รบกวนช่วยแนะนำโค้ดทีค่ะ ถ้าไม่มีรูปใน DB ให้ insert ถ้ามีอยู่แล้วให้ update ตอนนี้มีแต่ updateค่ะ

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา รบกวนช่วยแนะนำโค้ดทีค่ะ ถ้าไม่มีรูปใน DB ให้ insert ถ้ามีอยู่แล้วให้ update ตอนนี้มีแต่ updateค่ะ

รบกวนช่วยแนะนำโค้ดทีค่ะ ถ้าไม่มีรูปใน DB ให้ insert ถ้ามีอยู่แล้วให้ update ตอนนี้มีแต่ updateค่ะ
ตามตัวอย่างเลยค่ะ ตอนนี้ update ขอมูลแล้ว ต้องใส่เงื่อนไขยังไงคะให้มัน insert ได้

<?

	$crews =$_GET["id"];
	if(!empty($crews))
	{
		$sql="select*from crew_documents where cd_fk_nd_id='18' and cd_fk_cp_id = '".$crews."'";
		$result = mysql_query($sql);
		$row = mysql_fetch_array($result);
}
		
		if(!empty($_FILES['cv_upload'])){
			$file=$_FILES['cv_upload'];
				if($file['name']!=""){
					$path="document/".$file['name'];
						if(file_exists("../".$path)){
							unlink("../".$path);
		}
			move_uploaded_file($file['tmp_name'],$path);
		
			$sql="update crew_documents set cd_file='".$file['name']."' where cd_fk_nd_id='18' and cd_fk_cp_id = '".$crews."'";
			mysql_query($sql);	
			echo ("<script>window.location='crew_profile_edit.php?id=".$crews."'</script>");
		}
?>


นี่ส่วนดีไซต์ค่ะ 
 <div class="form-group col-xs-12 col-sm-6 col-md-6">
  		<label>SeamanBook :</label><br />
   				<img src="document/<?=$row2['cd_file']?>" width="150" height="150"/><br /><br />
					<div class="col-sm-4 input-group">
        		<input type="text" class="form-control" value="<?=$row2["cd_file"] ?>" readonly>
              <span class="input-group-btn">
          			<span class="btn btn-primary btn-file">
            			Browse&hellip; <input type="file" name="seamanbook_upload" id="seamanbook_upload" multiple="true">
          			</span>
        			</span> 
                  
           </div>


Thepaysz 183.88.103.xxx 28-09-2015 10:35:21

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
ถ้าคำว่ามีคือ มีแถวของข้อมูลนั้นแล้ว

<?php
if(@mysql_num_rows(@mysql_query("
SELECT cd_file FROM crew_documents
WHERE cd_fk_nd_id='18' and cd_fk_cp_id = '".$crews."'
"))>0){
	$sql="update crew_documents set cd_file='".$file['name']."' where cd_fk_nd_id='18' and cd_fk_cp_id = '".$crews."'"; 
  mysql_query($sql);  	
}else{
		$sql="INSERT INTO .........."; 
  mysql_query($sql);  	
}
?>


ninenik 183.88.87.xxx 28-09-2015
 ความคิดเห็นที่ 2
ขอสอบถามเพิ่มเติมค่ะ คือหนูมีข้อมูลที่ต้อง update และ insert ประมาน 8 ชุดตั้งใส่ประมานนั้นไหนคะ เพราะที่พี่ให้ตัวอย่างมันวนแค่อันเดียวอะค่ะ

คอนเซ็ปประมานว่าเช็คค่าว่างถ้าไม่มีข้อมูลให้ insert (สามารถ insert รูปในที่เดียวได้หลายรูป) แต่ถ้ามีรูปอยู่แล้วให้ update

โค้ดประมาณนี้ค่ะ

<?

	$crews =$_GET["id"];
	if(!empty($crews))
	{
		$sql="select*from crew_documents where cd_fk_nd_id='18' and cd_fk_cp_id = '".$crews."'";
		$result = mysql_query($sql);
		$row = mysql_fetch_array($result);
		
		$sql1="select*from crew_documents where cd_fk_nd_id='1' and cd_fk_cp_id = '".$crews."'";
		$result1 = mysql_query($sql1);
		$row1 = mysql_fetch_array($result1);
		
		$sql2="select*from crew_documents where cd_fk_nd_id='2' and cd_fk_cp_id = '".$crews."'";
		$result2 = mysql_query($sql2);
		$row2 = mysql_fetch_array($result2);
		
		$sql3="select*from crew_personals where cp_id='".$crews."'";
		$result3 = mysql_query($sql3);
		$row3 = mysql_fetch_array($result3);

}

if(!empty($_FILES['cv_upload'])){
			$file=$_FILES['cv_upload'];
				if($file['name']!=""){
					$path="document/".$file['name'];
						if(file_exists("../".$path)){
							unlink("../".$path);
		}
			move_uploaded_file($file['tmp_name'],$path);
		
			$sql="update crew_documents set cd_file='".$file['name']."' where cd_fk_nd_id='18' and cd_fk_cp_id = '".$crews."'";
			mysql_query($sql);	
			echo ("<script>window.location='crew_profile_edit.php?id=".$crews."'</script>");
		}
			
		}
		
		if(!empty($_FILES['passport_upload'])){
			$file=$_FILES['passport_upload'];
				if($file['name']!=""){
					$path="document/".$file['name'];
						if(file_exists("../".$path)){
							unlink("../".$path);
		}
			move_uploaded_file($file['tmp_name'],$path);
		
			$sql="update crew_documents set cd_file='".$file['name']."' where cd_fk_nd_id='1' and cd_fk_cp_id = '".$crews."'";
			mysql_query($sql);	
			echo ("<script>window.location='crew_profile_edit.php?id=".$crews."'</script>");
		}
			
		}
		
		
		if(!empty($_FILES['seamanbook_upload'])){
			$file=$_FILES['seamanbook_upload'];
				if($file['name']!=""){
					$path="document/".$file['name'];
						if(file_exists("../".$path)){
							unlink("../".$path);
		}
			move_uploaded_file($file['tmp_name'],$path);
		
			$sql="update crew_documents set cd_file='".$file['name']."' where cd_fk_nd_id='2' and cd_fk_cp_id = '".$crews."'";
			mysql_query($sql);	
			echo ("<script>window.location='crew_profile_edit.php?id=".$crews."'</script>");
		}
			
		}	
?>


ตัวนี้โค้ด html
 
 <div class="form-group col-xs-12 col-sm-6 col-md-6">
  		<label>Passport :</label><br />
   				<img src="document/<?=$row1['cd_file']?>" width="300" height="450"/><br /><br />
    			<div class="col-sm-4 input-group">
        		<input type="text" class="form-control" value="<?=$row1["cd_file"] ?>" readonly>
              <span class="input-group-btn">
          			<span class="btn btn-primary btn-file">
            			Browse&hellip; <input type="file" name="passport_upload" id="passport_upload" multiple="true">
          			</span>
        			</span> 
                  
           </div>


thepaysz 183.88.103.xxx 29-09-2015 11:12
 ความคิดเห็นที่ 3
  ไม่ค่อยเข้าใจ ปกติเขาไม่ค่อยบันทึกชื่อไฟล์ ที่ฟิลด์เดียว


ninenik 183.88.87.xxx 29-09-2015
 ความคิดเห็นที่ 4
แล้วถ้าแบบตัวอย่างที่พี่ให้มาอะคะ ที่เช็คค่าว่างถ้าไม่มีข้อมูลให้ insert (ไม่มีข้อมูลทั้ง row เลย) ส่วนที่อยู่แล้ว ให้ update
<?php
if(@mysql_num_rows(@mysql_query("
SELECT cd_file FROM crew_documents
WHERE cd_fk_nd_id='18' and cd_fk_cp_id = '".$crews."'
"))>0){
	$sql="update crew_documents set cd_file='".$file['name']."' where cd_fk_nd_id='18' and cd_fk_cp_id = '".$crews."'"; 
  mysql_query($sql);  	
}else{
		$sql="INSERT INTO .........."; 
  mysql_query($sql);  	
}
?>
ตัวนี้คือโค้ดเดิมพี่ค่ะหมายความถ้ามี row แล้วแต่ไม่มีฟิลด์นั้นเลยต้อง insert

แต่หนูต้องการinsert ในกรณีไม่มีข้อมูลใน row เลย ต้องประมาณไหนคะ 

thepaysz 183.88.103.xxx 29-09-2015 14:15
 ความคิดเห็นที่ 5
ถ้ามี row อยู่แล้ว ก็อัพเดทปกติ ไม่ใช่หรอ พอเราอัพเดท จากค่าว่าง ก็จะเป้นค่าที่เราอัพเดท ก็คืออัพเดททับไปเลย
แต่ถ้าต้องการลบค่าเดิม แบบลบไฟล์ด้วย เราก็ต้องดึงข้อมูลชื่อไฟล์เดิมมาก่อน แล้วทำการลบ แล้วก็อัพโหลดไฟล์ใหม่
และอัพเดทชื่อไฟล์ใหม่ 

>>>  อัพเดท >>> 29-09-2015
------------------------------------------
ลองถามพี่ๆ จากเว็บนี้ดูเพิ่มเติม 

http://www.thaicreate.com/php/forum.html

ไม่ค่อยเข้าใจคำถามเราเท่าไหร่ เผื่อในนั้นมีคนแนะนำหรือเข้าใจคำถามได้ดีกว่า


ninenik 183.88.87.xxx 29-09-2015
1


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ