PHP Ionic Angular HTML5 AJAX Javascript CSS MySQL jQuery Forum


เพิ่มการแทรกรูปภาพประกอบ ในการถาม ตอบ ในกระทู้

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา เพิ่มการแทรกรูปภาพประกอบ ในการถาม ตอบ ในกระทู้

เพิ่มการแทรกรูปภาพประกอบ ในการถาม ตอบ ในกระทู้


ให้สมาชิก สามารถอัพโหลดรูป ที่ต้องการแนบประกอบคำถาม
หรือการตอบได้
โดยสามารถ คลิกเลือกทำรายการที่ icon รูป   ในแถบเครื่องมือโดย:  Ninenik IP: 1.47.139.xxx วันที่: 08-08-2015 เวลา: 14:22:05

  ข่าวประกาศ หรือกระทู้ถามนี้ ปิดการถาม-ตอบ ไม่สามารถตอบกลับได้ ความคิดเห็นที่ 1

2. copy และวาง url รูปภาพที่ต้องการในตำแหน่ง ตามรูปโดย:  Ninenik IP: 1.47.139.xxx วันที่: 08-08-2015
 ความคิดเห็นที่ 2

ถ้าต้องการแทรกรูปจาก URL หรือลิ้งค์รูปภาพ
สามารถทำได้ดังนี้

1. คลิกเลือก icon ตามรูป


 โดย:  Ninenik IP: 1.47.139.xxx วันที่: 08-08-2015
 ความคิดเห็นที่ 3

ในกรณีการแทรกรุปภาพประกอบ แบบอัพโหลดด้วย icon  
ควรแทรกรูป ไม่เกิน 1 รูปต่อหนึ่งคำถาม หรือคำตอบ หากต้องการอัพหลายรูป 
ให้อัพโหลดในส่วนของการตอบกระทู้เพิ่มแทน

หมายเหตุ: รูปที่อัพโหลดด้วย icon   จะเป็นการเก็บไฟล์
รูปภาพในรูปแบบ data uri :ซึ่ง browser ส่วนใหญ่จะรองรับแล้ว
ไม่รองรับใน IE เวอร์ชั่น <= 7 ลงไป 
โดย:  Ninenik IP: 1.47.139.xxx วันที่: 08-08-2015