บันทึกข้อมูลลง sql

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา บันทึกข้อมูลลง sql

บันทึกข้อมูลลง sql
มัสไม่บันทึกให้ครับ ช่วยดูโค๊ตหน่อยครับว่าผิดตรงใหน

 
$date=date("Y-m-d");
$end_date= date('Y-m-d', strtotime('+7 days'));
$addNo=" '$id_pro','-','$id_card-$date' ";
$pai="5000";
$chk="1";
 $sql = "insert into add (add_no,id_card,id_pro,date,end_date,pai,chk)  values ('$addNo','$id_card','$id_pro','$date','$end_date','$pai','$chk')";
   if(mysql_query($sql)){
          echo " บันทึกข้อมูลสำเร็จ";
      }
      else{
          echo "ไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้";
      }
   


Mrmayom 49.229.175.xxx 05-07-2015 16:07:48

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
ลองเอาคำสั่งนี้ ไว้ด้านบนสุดของไฟล์ ระบบจะแจ้งว่าเกิดผิดพลาดตรงไหน เราค่อยไล่ตามนั้น

/** Error reporting */ 
error_reporting(E_ALL); 
ini_set('display_errors', TRUE); 
ini_set('display_startup_errors', TRUE); 


ninenik 1.46.10.xxx 05-07-2015
 ความคิดเห็นที่ 2
ไม่มีแจ้ง error เลยครับ


mrmayom 49.229.175.xxx 05-07-2015 16:47
 ความคิดเห็นที่ 3
<?php
  $connect = mysql_connect("localhost", "root", "1234") or die("?????? MySQL ??????"); // ???????????????????????????? $connect
  mysql_select_db("car2", $connect) or die("?????????????????????"); // ????????????????????
  	mysql_query("SET character_set_results=tis620");
	mysql_query("SET character_set_client=tis620");
	mysql_query("SET character_set_connection=tis620");
  ?>


<?php
/** Error reporting */  
error_reporting(E_ALL);  
ini_set('display_errors', TRUE);  
ini_set('display_startup_errors', TRUE);

 
$date=date("Y-m-d");
$date1=date("Ymd");
$end_date= date('Y-m-d', strtotime('+7 days'));
$addNo="$id_pro-$id_card-$date1";
$pai="5000";
$chk="1";

 $sql = "INSERT INTO add (add_no,id_card,id_pro,date,end_date,pai,chk) values ('$addNo','$id_card','$id_pro','$date','$end_date','$pai','$chk')";
 if(mysql_query($sql)){
     echo " บันทึกข้อมูลสำเร็จ";
   }
   else{
     echo "ไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้"; exit;
   }
 
 $sql1 = "UPDATE car Set chk= 2 WHERE id_pro='$id_pro'";
 $result1 = mysql_db_query($connect,$sql1); 

//echo $addNo;
?><!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
<title>Untitled Document</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-874">
<style type="text/css">
<!--
.style1 {	font-size: 24px;
	font-weight: bold;
}
body {
	background-color: #CCCCCC;
}
.style2 {font-size: 24}
-->
</style>
</head>

<body>
<?
 
  $SQLCom1 = "select * from car where id_pro= $id_pro"; 
 $query1 = mysql_query($SQLCom1, $connect); 
  	 $r=1;

   while($m1 = mysql_fetch_assoc($query1)) 
	{
	$id=$m1["id_pro"];
	$model=$m1["model"];
	$surmodel=$m1["surmodel"];
	$year=$m1["year"];
	$titel=$m1["titel"];
	$comment=$m1["comment"];
	$pai=$m1["paiout"];

		
	$SQLCom2 = "select * from model where id_model= $model"; 
 	$query2 = mysql_query($SQLCom2, $connect); 
	while($m2 = mysql_fetch_assoc($query2)){
	
$name_model=$m2["name_model"]; }

	$SQLCom3 = "select * from surmodel where id_surmodel = $surmodel"; 
	$query3 = mysql_query($SQLCom3, $connect); 
	while($m3 = mysql_fetch_assoc($query3)){

$name_surmodel=$m3["name_surmodel"]; }

	$SQLCom4 = "select * from year where id_year = $year"; 
	$query4 = mysql_query($SQLCom4, $connect); 
	while($m4 = mysql_fetch_assoc($query4)){

$name_year=$m4["name_year"]; }

}

?>
<? 
$sqlcon = "select * from member where id_card='$id_card'";
$result = mysql_query($sqlcon,$connect);
$nrow = mysql_num_rows($result);
while($m6=mysql_fetch_assoc($result)){

$name=$m6["name"];
$id_card=$m6["id_card"];
$surname=$m6["surname"];
$address=$m6["address"];
$tel=$m6["tel"];
}
?>
<?
 $dateadd=date("Ymd");
 $date = date("Y-m-d");
 ?><table width="620" border="1" align="center" cellpadding="0" cellspacing="10" bgcolor="#FFFFFF">
 <tr>
  <td width="600"><div align="center"><span class="style1">บันทึกการจองเรียบร้อย</span>   </div>
   <table width="600" border="0" cellspacing="3" cellpadding="0">
    <tr>
     <td><table width="600" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
       <tr>
        <td width="407">รหัสใบจอง <? echo "$id-"; echo "$id_card-"; echo "$dateadd";?>        </td>
       <td width="193">ลงวันที่ <? echo $date ?></td>
       </tr>
      </table></td>
    </tr>
    <tr>
     <td><div align="center" class="style1">รายละเอียดการจอง</div></td>
    </tr>
    <tr>
     <td bgcolor="#CCCCCC">ข้อมูลผู้จอง<br>
      <table width="600" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0" bgcolor="#FFFFFF">
       <tr>
        <td width="181"><div align="right">เลขที่บัตรประชาชน</div></td>
        <td width="399"><? echo $id_card ?>&nbsp;</td>
       </tr>
       <tr>
        <td><div align="right">ชื่อ สกุล </div></td>
        <td><? echo $name ?>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<? echo $surname ?></td>
       </tr>
       <tr>
        <td><div align="right">ที่อยู่</div></td>
        <td><? echo $address ?></td>
       </tr>
       <tr>
        <td><div align="right">โทร </div></td>
        <td><? echo $tel ?></td>
       </tr>
      </table></td>
    </tr>
    <tr>
     <td bgcolor="#CCCCCC">ข้อมูลรถ<br>
      <table width="600" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0" bgcolor="#FFFFFF">
       <tr>
        <td width="177"><div align="right">รหัสรถ</div></td>
        <td width="403"><? echo $id ?></td>
       </tr>
       <tr>
        <td><div align="right">ยี่ห้อ</div></td>
        <td><font color="#000000"><i><? echo $name_model; ?></i></font></td>
       </tr>
       <tr>
        <td><div align="right">รุ่น ปี </div></td>
        <td><font color="#000000"><i><? echo $name_surmodel; ?></i></font> <font color="#000000"><i><? echo $name_year; ?></i></font></td>
       </tr>
       <tr>
        <td><div align="right">ราคา</div></td>
        <td><font color="#FF0000" size="+2"><b><? echo $pai; ?></b></font> บาท </td>
       </tr>
       <tr>
        <td>&nbsp;</td>
        <td>&nbsp;</td>
       </tr>
      </table></td>
    </tr>
    <tr>
     <td><div align="center">ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ <a href="#">คลิก</a> </div></td>
    </tr>
    <tr>
     <td><div align="center">ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำภายหลัง คลิก
</div></td>
   </tr>
  </table></td>
 </tr>
</table>
</body>
</html>


mrmayom 49.229.175.xxx 05-07-2015 16:49
 ความคิดเห็นที่ 4
คารางดาต้าเบส
-- Table structure for table `add`
-- 

CREATE TABLE `add` (
 `no` int(6) NOT NULL auto_increment,
 `add_no` text NOT NULL,
 `id_card` text NOT NULL,
 `id_pro` text NOT NULL,
 `date` varchar(10) NOT NULL,
 `end_date` varchar(10) NOT NULL,
 `pai` varchar(5) NOT NULL,
 `chk` int(1) NOT NULL default '0',
 PRIMARY KEY (`no`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=tis620 AUTO_INCREMENT=1 ;


mrmayom 49.229.175.xxx 05-07-2015 16:52
 ความคิดเห็นที่ 5
echo คำสั่ง $sql = "INSERT INTO add (add_no,id_card,id_pro,date,end_date,pai,chk) values ('$addNo','$id_card','$id_pro','$date','$end_date','$pai','$chk')";  

แล้วเอาค่าที่ได้ไปรันใน phpmyadimin 

$sql = "INSERT INTO add (add_no,id_card,id_pro,date,end_date,pai,chk) values ('$addNo','$id_card','$id_pro','$date','$end_date','$pai','$chk')";  
echo $sql;
ninenik 1.46.10.xxx 05-07-2015
 ความคิดเห็นที่ 6
INSERT INTO add(id_pro, id_card, date, end_date, pai1, chk1) VALUES ('5805310001','3670700445608','2015-07-06','2015-07-13','5000','1') ไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้


mrmayom 125.26.241.xxx 06-07-2015 21:50
 ความคิดเห็นที่ 7
ได้แล้วครับ ผมลองเปลี่ยนชื่อตารางใหม่ ได้เฉยเลย


mrmayom 125.26.241.xxx 06-07-2015 21:58
1


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ