ถามเรื่องการเปลี่ยนชื่อตอน อัพโหลด ไฟล์ pdf

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา ถามเรื่องการเปลี่ยนชื่อตอน อัพโหลด ไฟล์ pdf

ถามเรื่องการเปลี่ยนชื่อตอน อัพโหลด ไฟล์ pdf
ต้องการเปลี่ยนชื่อไฟล์ pdf โดยการรับข้อมูลมาจาก textbox
เช่น รับค่ามาจาก textbox = 12345 พอกดอัพโหลดไฟล์ pdf ก็ให้เปลี่ยนชื่อไฟล์เป็น 12345.pdf

อีกคำถามนึงคือ พออัพโหลดไฟล์ pdf เสร็จแล้ว เราต้องการเลือกให้เก็บไฟล์ pdf ไว้ในโฟล์เดอร์ที่เรากำหนด ต้องใช้คำสั่งประมานไหนหรือต้องกำหนดตัวแปรเพิ่มหรือป่าวคะ ?

<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-874">
<title>Upload ไม่เปลี่ยนหน้า</title>

<script language="javascript">
function clickupload()
{

if ( document.getElementById('fileupload').value.length == 0 )
{
alert( 'กรุณาระบุ File ที่จะ Upload ' ) ;
return false ;
}

document.getElementById('upmsg').innerHTML = 'กำลัง Upload กรุณารอสักกครู่...' ;
document.getElementById('btnUpload').disabled = true ;

return true ;
}

function uploadok(pathfile)
{
document.getElementById('fileupload').value ="";
document.getElementById('upmsg').innerHTML = 'Upload File เรียบร้อย <br> file อยู่ที่<Br><a href="'+pathfile+'" target="_blank">'+pathfile+'</a><br>ระบุ File ใหม่ต่อไปได้เลย' ;
document.getElementById('btnUpload').value = "Upload";
document.getElementById('btnUpload').disabled = false;
document.getElementById('frmUpload').reset() ;
return true ;
}


</script>

</head>
<body>
<form id="frmUpload" action="testup2.php" method="post" enctype="multipart/form-data" onSubmit="return clickupload();" target="uploadtarget">
 <p><span>ระบุ File ที่จะ Upload</span><br>
  <input id="fileupload" name="fileupload" type="file">
  &nbsp;
  <input name="submit" type="submit" id="btnUpload" value="Upload">

  <?
sleep(3);
$file = $_FILES['fileupload']['name'];
	
$typefile = $_FILES['fileupload']['type']; 
	
$sizefile = $_FILES['fileupload']['size'];
	
$tempfile = date("Y-m-d")."-".$file;

	
copy($_FILES['fileupload']['tmp_name'],$tempfile);

?>
  <script language="JavaScript">
<!--
window.parent.uploadok('<?=$tempfile?>');
//-->
  </script>
  </p>
</form>

</body>
</html>
ปล. โค้ดนี้นำมาจาก http://hotcodephp.blogspot.com/2012/08/php-upload.html ซึ่งได้ลองศึกษาและลองทำตามแล้ว ก็ยัง งงๆ อยู่ดีค่ะ 


Kawakwang 61.90.149.xxx 18-03-2015 09:13:54

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
อ้างอิงตามโค้ดเดิม ถ้าให้ xxx คือชื่อ input text ที่จะกำหนดชื่อไฟล์

ก็จะได้

$file = $_FILES['fileupload']['name']; 
   
$typefile = $_FILES['fileupload']['type'];  
   
$sizefile = $_FILES['fileupload']['size']; 
   
// $tempfile = date("Y-m-d")."-".$file; 

$folder="pdf/"; // กำหนดโฟลเดอร์ที่จะเก็บ เราต้องสร้างโฟลเดอร์ไว้ก่อน เปิด permission 777
$tempfile = $folder.$_POST['xxxx'].".pdf"; // กำหนดชื่อไฟล์ใหม่
 
   
copy($_FILES['fileupload']['tmp_name'],$tempfile); 
ninenik 124.122.153.xxx 18-03-2015
 ความคิดเห็นที่ 2
ขอโทษค่ะ คือเป็นมือใหม่มากๆ 

เข้าใจว่า การเปิด permission 777 เป็นการอนุญาติให้เก็บไฟล์ในโฟลเดอร์นั้นๆ ได้ แล้วคือการ  การเปิด permission 777  ต้องทำยังไงคะ ?


kawakwang 61.90.149.xxx 18-03-2015 16:24
 ความคิดเห็นที่ 3
ninenik 171.96.110.xxx 19-03-2015
 ความคิดเห็นที่ 4
ขอบคุณค่ะ แต่ขอถามอีกสักคำถามนึงค่ะ ถ้าเราจะส่งค่า textbox ข้ามฟอร์มต้องไปกำหนดตัวแปรอะไรเพิ่มคะ ?


kawakwang 61.90.149.xxx 21-03-2015 11:32
1


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ