ขอวิธี onClick=window.open 2 เลือกแล้วแสดง 2 ฟิวหน่อยครับ

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา ขอวิธี onClick=window.open 2 เลือกแล้วแสดง 2 ฟิวหน่อยครับ

ขอวิธี onClick=window.open 2 เลือกแล้วแสดง 2 ฟิวหน่อยครับ
[img=window.open]/upload/stock/20150501084910.jpg[/img]

สวน code
search1 [php] เลขที่สมาชิก</span></span> <input name="txtKeyword1" type="text" id="txtKeyword1" value="<?=$objResult["txtKeyword2"];?>" size="10" maxlength="10" /> <span class="TR6"><span class="style4 ">เลขที่สัญญา</span></span> <a href="#search" onClick="newwindow=window.open('search1.php','search1','height=400,width=700,left=10,top=100,scrollbars=1');newwindow.focus();"> <input name="txtKeyword2" type="text" id="txtKeyword2" value="<?=$objResult["txtKeyword2"];?>" size="10" maxlength="10" /> ค้นหา</a>

search2

<table width="386" border="1" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
   <tr>
  <th width="194" bgcolor="#CCCCCC" > <div align="center" class="style6" >
   <DIV align="center">เลขที่สมาชิก </DIV>
  </div> <div align="center" class="style6" ></div> <div align="center" class="style6" >
   <DIV align="center"></DIV>
  </div></th>
  <th width="186" bgcolor="#CCCCCC" ><div align="center">เลขที่สัญญา</div></th>
   </tr>
  <?
  while($objResult = odbc_fetch_array($objExec))
  {
  ?>
   <tr>
    <td ><div align="center" class="style6">
     <div align="center">
      <?=$objResult["memberid"];?>
      </div>
    </div>     <div align="center" class="style6">
      <div align="left"></div>
     </div>    <div align="center" class="style6"></div></td>
  <td ><div align="center"><a href="#show" onClick="window.opener.document.form1.txtKeyword2.value='<?=$objResult["contractid"];?>';window.close();"><?=$objResult["contractid"];?></a></div></td>
   </tr>
  <?
  }
  ?>
</table>


ความต้องการให้คลิกเลือกเลขที่สัญญา search2 memberid contractid
แล้วให้แสดงให้ search1 txtKeyword1 txtKeyword2
แต่ตอนนี้ค่าที่ได้แสดงค่าค่าเดียวต้องทำยังไงครับ


Panyaadd 110.77.208.xxx 01-05-2015 09:00:09

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
search1
เลขที่สมาชิก</span></span> <input name="txtKeyword1" type="text" id="txtKeyword1" value="<?=$objResult["txtKeyword2"];?>" size="10" maxlength="10" /> <span class="TR6"><span class="style4 ">เลขที่สัญญา</span></span> <a href="#search" onClick="newwindow=window.open('search1.php','search1','height=400,width=700,left=10,top=100,scrollbars=1');newwindow.focus();"> <input name="txtKeyword2" type="text" id="txtKeyword2" value="<?=$objResult["txtKeyword2"];?>" size="10" maxlength="10" /> ค้นหา</a>


panyaadd 110.77.208.xxx 01-05-2015 09:01
 ความคิดเห็นที่ 2
ฟิวรับค่า
<input name="txtKeyword1" type="text" id="txtKeyword1" value="<?=$objResult["txtKeyword1"];?>" size="30" maxlength="10" />
<input name="txtKeyword2" type="text" id="txtKeyword2" value="<?=$objResult["txtKeyword2"];?>" size="30" maxlength="10" />
<a href="#search" onClick="newwindow=window.open('search1.php','search1','height=400,width=700,left=10,top=100,scrollbars=1');newwindow.focus();"> เลือก</a>
เลือกค่า
<a href="#show" onclick="window.opener:document.form1.txtKeyword1.value='<?=$objResult["memberid"];?>';document.form1.txtKeyword2.value='<?=$objResult["contractid"];?>';window.close();" >เลือก</a>


panyaadd 110.77.208.xxx 01-05-2015 10:01
 ความคิดเห็นที่ 3
ใช้แบบนี้ดู  

onclick="window.opener.document.getElementById('txtKeyword1').value='xxx';window.opener.document.getElementById('txtKeyword2').value='yyy';window.close();"
ninenik 180.183.143.xxx 06-05-2015
1


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ