ช่วยดูโค้ด update join ที่ะ

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา ช่วยดูโค้ด update join ที่ะ

ช่วยดูโค้ด update join ที่ะ
คือว่า ทำการ กด update แล้วไม่ยอมรับค่ามา id มา และรับ POST จากข้อความก้ไม่ยอมมาเก็บไว้ ไม่รู้ว่า โค้ด update ถูกหรือป่าวค่ะ แก้ไขกลายเป็นค่าว่างหมดเลย
 <?php
 $id_c=$_GET['id_c'];
include("connectdb.php");


//*** Update Condition ***//
if($_POST["hdnCmd"] == "Update")
{

//*** Update Condition ***//
$strSQL =	"UPDATE name_course inner join register ON register.status=name_course.id_c SET register.name1 = '".$_POST["name1"]."',register.last1 = '".$_POST["last1"]."',register.age1 = '".$_POST["age1"]."' ,register.edu = '".$_POST["edu"]."' ,register.tel1 = '".$_POST["tel1"]."' ,register.name_com = '".$_POST["name_com"]."',register.num_tax = '".$_POST["num_tax"]."',register.area = '".$_POST["area"]."',register.tel = '".$_POST["tel"]."' ,register.fax = '".$_POST["fax"]."',register.email = '".$_POST["email"]."' WHERE register.status='$id_c' and register.course='1' and register.id ='".$_POST["id"]."'";
echo $strSQL;
$objQuery = mysql_query($strSQL);
	if(!$objQuery)
	{
		echo "Error Update [".mysql_error()."]";
	}
	//header("location:$_SERVER[PHP_SELF]");
	//exit();
}

$strSQL = "SELECT * FROM name_course 
		inner join register on register.status = name_course.id_c where register.status='1' and register.course='1'order by register.id asc";

$objQuery = mysql_query($strSQL) or die ("Error Query [".$strSQL."]");
?>
<form name="frmMain" method="post" action="<?php echo $_SERVER["PHP_SELF"];?>">
<input type="hidden" name="hdnCmd" value="">
 <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" style="border-collapse:collapse;">
  	<tr>
   
    <td bgcolor="#F2F2F2"><b>ชื่อ - นามสกุล</b></td>
    <td bgcolor="#F2F2F2"><b>อายุ</b></td>
    <td bgcolor="#F2F2F2"><b>ระดับการศึกษา</b></td>
    <td bgcolor="#F2F2F2"><b>เบอร์ติดต่อ</b></td>
    <td bgcolor="#F2F2F2"><b>บริษัท</b></td>
    <td bgcolor="#F2F2F2"><b>เลขภาษี</b></td>
    <td bgcolor="#F2F2F2"><b>ที่อยู่</b></td>
    <td bgcolor="#F2F2F2"><b>เบอร์โทรศัพท์บริษัท</b></td>
    <td bgcolor="#F2F2F2"><b>แฟกซ์</b></td>
    <td bgcolor="#F2F2F2"><b>E-mail</b></td>
     <td bgcolor="#F2F2F2"><b>แก้ไข</b></td>
   
   
   
    </tr>
    
<?php
while($objResult = mysql_fetch_array($objQuery))
{
?>

 <?php
	if($objResult["id"] == $_GET["id"] and $_GET["Action"] == "Edit")
	{
 ?>
 <tr>
  <td>
		<input type="text" name="name_comp" size="10" value="<?php echo $objResult["name1"];?> <?php echo $objResult["last1"];?>">
		<input type="hidden" name="id" size="5" value="<?php echo $objResult["id"];?>">
	</td>
  <td><input type="text" name="comp_type" size="15" value="<?php echo $objResult["age1"];?>"></td>
  <td><input type="text" name="num_comp" size="5" value="<?php echo $objResult["edu"];?>"></td>
  <td><input type="text" name="address" size="10" value="<?php echo $objResult["tel1"];?>">
  
  </td>
   <td ><input type="text" name="tel" size="5" value="<?php echo $objResult["name_com"];?>"></td>
   <td ><input type="text" name="email" size="5" value="<?php echo $objResult["num_tax"];?>"></td>
   <td ><input type="text" name="name1" size="5" value="<?php echo $objResult["area"];?>"></td>
   <td ><input type="text" name="name1" size="5" value="<?php echo $objResult["tel"];?>"></td>
    <td ><input type="text" name="name1" size="5" value="<?php echo $objResult["fax"];?>"></td>
    <td ><input type="text" name="name1" size="5" value="<?php echo $objResult["email"];?>"></td>
   
  <td colspan="2" align="right"><div align="center">
   <input name="btnAdd" type="button" id="btnUpdate" value="Update" OnClick="frmMain.hdnCmd.value='Update';frmMain.submit();">
	 <input name="btnAdd" type="button" id="btnCancel" value="Cancel" OnClick="window.location='<?php echo $_SERVER["PHP_SELF"];?>';">
  </div></td>
 </tr>
 <?php
	}
 else
	{
 ?>
 <tr>
   <td height="20"><font size="2"><?php echo $objResult["name1"];?> <?php echo $objResult["last1"];?></font></td>
  <td height="20"><font size="2"><?php echo $objResult["age1"];?></font></td>
  <td height="20"><font size="2"><?php echo $objResult["edu"];?></font></td>
  <td height="20"><font size="2"><?php echo $objResult["tel1"];?></font></td>
   <td height="20"><font size="2"><?php echo $objResult["name_com"];?></font></td>
   <td height="20"><font size="2"><?php echo $objResult["num_tax"];?></font></td>
   <td height="20"><font size="2"><?php echo $objResult["area"];?></font></td>
   <td height="20"><font size="2"><?php echo $objResult["tel"];?></font></td>
   <td height="20"><font size="2"><?php echo $objResult["fax"];?></font></td>
   <td height="20"><font size="2"><?php echo $objResult["email"];?></font></td>
   <td align="center"><a href="<?php echo $_SERVER["PHP_SELF"];?>?Action=Edit&id=<?php echo $objResult["id"];?>"><center><img src="images/edit.png" width="30" height="30"></center></a></td>

 </tr>
 <?php
	}
 ?>
<?php
}
?>
 
</table>
</form>
<?php
mysql_close($objConnect);
?>


Thepaysz 183.89.231.xxx 22-09-2015 13:32:22

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
ใส่โค้ด 

echo "<pre>";
print_r($_POST);
echo '</pre>';


ก่อนบรรทัดนี้

 1. if($_POST["hdnCmd"] == "Update")  


ลองเช็คด่าตัวแปร $_POST มาครบไหม แล้วไล่ดูอีกทีninenik 183.89.61.xxx 22-09-2015
 ความคิดเห็นที่ 2
พอกด update ปุ๊ป ไม่มีข้อมูลอะไรมาเลยค่ะ id ของ status ที่ get ไว้ก็ไม่มี รบกวนช่วยหนุทีนะคะ T^T

UPDATE name_course inner join register ON register.status=name_course.id_c SET register.name1 = '',register.last1 = '',register.age1 = '' ,register.edu = '' ,register.tel1 = '' ,register.name_com = '',register.num_tax = '',register.area = '',register.tel = '' ,register.fax = '',register.email = '' WHERE register.status='' and register.course='1' and register.id ='80'


thepaysz 183.89.231.xxx 22-09-2015 14:15
 ความคิดเห็นที่ 3
แสดงว่าค่าไม่มี น่าจะผิดที่ฟอร์ม ตอนส่ง ส่วนผิดยังไงแนะนำไม่ถูก อาจจะผิดแบบเหนือความคาดหมายก็ได้
ลองวิวซอร์สดูโค้ดหน้าแสดงข้อมูล ก่อนทำการ submit ข้อมูลหน้านั้นน่าจะบอกอะไรได้หลายอย่างว่า ผิดตรงไหน


ninenik 183.89.61.xxx 22-09-2015
1


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ