ขอวิธีกำหนดค่า textfield กำหนดการคลิก

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา ขอวิธีกำหนดค่า textfield กำหนดการคลิก

ขอวิธีกำหนดค่า textfield กำหนดการคลิก
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-874">
<title>Untitled Document</title>
</head>

<body>

<table width="100" border="1" align="center" cellpadding="0" cellspacing="5">
 <tr>
  <td><table width="500" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="7">
 <tr>
  <td bgcolor="#FFFF99"><div align="center">
   <legend>รายการ</legend>
  </div></td>
  <td bgcolor="#FFFF99"><div align="center">รายรับ</div></td>
  <td bgcolor="#FFFF99"><div align="center">รายจ่าย</div></td>
 </tr>
 <tr>
  <td bgcolor="#FF99CC">
  <label>
    <select name="select" id="select">
     <option>------เลือก ------</option>
     <option>รายรับ</option>
     <option>รายจ่าย</option>
   </select>
    </label>  </td>
  <td bgcolor="#FF99CC">
  <label>
    <input name="textfield" type="text" id="textfield" size="30">
    </label>  </td>
  <td bgcolor="#FF99CC">
  <label>
    <input name="textfield2" type="text" id="textfield2" size="30">
    </label> </td>
 </tr>
 <tr>
  <td bgcolor="#FF99CC"><select name="select2" id="select2">
   <option>------เลือก ------</option>
   <option>รายรับ</option>
   <option>รายจ่าย</option>
  </select></td>
  <td bgcolor="#FF99CC"><input name="textfield3" type="text" id="textfield3" size="30"></td>
  <td bgcolor="#FF99CC"><input name="textfield4" type="text" id="textfield4" size="30"></td>
 </tr>
</table></td>
 </tr>
</table>
<p>&nbsp;</p>
</body>
</html>


Panyaadd 110.77.208.xxx 24-04-2015 11:15:43

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
[url=http://picture.in.th/id/c4fe0349e39c980c0fd338748a879db1][img]http://image.free.in.th/v/2013/ir/150424112453.jpg[/img][/url]
ตามรูปที่แนบครับ


panyaadd 110.77.208.xxx 24-04-2015 11:20
 ความคิดเห็นที่ 2


ninenik 171.96.34.xxx 24-04-2015
 ความคิดเห็นที่ 3
admin ครับ แก้ไขข้อความไม่ได้ครับ


panyaadd 110.77.208.xxx 24-04-2015 11:21
 ความคิดเห็นที่ 4
คำเม้นต่อได้เลย จะหมายถึงว่า ถ้าเลือกรายรับ ก็นให้เฉพาะช่องรายรับกรอกได้ ถ้าเลือกรายจ่ายก็ให้เฉพาะช่องรายจ่ายกรอกได้หรือป่าว


ninenik 171.96.34.xxx 24-04-2015
 ความคิดเห็นที่ 5
ตามที่ตอบมาเลยครับ ขอบคุณมากครับ


panyaadd 110.77.208.xxx 24-04-2015 11:24
 ความคิดเห็นที่ 6
ดูโค้ดนี้เป็นแนวทาง ปรับใช้ css ตามตัวอย่าง

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Document</title>
</head>
<body>
 
<div style="margin:auto;width:600px;">
<?=date("H:i:s")?>
<table width="100" border="1" align="center" cellpadding="0" cellspacing="5"> 
 <tr> 
  <td><table width="500" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="7"> 
 <tr> 
  <td bgcolor="#FFFF99"><div align="center"> 
   <legend>รายการ</legend> 
  </div></td> 
  <td bgcolor="#FFFF99"><div align="center">รายรับ</div></td> 
  <td bgcolor="#FFFF99"><div align="center">รายจ่าย</div></td> 
 </tr> 
 <tr> 
  <td bgcolor="#FF99CC"> 
  <label> 
    <select class="css_select" name="select" id="select"> 
   <option value="">------เลือก ------</option> 
   <option value="1">รายรับ</option> 
   <option value="2">รายจ่าย</option> 
   </select> 
    </label>  </td> 
  <td bgcolor="#FF99CC"> 
  <label> 
    <input class="revenue" name="textfield" type="text" id="textfield" size="30"> 
    </label>  </td> 
  <td bgcolor="#FF99CC"> 
  <label> 
    <input class="expense" name="textfield2" type="text" id="textfield2" size="30"> 
    </label> </td> 
 </tr> 
 <tr> 
  <td bgcolor="#FF99CC">
   <select class="css_select" name="select2" id="select2"> 
   <option value="">------เลือก ------</option> 
   <option value="1">รายรับ</option> 
   <option value="2">รายจ่าย</option> 
  </select></td> 
  <td bgcolor="#FF99CC"><input class="revenue" name="textfield3" type="text" id="textfield3" size="30"></td> 
  <td bgcolor="#FF99CC"><input class="expense" name="textfield4" type="text" id="textfield4" size="30"></td> 
 </tr> 
</table></td> 
 </tr> 
</table> 
    
</form> 
  
</div>  
  
<script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js"></script>  
<script type="text/javascript">
$(function(){
  
  $(".revenue,.expense").attr('disabled','disabled'); 
  
  $(".css_select").on("change",function(){
    var selectVal=$(this).val(); 
    var obj=$(this).parents("tr").eq(0);
    obj.find(".revenue,.expense").attr('disabled','disabled'); 
    if(selectVal==1){
      obj.find(".revenue:eq(0)").removeAttr('disabled'); 
    }else if(selectVal==2){
      obj.find(".expense:eq(0)").removeAttr('disabled'); 
    }
  });

});
</script>      
</body>
</html>


รายการ
รายรับ
รายจ่าย


ninenik 171.96.34.xxx 24-04-2015
 ความคิดเห็นที่ 7
ขอบคุณครับ admin


panyaadd 110.77.208.xxx 24-04-2015 12:03
 ความคิดเห็นที่ 8

ขอถามอีกข้อครับ
ถ้าเลือกวันที่ชื้อ      ให้ช่อง textfield1  textfield2 ให้บันทึกได้
ถ้าเลือกวันที่ขาย     ให้ช่อง textfield1  textfield3 ให้บันทึกได้
ถ้าเลือกวันที่รับเงิน  ให้ช่อง textfield1  textfield4 ให้บันทึกได้

 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<head><title>Document</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
</head>
<body>
<div style="margin:auto;width:800px;">
 <table width="800" border="1" align="center" cellpadding="0" cellspacing="5"> 
 <tr> 
  <td><table width="800" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="7"> 
 <tr> 
  <td><div align="center">รายการ</div></td> 
  <td><div align="center">รายการ</div></td> 
  <td><div align="center">วันที่ชื้อ</div></td> 
  <td><div align="center">วันที่ขาย</div></td>
  <td><div align="center">จำนวนเงิน</div></td>
 </tr> 
 <tr> 
  <td> 
  <label> 
   <select class="css_select" name="select" id="select"> 
   <option value="">------เลือก ------</option>
   <option value="1">วันที่ชื้อ</option>
   <option value="2">วันที่ขาย</option>
   <option value="3">วันที่รับเงิน</option>
   </select> 
   </label>   </td> 
  <td><input class="expense1" name="textfield1" type="text" id="textfield1" size="30"> </td> 
  <td><input class="expense2" name="textfield2" type="text" id="textfield2" size="30"></td> 
  <td><input class="expense3" name="textfield3" type="text" id="textfield3" size="30"></td>
  <td><input class="expense4" name="textfield4" type="text" id="textfield4" size="30"></td>
 </tr> 
  </table></td> 
 </tr> 
</table> 
</form> 
</div>  
<script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js"></script>  
<script type="text/javascript">
$(function(){
  $(".expense1,.expense2,.expense3,.expense4").attr('disabled','disabled','disabled'); 
  $(".css_select").on("change",function(){
    var selectVal=$(this).val(); 
    var obj=$(this).parents("tr").eq(0);
    obj.find(".expense1,.expense2,.expense3,.expense4").attr('disabled','disabled','disabled'); 
    if(selectVal==1){
      obj.find(".expense1:eq(0)").removeAttr('disabled'); 
     }else if(selectVal==2){
      obj.find(".expense2:eq(0)").removeAttr('disabled'); 
		 }else if(selectVal==3){
      obj.find(".expense3:eq(0)").removeAttr('disabled'); 
		 }else if(selectVal==4){
      obj.find(".expense4:eq(0)").removeAttr('disabled'); 
    }
  });
});
</script>      
</body>
</html>


panyaadd 110.77.208.xxx 24-04-2015 13:19
 ความคิดเห็นที่ 9
<script type="text/javascript"> 
$(function(){ 
  
  $(".expense1,.expense2,.expense3,.expense4").attr('disabled','disabled');  
  $(".css_select").on("change",function(){ 
    var selectVal=$(this).val();  
    var obj=$(this).parents("tr").eq(0); 
    obj.find(".expense1,.expense2,.expense3,.expense4").attr('disabled','disabled');  
    if(selectVal==1){ 
      obj.find(".expense1:eq(0)").removeAttr('disabled');  
      obj.find(".expense2:eq(0)").removeAttr('disabled');  
     }else if(selectVal==2){ 
      obj.find(".expense1:eq(0)").removeAttr('disabled');  
       obj.find(".expense3:eq(0)").removeAttr('disabled');  
     }else if(selectVal==3){ 
      obj.find(".expense1:eq(0)").removeAttr('disabled');  
       obj.find(".expense4:eq(0)").removeAttr('disabled');  
     }
  }); 
  
}); 
</script>  


ninenik 171.96.34.xxx 24-04-2015
 ความคิดเห็นที่ 10
ขอบคุณครับ admin


panyaadd 110.77.208.xxx 24-04-2015 13:57
1 2 Next


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ