){
echo "กรุณากรอกข้อมูลให้ครบด้วย";
}else{
$sql="insert into product (brand_pro,generate_pro,registyear_pro,color_pro,price_pro) values
 ('$_POST[brand_pro]','$_POST[generate_pro]','$_POST[registyear_pro]','$_POST[color_pro]','$_POST[price_pro]')";
 
 $objQuery= mysql_query($sql);
 if ($objQury){
 echo"ok";
 }else{
 echo"error";
}
}
}
for($i=1;$i<=(int)($_POST["hdnLine"]);$i++)
{
if($_FILES["fileUpload".$i]["name"] != "")
{
if(move_uploaded_file($_FILES["fileUpload".$i]["tmp_name"],"uploaded/".$_FILES["fileUpload".$i]["name"]))
{
$fileName[] = $_FILES["fileUpload".$i]["name"];
}
}
}
#บันทึกชื่อไฟล์ลงฐานข้อมูล

$strSQL = "INSERT INTO product ";
$strSQL .="(imageregist_pro,image1_pro,image2_pro,image3_pro,image4_pro,image5_pro) VALUES ('".$fileName[0]."','".$fileName[1]."','".$fileName[2]."','".$fileName[3]."','".$fileName[4]."','".$fileName[5]."')";
if(mysql_query($strSQL))
{
echo "อัพโหลดไฟล์เรียบร้อยเเล้ว<br>";
}
echo "<br><a href='php_multiple_upload3.php'>ดูไฟล์ภาพ</a>";
mysql_close();

?>Newnot 1.0.195.xxx 14-02-2015 17:43:30

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
  ปัญหาคือ


ninenik 1.47.82.xxx 14-02-2015
 ความคิดเห็นที่ 2
ปัญหาคือ เวลาบันทึกชื่อไฟล์ภาพไม่ลงฐานข้อมูล อยากให้เช็คค่าว่างด้วยครับ งงมากเลยครับ


newnot 1.0.195.xxx 14-02-2015 22:38
 ความคิดเห็นที่ 3
ตามโค้ดที่ทำเป็นการบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูล สองครั้ง ถ้าเป็นชุดข้อมูลเดียวกัน ตารางเดียวกัน
น่าจะย้ายการอัพโหลดรูปและการเก็บค่าชื่อไฟล์ไว้ด้านบน
และการบันทึกข้อมูลรูปภาพ ให้ไป query พร้อมกับข้อมูลอื่นๆ ไม่ต้อง query แยก

include"../connect.php";
if ($_POST["button"] == "บันทึกการฝากขาย"){
if($_POST["brand_pro"]=="" or $_POST["generate_pro"]=="" or $_POST["registyear_pro"]=="" or $_POST["color_pro"]=="" or $_POST["price_pro"]==""){
echo "กรุณากรอกข้อมูลให้ครบด้วย";
}else{
for($i=1;$i<=(int)($_POST["hdnLine"]);$i++)
{
if($_FILES["fileUpload".$i]["name"] != "")
{
if(move_uploaded_file($_FILES["fileUpload".$i]["tmp_name"],"uploaded/".$_FILES["fileUpload".$i]["name"]))
{
$fileName[] = $_FILES["fileUpload".$i]["name"];
}
}
else
{
$fileName[]="";
}
}
$sql="insert into product (brand_pro,generate_pro,registyear_pro,color_pro,price_pro,imageregist_pro,image1_pro,image2_pro,image3_pro,image4_pro,image5_pro) values
 ('$_POST[brand_pro]','$_POST[generate_pro]','$_POST[registyear_pro]','$_POST[color_pro]','$_POST[price_pro]','".$fileName[0]."','".$fileName[1]."','".$fileName[2]."','".$fileName[3]."','".$fileName[4]."','".$fileName[5]."')";
 
 $objQuery= mysql_query($sql);
 if ($objQury){
 echo"ok";
 }else{
 echo"error";
}
}
}
echo "<br><a href='php_multiple_upload3.php'>ดูไฟล์ภาพ</a>";
mysql_close();


ninenik 1.47.82.xxx 14-02-2015
 ความคิดเห็นที่ 4
ขอบคุณมากครับพี่ 


newnot 1.0.195.xxx 15-02-2015 09:18
 ความคิดเห็นที่ 5
พี่!!


ทำยังไงถึงไม่ให้ชื่อภาพมันซ้ำกันอ่ะครับบบ


newnot 1.0.194.xxx 08-03-2015 23:20
1


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ