ขอสอบถามเรื่อง upload file ค่ะ

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา ขอสอบถามเรื่อง upload file ค่ะ

ขอสอบถามเรื่อง upload file ค่ะ
ถ้าต้องการ upload รูปหลายๆไฟล์แล้วให้สคริปที่ต้องโชว์เป็นรูปตัวอย่างก่อน submint ต้องเปลี่ยนสคริปตรงไหนค่ะ ช่วยดูหน่อยค่ะ เอามาดัดแปลงแล้วก็ยังไมไ่ด้เลยค่ะ
<form class="form-horizontal" action="" method="post" enctype="multipart/form-data">
		<div class="form-group col-xs-12 col-sm-6 col-md-6">
  		<label>CV :</label>
   				<img src="document/<?=$row['cd_file']?>" width="200" class="img-responsive"/><br />
          <input type="hidden" name="cd_id" id="cd_id" />
   				<div class="col-sm-3 input-group">
        		<input type="text" class="form-control" value="<?=$row["cd_file"] ?>" readonly>
              <span class="input-group-btn">
          			<span class="btn btn-primary btn-file">
            			Browse&hellip; <input type="file" name="cv" id="file_upload" multiple="true">
          			</span>
        			</span> 
                  
           </div>
      		<span class="help-block">
        		Try selecting one or more files and watch the feedback
      		</span> 
          <div class="thumbnail" class="img-responsive"></div>
 		</div>
    <div class="form-group col-xs-12 col-sm-6 col-md-6">
  		<label>Passport :</label>
   				<img src="document/<?=$row1['cd_file']?>" class="img-responsive" width="250"/><br />
    			<div class="col-sm-3 input-group">
        		<input type="text" class="form-control" value="<?=$row1["cd_file"] ?>" readonly>
              <span class="input-group-btn">
          			<span class="btn btn-primary btn-file">
            			Browse&hellip; <input type="file" name="passport" id="file_upload" multiple="true">
          			</span>
        			</span> 
                  
           </div>
      		<span class="help-block">
        		Try selecting one or more files and watch the feedback
      		</span> 
          <div class="thumbnail" class="img-responsive"></div>
 		</div>
</form>

 <script type="text/javascript">
	$(function () { 
 
 
  $(".upload").on("click",function(e){ 
    $(".file_upload").show().click().hide(); 
    e.preventDefault(); 
  }); 
  $(".file_upload").on("change",function(e){ 
    var files = this.files 
    showThumbnail(files)     
  }); 
 
  function showThumbnail(files){ 
 
    $(".thumbnail").html(""); 
    for(var i=0;i<files.length;i ){ 
      var file = files[i] 
      var imageType = /image.*/ 
      if(!file.type.match(imageType)){ 
        //   console.log("Not an Image"); 
        continue; 
      } 
 
      var image = document.createElement("img"); 
      var thumbnail = document.getElementsByClassName("thumbnail"); 
      image.file = file; 
      thumbnail.appendChild(image) 
 
      var reader = new FileReader() 
      reader.onload = (function(aImg){ 
        return function(e){ 
          aImg.src = e.target.result; 
        }; 
      }(image)) 
 
      var ret = reader.readAsDataURL(file); 
      var canvas = document.createElement("canvas"); 
      ctx = canvas.getContext("2d"); 
      image.onload= function(){ 
        ctx.drawImage(image,100,100) 
      } 
    } // end for loop 
 
  } // end showThumbnail    
}); 

</script>


Chickenkook 183.89.231.xxx 22-09-2015 14:28:59

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
โค้ดหน้านี้ ใช้ได้เลย ไม่ต้องสร้าง input file หลายอัน
ใช้ input file อันเดียว เวลาเลือกหลายรูป ก็กดปุ่ม ctrl ค้าง แล้วก็เลือกรูป ที่ต้องการ
พอได้ครบแล้วก็ ok รูปก็จะไปแสดง ทั้งหมด

แสดงตัวอย่าง รูปภาพ ก่อนอัพโหลด ด้วย html5 อย่างง่าย 


ninenik 183.89.61.xxx 22-09-2015
 ความคิดเห็นที่ 2
แล้วถ้าต้องการ resize รูปภาพที่แสดงละค่ะ ต้องทำยังไง


chickenkook 183.89.231.xxx 22-09-2015 17:08
 ความคิดเห็นที่ 3
ด้านล่างตรงคอมเม้นเฟส มีถามตอบ และวิธีการกำหนดขนาด ในหน้าลิ้งค์ตามความเห็นที่ 1


ninenik 122.155.35.xxx 22-09-2015
 ความคิดเห็นที่ 4
ขอบคุณค่ะ


chickenkook 183.89.155.xxx 23-09-2015 09:45
 ความคิดเห็นที่ 5
แล้วถ้าเราเลือก 4 ไฟล์แล้ว สมาถ insert รูปทีเดียว ทั้ง 4 ไฟล์เลยได้ไหมค่ะ 


chickenkook 183.88.103.xxx 28-09-2015 19:30
 ความคิดเห็นที่ 6
ได้วนลูป array เอา

<?php
// วนลูปไฟล์ุถ้ามีเข้าไปใช้ เช่นไฟง์ชั่นอัพโหลดไฟล์
if(count($_FILES['file_upload']['name'])>0){
  foreach($_FILES['file_upload']['name'] as $key=>$value){
    
    // วนลูปของแต่ละรายการ ใช้ค่าไหนก็เลือกไปได้เลย 
//    $_FILES['file_upload']['name'][$key];
//    $_FILES['file_upload']['type'][$key];
//    $_FILES['file_upload']['tmp_name'][$key];
//    $_FILES['file_upload']['error'][$key];
//    $_FILES['file_upload']['size'][$key];

  }
}
?> 


ninenik 1.47.9.xxx 29-09-2015
1


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ