อยาก แสดงสถานะ ข้อมูล Check box และการ auto update เมื่อเลือก

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา อยาก แสดงสถานะ ข้อมูล Check box และการ auto update เมื่อเลือก

อยาก แสดงสถานะ ข้อมูล Check box และการ auto update เมื่อเลือก
คือผมได้ทำระบบ สมาชิกขึ้นมาครับ โดยในสมาชิกนั้นจะมีการติกเลือกให้สมาชิกนั้นๆสามารถเข้าใช้งานในส่วนไหนได้บ้าง 
ทีนี้ผมเลยทำแบบ checkbox ขึ้นมาสำหรับ admin เพื่อให้เลือกได้ว่า User จะเข้าใช้งานส่วนไหนได้บ้าง ครับ โดยที่ 1 user จะมีการเข้าได้ใช้งานได้หลายส่วน
ผมได้สร้าง table ในการเก็บส่วนใช้งานของ User นี้ไว้ ซึ่ง 1 user มีประมาณ 9 ส่วน ครับ 
โจทย์ของผมคือ ถ้า Id ของ user ที่ถูกบันทึกลงdatabase จะต้องมี ส่วนการใช้งานไม่ซ้ำกัน เช่น User_id 1 มีส่วนการใช้งาน 1,2,4 และเมื่อต้องการเพิ่มข้อมูลให้จะเพิ่มเป็น 1,2,4,5 ประมาณนี้ครับ แต่มีเงื่อนไขว่า จะต้องไม่บันทึกลงในฟิลเดียวทั้งหมดเลย คือจะต้อง วลลูปบันทึกครับ

ประมาณนี้ครับ


Malino 202.44.224.xxx 28-05-2015 03:13:11

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
ในตารางของสมาชิกเพิ่มฟิลด์ เก็บค่าเป็น varchar สำหรับเก็บส่วนใช้งาน
เช่น 1-2-3-5
แล้วก็ตอนล็อกอิน ก็ให้ดึงข้อมูลมาเก็บไว้ใน session แล้วเช็คสิทธิ์การใช้งานจากค่านั้นๆ


ninenik 180.183.136.xxx 28-05-2015
 ความคิดเห็นที่ 2
ตอนนี้ผมเปลี่ยนมาเป็นแบบนี้แล้วครับ คือให้กดปุ่มสีแดง แล้วจะทำการเลือกข้อมูลทันที และปุ่มจะเป็นสีเขียวครับ แต่ถ้า คลิกอีกครั้งมันจะเปลี่ยนเป็นสีแดงและไปลบข้อมูลใน database ครับ แต่ผมไม่ทราบ Code ในส่วนของการบันทึกตรงนี้ครับ ถ้าเป็นพวก Ajax พอจะมี Code ไหมครับ


malino 202.44.224.xxx 28-05-2015 12:32
 ความคิดเห็นที่ 3
<div class="modal-body">
<form action="checkbox.php" method="post">
<?
include 'connect.php';
$strSQL = "SELECT * FROM billing_plans where planName like '%3M%'";
$objQuery = mysql_query($strSQL) or die ("Error Query [".$strSQL."]");
?>
<table width="350" border="1">
 <tr>
  <td width="41"><div align="center">Number</div></td>
  <td width="51"><div align="center">Plan Name </div></td>
  <td width="18"><div align="center">Select </div></td>
 </tr>
 <?php
while($objResult = mysql_fetch_array($objQuery))
{
?>
 <tr>
  <td><div align="center"><?php echo $objResult["id"];?></div></td>
  <td><div align="center"><?php echo $objResult["planName"];?></div></td>
  <td align="center"><span class="glyphicon glyphicon-remove btn btn-danger btn-circle btn-xs btnUpdate" aria-hidden="true" bgcolor="red"></span></td>
 </tr>
 <?php
}
?>
</table>
<?php
@mysql_close($objConnect);
?>
<br>
<?
$strSQL = "SELECT * FROM billing_plans where planName like '%5M%'";
$objQuery = mysql_query($strSQL) or die ("Error Query [".$strSQL."]");
?>
<table width="350" border="1">
 <tr>
  <td width="41"><div align="center">Number</div></td>
  <td width="51"><div align="center">Plan Name </div></td>
  <td width="18"><div align="center">Select </div></td>
 </tr>
 <?php
while($objResult = mysql_fetch_array($objQuery))
{
?>
 <tr>
  <td><div align="center"><?php echo $objResult["id"];?></div></td>
  <td><div align="center"><?php echo $objResult["planName"];?></div></td>
  <td align="center"><span class="glyphicon glyphicon-remove btn btn-danger btn-circle btn-xs btnUpdate" aria-hidden="true" bgcolor="red"></span></td>
 </tr>
 <?php
}
?>
</table>
<?php
@mysql_close($objConnect);
?>
<br>
<?
$strSQL = "SELECT * FROM billing_plans where planName like '%10M%'";
$objQuery = mysql_query($strSQL) or die ("Error Query [".$strSQL."]");
?>
<table width="350" border="1">
 <tr>
  <td width="41"><div align="center">Number</div></td>
  <td width="51"><div align="center">Plan Name </div></td>
  <td width="18"><div align="center">Select </div></td>
 </tr>
 <?php
while($objResult = mysql_fetch_array($objQuery))
{
?>
 <tr>
  <td><div align="center"><?php echo $objResult["id"];?></div></td>
  <td><div align="center"><?php echo $objResult["planName"];?></div></td>
  <td align="center"><span class="glyphicon glyphicon-remove btn btn-danger btn-circle btn-xs btnUpdate" aria-hidden="true" bgcolor="red"></span></td>
 </tr>
 <?php
}
?>
</table>
<?php
@mysql_close($objConnect);
?>
<br>
<input type="hidden" name="id" value="<?php echo $_GET["CusID"];?>">
</div>


malino 202.44.224.xxx 28-05-2015 12:36
 ความคิดเห็นที่ 4
ตัวอย่างโค้ดเป็นแนวทาง

<style type="text/css">
.chk_ok{
  position:  relative; 
  display:  block;
  width: 15px;
  height:   15px;
  background-color: green;
  cursor:   pointer;  
}
.chk_no{
  position:  relative; 
  display:  block;
  width: 15px;
  height:   15px;
  background-color: red;
  cursor:   pointer;
  
}
</style> 
<div style="margin:auto;width:600px;">

<ul style="list-style-type:none;">
<?php for($i=1;$i<=9;$i++){?>  
  <li style="padding:5px;"><span class="chk_no" data-chkval="<?=$i?>"></span></li>
<?php } ?>  
</ul>  
  
</div>  
  
<script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js"></script>  
<script type="text/javascript">
$(function(){

  $(".chk_no,.chk_ok").on("click",function(){
    var curClass=$(this).attr("class");
    var dataChk=$(this).data("chkval");
    var is_check=(curClass=="chk_no")?1:0;
    $(this).toggleClass("chk_ok").toggleClass("chk_no");
    
//    ส่งค่าแบบ post ไปบันทึกข้อมูล
//    $.post("updateData.php",{
//      is_check:is_check,
//      dataChk:dataChk
//    },function(data){
//      // ทำงานเรียบร้อยแล้ว
//    });
    
//    console.log(curClass);
//    console.log(dataChk);
//    console.log(is_check);
  });

});
</script>     


ตัวอย่างninenik 180.183.136.xxx 28-05-2015
 ความคิดเห็นที่ 5
พี่พอจะมี Code Ajax ตัวที่ใช้บันทึก database ไหมครับ พอดีตอนนี้ผมติดในส่วนของการบันทึก database ครับ 
มันรันถูกต้องน่ะครับ echo $sql ออกมาดูก็ถูกแต่ว่ามันดันไม่ ลบใน database ให้ครับ
<?php
// old value is on.
include 'connect.php';
if ($_REQUEST['mode'] == 'on') {

	echo "deleted Package ".$_REQUEST['CusID'];
	$sql = "DELETE hotspots_plans where hotspot_id = '".$_REQUEST["CusID"]."' AND plan_id = '".$_REQUEST['id']."'";
	$objQuery = mysql_query($sql) or die ;
}elseif ($_REQUEST['mode'] == 'on') {

	echo "added Package ".$_REQUEST['CusID'];
	$sql = "INSERT INTO 'hotspots_plans' ('hotspot_id', 'plan_id') VALUES ('".$_REQUEST["CusID"]."','".$_REQUEST['id']."')";
	$objQuery = mysql_query($sql);
}

?>


malino 202.44.224.xxx 29-05-2015 09:43
 ความคิดเห็นที่ 6
ถ้ามีแค่ 2 เงื่อนไข ใช้ if else น่าจะพอ ส่วนเงื่อนไข if elseif จากโค้ดทำไมเป็นเงื่อนไขเดียวกัน เป็น on ทั้งสอง 


ninenik 180.183.136.xxx 29-05-2015
 ความคิดเห็นที่ 7
อ่อ ผมได้แล้วครับ ขอบคุณมากๆครับ ผมใช้ Code ประมาณนี้ครับ Script
  <script>
    function butToggle(id){
      var swt = $("#"+id);
      var url = 'switch.php';
      if (swt.html() == 'on') {
        var data = {id: id, mode: swt.html(), CusID: $("#CusID").val()}
        $.get(url, data, function(feedback){
          alert(feedback); // just for show no attend
          swt.html('off');  
        });
      }else{
        var data = {id: id, mode: swt.html(), CusID: $("#CusID").val()}
        $.get(url, data, function(feedback){
        alert(feedback); // just for show no attend
        swt.html('on');
        });
      }
    }
  </script>
Ajax
<?php
// old value is on.
include 'connect.php';
if ($_REQUEST['mode'] == 'on') {

	echo "deleted Package ".$_REQUEST['CusID'];
	$sql = "DELETE From hotspots_plans where hotspot_id = '".$_REQUEST["CusID"]."' AND plan_id = '".$_REQUEST['id']."'";
	$objQuery = mysql_query($sql) or die ("Error Query [".$sql."]");

}else{

	echo "added Package ".$_REQUEST['CusID'];
	$sql = "INSERT INTO hotspots_plans (hotspot_id,plan_id) VALUES ('".$_REQUEST["CusID"]."','".$_REQUEST['id']."')";
	$objQuery = mysql_query($sql)or die ("Error Query [".$sql."]");
}

?>


malino 202.44.224.xxx 29-05-2015 10:20
1


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ