ดึงข้อมูลมาเช็คเงื่อนไขและแสดงข้อความตอบกลับ

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา ดึงข้อมูลมาเช็คเงื่อนไขและแสดงข้อความตอบกลับ

ดึงข้อมูลมาเช็คเงื่อนไขและแสดงข้อความตอบกลับ
 

คือผมอยากสร้างเงื่อนให้มันเช็คข้อมูลที่ดึงมาจากฐานข้อมูลในช่อง Nunber Total ถ้ามากกว่า 30 ให้แสดงข้อความบอกว่าเต็ม
ถ้าน้อยกว่า 30 ให้แสดงข้อความบอกว่าว่าง เช็ตเฉพาะข้อมูลที่อัพเดทมาล่าสุดเท่านั้น ครับ ช่วยแนะนำด้วยครับ ขอบคุณครับ


ผู้ชายลันลา ลันลาๆ 110.77.222.xxx 15-10-2015 05:58:27

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
if else ธรรมดา เงื่อนไขตามที่เราต้องการ 
if(){

}else{

}


ninenik 183.89.62.xxx 15-10-2015
 ความคิดเห็นที่ 2
คือผมไม่รู้จะเพิ่มตรงไหนครับช่วยดูให้หน่อยครับ(ไม่ค่อยรู้เท่าไหรครับ)

connectShowAllRealtime.php

<?php
	$host = "localhost"; // ชื่อ host หรือ ip ที่ใช้
	$userhost = "chean"; // ชื่อ user ที่ใช้ในการล็อกอิน
	$passhost = "chean"; // password ที่ใช้ในการล็อกอิน
	$database = "busstop"; // ชื่อ Database
	$objConnect = mysql_connect("$host","$userhost","$passhost") or die(mysql_error());
	$objDB = mysql_select_db("$database");
	$strSQL = "select * from tableBus ORDER BY ID DESC";
	$objQuery = mysql_query($strSQL) or die (mysql_error());
	$intNumField = mysql_num_fields($objQuery);
	$resultArray = array();
	while($obResult = mysql_fetch_array($objQuery))
	{
		$arrCol = array();
		for($i=0;$i<$intNumField;$i++)
		{
			$arrCol[mysql_field_name($objQuery,$i)] = $obResult[$i];
		}
		array_push($resultArray,$arrCol);
	}
	
	mysql_close($objConnect);
	
	echo json_encode($resultArray);
?>

showAllRealtime.php

<?php
	session_start();
	if($_SESSION['UserID'] == "")
	{
		echo "Please Login!";
		exit();
	}
	
	mysql_connect("localhost","chean","chean");
	mysql_select_db("busstop");
	$strSQL = "SELECT * FROM member WHERE UserID = '".$_SESSION['UserID']."' ";
	$objQuery = mysql_query($strSQL);
	$objResult = mysql_fetch_array($objQuery);
?>
<html>
<head>
<title>Wecome to University Of Phayao</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<script src="http://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
<meta charset=utf-8 />
<script>
function getDataFromDb()
{
	$.ajax({ 
				url: "connectShowAllRealtime.php" ,
				type: "POST",
				data: ''
			})
			.success(function(result) { 
				var obj = jQuery.parseJSON(result);
					if(obj != '')
					{
						 //$("#myTable tbody tr:not(:first-child)").remove();
						 $("#myBody").empty();
						 $.each(obj, function(key, val) {
									var tr = "<tr>";
									//<div align="center"> ;
									tr = tr + "<td>" + val["ID"] + "</td>";
									tr = tr + "<td>" + val["Sta"] + "</td>";
									tr = tr + "<td>" + val["wNum"] + "</td>";
									tr = tr + "<td>" + val["total"] + "</td>";
									tr = tr + "<td>" + val["uTime"] + "</td>";
									tr = tr + "</tr>";
									//</div>;
									$('#myTable > tbody:last').append(tr);
						 });
					}

			});

}

setInterval(getDataFromDb, 2000);  //////////////////////////////////////// 1000 = 1 second///////////////////////////////////
</script>
</head>
<body>
<center>
<fieldset style="width:15%"><legend><h1>TABLE WAIT BUS</h1></legend>
<br><input type="button" name="button" value="Save to Excel" onclick="window.location='ExportDataFormMySqlToExcel.php'">
<br>&nbsp;
<table width="600" border="1" id="myTable">
<!-- head table -->
<thead>
 <tr>
  <td width="50"> <div align="center">NO. </div></td>
	<td width="70"> <div align="center">Station </div></td>
  <td width="198"> <div align="center">Nunber Wait </div></td>
	<td width="198"> <div align="center">Nunber Total </div></td>
  <td width="197"> <div align="center">Time Update </div></td>
 </tr>
</thead>
<!-- body dynamic rows -->
<tbody id="myBody"></tbody>
</table>
</fieldset>
 <center>
</body>
</html>


ผู้ชายลันลา ลันลาๆ 116.58.249.xxx 16-10-2015 01:27
 ความคิดเห็นที่ 3
นาจะประมาณนี้

   $.each(obj, function(key, val) {
        if(val["total"]>30){
          val["total"]="เต็ม";
        }else if(val["total"]<30){
          val["total"]="ว่าง";
        }
        var tr = "<tr>"; 
        //<div align="center"> ; 
        tr = tr + "<td>" + val["ID"] + "</td>"; 
        tr = tr + "<td>" + val["Sta"] + "</td>"; 
        tr = tr + "<td>" + val["wNum"] + "</td>"; 
        tr = tr + "<td>" + val["total"] + "</td>"; 
        tr = tr + "<td>" + val["uTime"] + "</td>"; 
        tr = tr + "</tr>"; 
        //</div>; 
        $('#myTable > tbody:last').append(tr); 
   });   


ninenik 180.183.45.xxx 16-10-2015
 ความคิดเห็นที่ 4
ขอบคุณมากครบ ขอบคุณจริงๆyes


ผู้ชายลันลา ลันลาๆ 110.77.222.xxx 16-10-2015 23:54
1


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ