ขอแนวทางเกี่ยวกับการจำกัดจำนวน ใน 1 วันครับ

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา ขอแนวทางเกี่ยวกับการจำกัดจำนวน ใน 1 วันครับ

ขอแนวทางเกี่ยวกับการจำกัดจำนวน ใน 1 วันครับ

เข้าใจว่าต้องใช้ javascript ร่วมด้วย ปัญหาของผมคือ ต้องการให้ใน 1 วัน สามารถซื้อตั๋วได้เพียงแค่ 10 ใบ โดยรับค่าจาก input  โดยการทำรายการใน 1 ครั้ง ซื้อตั๋วได้ไม่เกิน 2 ใบ เมื่อครบ10 ระบบจะผิกการซื้อ โดย disabled ทุกอย่างใน ฟอร์ม
ขั้นต้นที่คิดไว้ ประมาณว่า .ให้ i = 0   นำว่าอินพุต เก้บ ใน i แล้วรีเทิรนค่าไปเรื่อยๆ จนครบ10 ให้ปิดการซื้อ แต่ไม่รู้จะให้ฟังชั้นใดร่วมกับวันปัจจุบัน ให้มันทำงานเป็น loop เดิมๆ ในทุกๆวัน

ปล. .datepicker ใช้ได้ไหมครับ

ขอบคุณมากครับChayathorn Putthong 171.96.177.xxx 06-09-2015 03:02:09

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
ที่จริงน่าจะใช้งาน database กำหนดไปเลย ว่าแต่ละวันสต้อกรายการไว้ 10 พอจองตั๋วก็ลดจำนวน
หรือไม่ก็คิวรี่จำนวนทั้งหมดลบ จำนวนที่จอง  ถ้าของจองเต็แล้วก็ไป disabled ใน ฟอร์ม
สวนว่าเลือกไม่เกิน 2 เราก็อาจจะฟิกค่าที่เลือกให้สามารถจองแต่ละครั้งเป็น select กำหนดเป็น 1 กับ 2
เลือกได้ไม่เกิน 2 แทนการใช้ textbox ก็ได้

แนวทางเป็นไปได้หลายวิธี ขึ้นกับรูปแบบการนำไปใช้ตามความเป็นจริง 


ninenik 1.47.170.xxx 06-09-2015
 ความคิดเห็นที่ 2

ขอบคุณมากครับ
ตามที่เข้าใจเป็นแบบนี้หรือเปล่าครับ

แนวทางที่ 1 ทำเป็นระบบสต้อก คล้ายๆการระบบซื้อสินค้าใช่ไหมครับที่ มีในคลัง 10 ใบต่อวัน เมื่อมีทำรายการก็หักลงไปเรื่อยๆ แต่หากวันถัดไปเราต้องแอดตั๋วเข้า ระบบ 10 ใบ ในทุกๆวันหรือไม่ สามารถทำ เป็นฟังชั้น loop ให้ทำการ insert เองได้ใช่ไหมครับ

แนวทางที่ 2 คือ นำคิวรี่ที่เก็บจำนวนตั๋วจาก select มา และสร้างคิวรี่เพิ่มในระบบจองนั้น เพิ่มอีกสองคิวรี่คือ คิวรี่ที่เก็บจำนวนตั๋วที่ทำรายการ 

+ขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อมีการทำรายการ โดยการนำผลบอกจากรายการที่แล้วมารวมด้วย และอีกคิวรี่คือจำกัดจำนวนตั๋วคือ 10  ไว้ทำการเปรียบเทียบค่า

แนวทางที่ 3 ทำการคิวรี ข้อมูลเฉพาะวันนั้นขึ้นมาตรวจสอบ ว่าจำนวนครบที่กำหนดหรือไม่ ถ้าครบไม่มีการ insert

อยากทราบว่าวิธีไหนจะยุ่งยากน้อยกว่ากันกัน

 

สอบถามเพิ่มเติม ในกรณีนี้ ควรใช้ฟังชั้นส์เกี่ยวกับวันประเภทใดมาจัดการ

ขอบคุณครับChayathorn Putthong 171.96.177.xxx 07-09-2015 00:49
 ความคิดเห็นที่ 3
ตัดสต้อกวันต่อวันน่าจะง่ายกว่า อาจเพิ่มฟิลด์วันที่เก็บ date เข้าไป ตอนจอง ก็เช็คว่า วันที่ในระบบเป็นวันเดียวกับปัจจุบันหรือไม่
ถ้าไม่ก็อัพเดทวันที่ และก็อัพเดทรายการจำนวนเป็น 10 อะไรแนวนี้

ส่วนถามว่าฟังก์ชั่นประเภทวัน อันนี้คืออะไร ถ้าฟังก์ชั่นวันที่ก็ date() ธรรมดา


ninenik 180.183.46.xxx 07-09-2015
 ความคิดเห็นที่ 4
ผมมีแนวคิดใหม่แบบนี้ครับ ทำการคิวรี ข้อมูลเฉพาะวันนั้นขึ้นมาตรวจสอบ ว่าจำนวนครบที่กำหนดหรือไม่ ถ้าครบไม่มีการ insert
ซึ้งผมได้ทำการคิวรี่มาเบื้องต้น จากโคต้ ของผมจะมี round ทั้งหมดสามรอบ คือ 9:00 11:00 13:00 ยกตัวอย่างรอบ 9:00 กำหนดให้ตั๋วไม่เกิน10 

SELECT
book_ticket.round,
Sum(book_ticket.t_adult),
Sum(book_ticket.t_child),
book_ticket.date_book
FROM
book_ticket
WHERE
date(date_booking) = curdate() AND
book_ticket.round = ('9:00')
GROUP BY
book_ticket.date_booking
HAVING
Sum(book_ticket.t_adult)+Sum(book_ticket.t_child) = 10
ซึ่งจะเอาคิวรี่ตัวนี้เข้าเงือนไขยังครับว่าถ้าคิววรี่ตรวจสอบว่าครบ 10 แล้วไม่มีการทำ insert ซึ่งแต่ละใน รอบๆก็ต่างกันไป
พอจะมีแนวทางไหมครับ

ส่วนนี่คือโคต้ในหน้าจองตั๋วครับ

<?php require_once('Connections/koh_samaesan2.php'); ?>
<?php
if (!function_exists("GetSQLValueString")) {
function GetSQLValueString($theValue, $theType, $theDefinedValue = "", $theNotDefinedValue = "") 
{
 if (PHP_VERSION < 6) {
  $theValue = get_magic_quotes_gpc() ? stripslashes($theValue) : $theValue;
 }

 $theValue = function_exists("mysql_real_escape_string") ? mysql_real_escape_string($theValue) : mysql_escape_string($theValue);

 switch ($theType) {
  case "text":
   $theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL";
   break;  
  case "long":
  case "int":
   $theValue = ($theValue != "") ? intval($theValue) : "NULL";
   break;
  case "double":
   $theValue = ($theValue != "") ? doubleval($theValue) : "NULL";
   break;
  case "date":
   $theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL";
   break;
  case "defined":
   $theValue = ($theValue != "") ? $theDefinedValue : $theNotDefinedValue;
   break;
 }
 return $theValue;
}
}

$editFormAction = $_SERVER['PHP_SELF'];
if (isset($_SERVER['QUERY_STRING'])) {
 $editFormAction .= "?" . htmlentities($_SERVER['QUERY_STRING']);
}

if ((isset($_POST["MM_insert"])) && ($_POST["MM_insert"] == "form1")) {
 $insertSQL = sprintf("INSERT INTO book_ticket (date_book,date_booking, f_name, l_name, telephone, email, t_adult, t_child, round, amount,status_book) VALUES (now(), %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s)",
            GetSQLValueString($_POST['date_booking'], "text"),
					  GetSQLValueString($_POST['f_name'], "text"),
            GetSQLValueString($_POST['l_name'], "text"),
            GetSQLValueString($_POST['telephone'], "text"),
            GetSQLValueString($_POST['email'], "text"),
            GetSQLValueString($_POST['t_adult'], "text"),
            GetSQLValueString($_POST['t_child'], "text"),
            GetSQLValueString($_POST['round'], "text"),
					  GetSQLValueString($_POST['amount'], "text"),
					  GetSQLValueString($_POST['status_book'], "text"));
            
					 

 mysql_select_db($database_koh_samaesan2, $koh_samaesan2);
 $Result1 = mysql_query($insertSQL, $koh_samaesan2) or die(mysql_error());

 $insertGoTo = "terms&conditions.php";
 if (isset($_SERVER['QUERY_STRING'])) {
  $insertGoTo .= (strpos($insertGoTo, '?')) ? "&" : "?";
  $insertGoTo .= $_SERVER['QUERY_STRING'];
 }
 header(sprintf("Location: %s", $insertGoTo));
}
 

?>
<!doctype html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>ระบบจองตั๋ว</title>
<link href="bootstrap/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="bootstrap/css/subdropdown.css" rel="stylesheet" type="text/css">


<!-- Optional theme -->
<link rel="stylesheet" href="bootstrap/css/bootstrap-theme.min.css">

<!-- Latest compiled and minified JavaScript -->
<script src="bootstrap/js/bootstrap.min.js"></script>
<script src="SpryAssets/SpryValidationTextField.js" type="text/javascript"></script>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="jquery-ui-1.7.2.custom/css/smoothness/jquery-ui-1.7.2.custom.css">
<script type="text/javascript" src="jquery-ui-1.7.2.custom/js/jquery-1.3.2.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="jquery-ui-1.7.2.custom/js/jquery-ui-1.7.2.custom.min.js"></script>
<link href="SpryAssets/SpryValidationTextField.css" rel="stylesheet" type="text/css">


<script type="text/javascript">
function MM_jumpMenu(targ,selObj,restore){ //v3.0
 eval(targ+".location='"+selObj.options[selObj.selectedIndex].value "'");
 if (restore) selObj.selectedIndex=0;
}
</script>
<?php 
	require('/include/Connectdb.php');
	mysql_query("set names 'utf8'");
	$objDB = mysql_select_db("koh_samaesan2") or die("ไม่สามารถใช้งานฐานข้อมูลได้"); 
?>


</head>
<body>
<script type="text/javascript">
$(function(){
	// แทรกโค้ต jquery
	$("#date_booking").datepicker({ minDate: 0 , maxDate: 0});
});
</script>
<style type="text/css">
.ui-datepicker{
	width:150px;
	font-family:tahoma;
	font-size:11px;
	text-align:center;
}
</style>


<script type="text/javascript">

function startCalc(){ 
interval = setInterval("calc()",1); 
} 
	function calc(){ 
	t_adult = document.form1.t_adult.value; 
	t_child = document.form1.t_child.value; 
	document.form1.amount.value = (t_adult * 300)+ (t_child * 220);
} 
function stopCalc(){ 
	clearInterval(interval); 
}

function IsNumeric(sText,obj)
{
	var ValidChars = "0123456789.";
  var IsNumber=true;
  var Char;
  for (i = 0; i < sText.length && IsNumber == true; i++) 
   { 
   Char = sText.charAt(i); 
   if (ValidChars.indexOf(Char) == -1) 
     {
     IsNumber = false;
     }
   }
  		if(IsNumber==false){
			alert("ใส่ได้เฉพาะตัวเลขเท่านั้น.");
			obj.value=sText.substr(0,sText.length-1);
		}
  } 
</SCRIPT>	
 <div class="bgcolor"> 
  <div class="container" align="left" >
  	<div class="panel panel-default">
 					<div class="panel-body ">
          	 <form name="formsearch" method="post" action="">
							<table width="100%" border="0">
 								<tr>
  								<td width="67%" align="right" valign="middle">&nbsp;</td>
    							 <td width="11%" align="center" valign="middle"><label for="type_search"></label></td>
    							 	<td width="14%" align="left" valign="middle">&nbsp;</td>
  								 	<td width="8%" align="center" valign="middle">&nbsp;</td>
   							</tr>
						  </table>
	
					 </form>
           		<div>
              <table width="100%" border="0">
 			   						<tr>
 			    						<td width="100%" align="center" valign="middle"><img src="Image/booking.png" width="200" height="79"></td>	    
		     						</tr>
		    					</table>
                &nbsp;
               <form name="form1" method="POST" action="<?php echo $editFormAction; ?>" enctype="multipart/form-data">
                	 <div class="widthDiv">
                		<fieldset class="well the-fieldset">
                 			<legend class="the-legend"><strong>รายละเอียดลูกค้า</strong></legend>
                      	 <table width="100%" border="0" align="center">
        					   				<tr>
        					    					<td width="2%">&nbsp;</td>
        					    					<td width="13%" align="right">&nbsp;</td>
        					   	 				<td width="13%" align="left" valign="middle">&nbsp;</td>
        					   	 				<td width="25%">&nbsp;</td>
        					    					<td width="13%" align="right">&nbsp;</td>
        					    					<td width="13%">&nbsp;</td>
        					   	 				<td width="20%">&nbsp;</td>
        					    				<td width="1%">&nbsp;</td>
      					    				</tr>
        					   				<tr>
        					    					<td height="33">&nbsp;</td>
        					    					<td align="right" valign="middle">ชื่อ :</td>
        					    					<td align="left" valign="middle"><span id="sprytextfield1">
      					    					  <input class="form-control" name="f_name" type="text" id="f_name" size="20" 
                            maxlength="20" value="">
      					    					  <span class="textfieldRequiredMsg">*กรุณากรอกชื่อ.</span></span> </td>
        					    					<td align="left" valign="middle">&nbsp;</td>
        					    					<td align="right" valign="middle">นามสกุล :</td>
        					    					<td align="left" valign="middle"><span id="sprytextfield2">
        					    					 <input class="form-control" name="l_name" type="text" id="l_name" size="20" 
                             maxlength="20" value="">
      					    					  <span class="textfieldRequiredMsg">*กรุณากรอกนามสกุล.</span></span></td>
        					    					<td align="left" valign="middle">&nbsp;</td>
        					    					<td>&nbsp;</td>
  					    	 				  </tr>
        					   				<tr>
        					    					<td height="38">&nbsp;</td>
        					   	 				<td align="right" valign="middle">เบอร์ติดต่อ :</td>
        					   	 				<td align="left" valign="middle"><span id="sprytextfield3">
    					   	 				    <input class="form-control" name="telephone" type="text" id="telephone" size="10" 
                            maxlength="10" value=""
                            onKeyUp="IsNumeric(this.value,this)">
    					   	 				    <span class="textfieldRequiredMsg">*กรุณากรอกเบอร์ติดต่อ.</span></span></td>
        					   	 				<td align="left" valign="middle">&nbsp;</td>
        					    					<td align="right" valign="middle">อีเมล์ :</td>
        					    					<td align="left" valign="middle">
        					    					 <span id="sprytextfield6">
    					    					    <input class="form-control" name="email" type="text" id="email" size="25" maxlength="50" value="-">
                            <span class="textfieldRequiredMsg">*กรุณากรอกอีเมล์.</span></span>
  					    					     </td>
        					    					<td align="left" valign="middle">&nbsp;</td>
                            
        					    					<td>&nbsp;</td>
      					     				</tr> 
      					    			</table>
                		</fieldset>
               <fieldset class="well the-fieldset">
                 			<legend class="the-legend"><strong>รายละเอียดการซื้อตั๋ว</strong></legend>
                	<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
  				   								<tr>
  				    								<td width="2%" align="right" valign="middle">&nbsp;</td>
  				    								<td width="18%" align="right" valign="middle">ตั๋วผู้ใหญ่ : </td>
  				    								<td align="left" valign="middle"><span id="sprytextfield4">
                            <select class="form-control" name="t_adult" type=text id="t_adult" 
                             onFocus="startCalc();" onBlur="stopCalc();" onKeyUp="IsNumeric(this.value,this)">
                    							<option value="0">0</option>
 																	<option value="1">1</option>
                             </select>
                              <span class="textfieldRequiredMsg">*กรุณากรอกจำนวน.</span></span>
			    								  </td>
  				    								<td align="right" valign="middle">เลือกรอบเรือ :</td>
  				    								<td width="11%" align="left" valign="middle">
                            <select class="form-control" name="round" size="1" id="round">
  				    								 <option value="9:00" >9:00</option>
  				    								 <option value="11:00" >11:00</option>
  				    								 <option value="12:00" >13:00</option>
			    								  </select></td>
  				    								<td colspan="3" align="left" valign="middle">&nbsp;</td>
			    								</tr>
  				   								<tr>
  				    								<td align="right" valign="middle">&nbsp;</td>
  				    								<td align="right" valign="middle">ตั๋วเด็ก : </td>
  				    								<td width="19%" align="left" valign="middle"><span id="sprytextfield5">
                             <select class="form-control" name="t_child" type=text id="t_child" 
                             onFocus="startCalc();" onBlur="stopCalc();" onKeyUp="IsNumeric(this.value,this)">
                    							<option value="0">0</option>
 																	<option value="1">1</option>
                             </select>
                              <span class="textfieldRequiredMsg">*กรุณากรอกจำนวน.</span></span>
                           </td>
  				    								<td width="17%" align="right" valign="middle">จำนวนเงิน :</td>
  				    								<td colspan="4" align="left" valign="middle"><label for="Series"></label> 
                            	<div class="form-group">
   															<div class="input-group">
   																<div class="input-group-addon">฿</div>
   																<input name="amount" type=text class="form-control" id="amount" placeholder=
                                  	"คำนวณเงิน" readonly>
   																<div class="input-group-addon">.00</div>
   															</div>
 															</div>
 
			    						    	 </td>
			    								</tr>
  				   								<tr>
  				    								<td colspan="2" align="right" valign="middle">เลือกวันที่จอง :</td>
  				    								<td align="left" valign="middle">
                            <span id="sprytextfield7">
                            <input class="form-control" type="text" name="date_booking" id="date_booking" >
                            <span class="textfieldRequiredMsg">*กรุณาเลือกวันที่จอง.</span></span></td>
  				    								<td align="left" valign="middle">&nbsp;</td>
  				    								<td align="left" valign="middle">&nbsp;</td>
  				    								<td align="left" valign="middle">&nbsp;</td>
  				    								<td width="32%" align="left" valign="middle">
                            <input name="status_book" type="hidden" 
                            id="status_book" value="ระหว่างรอการยืนยัน"></td>
  				    								<td width="2%">&nbsp;</td>
			     								</tr>
			    							</table>
                    </fieldset>
                    

                  
                  <table width="100%" border="0">
                     <tr>
                      <td width="38%">&nbsp;</td>
                      <td width="11%" align="center" valign="middle">
                      <input type="submit" name="btn_Ok" id="btn_Ok" value="บันทึก"></td>
                      <td width="11%" align="center" valign="middle"> <input type="reset" name="btn_Cancle" id="btn_Cancle" value="ยกเลิก"></td>
                      <td width="40%">&nbsp;</td>
                   </tr>
                  </table>
                  </div>
                	 <input type="hidden" name="MM_insert" value="form1">
               </form>
                  
                  &nbsp;
                 </div>
  		  				</div>
           
       </div> 
		</div>
 </div>
</div>
</div>

<script type="text/javascript">
var sprytextfield1 = new Spry.Widget.ValidationTextField("sprytextfield1");
var sprytextfield2 = new Spry.Widget.ValidationTextField("sprytextfield2");
var sprytextfield3 = new Spry.Widget.ValidationTextField("sprytextfield3");
var sprytextfield4 = new Spry.Widget.ValidationTextField("sprytextfield4");
var sprytextfield5 = new Spry.Widget.ValidationTextField("sprytextfield5");
var sprytextfield6 = new Spry.Widget.ValidationTextField("sprytextfield6");
var sprytextfield7 = new Spry.Widget.ValidationTextField("sprytextfield7");
</script>
</body>
</html>


Chayathorn Putthong 171.96.178.xxx 08-09-2015 23:29
 ความคิดเห็นที่ 5
แก้ไขตรง 
Sum(book_ticket.t_adult)+Sum(book_ticket.t_child) <= 10

คือถ้าผมรวมออกมา <= 10 ให้การ insert ข้อมูลได้ แต่ได้เช็ดแล้ว จะ insert ข้อมูลไม่ได้

รบกวนชี้แนะด้วยครับงมมาหลายวันแล้วครับChayathorn Putthong 171.96.178.xxx 09-09-2015 03:24
1


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ