สอบถาม การใช้งานวันที่ใน SQL

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา สอบถาม การใช้งานวันที่ใน SQL

สอบถาม การใช้งานวันที่ใน SQL

ถ้าไม่รวมวันปัจจุบัน ต้องเขียนรูปแบบไหนครับ

เช่นวันปัจจุบัน 2015-10-20

ให้มันนับตั้งแต่วันที่ 2015-10-19 ไปถึง 2015-10-13  ครับ 7 วันพอดี 
 

// ถ้าวันที่ตอนนี้คือ 2014-08-10 แสดงข้อมูลวันที่ ย้อนหลัง 1 สัปดาห์ รวมวันปัจจุบัน
SELECT * FROM mydata WHERE date(date1)>=date_add('2014-08-10',interval -1 week)  
AND date(date1)<=curdate() 
// .ใช้แบบนี้แทนได้ ถ้า วันที่กำหนดคือวันที่ปัจจุบัน
SELECT * FROM mydata WHERE date(date1)>=date_add(curdate(),interval -1 week)  
AND date(date1)<=curdate()


ิbondsanti 118.172.99.xxx 27-10-2015 11:01:12

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
date(date1)<=curdate()  
 
ตัด = ออก
 
เหลือ
 
date(date1)<curdate()  


ninenik 180.183.104.xxx 27-10-2015
 ความคิดเห็นที่ 2
โอ้วววว ขอบคุณครับ แค่ (=) 


ิbondsanti 118.172.99.xxx 27-10-2015 13:16
 ความคิดเห็นที่ 3

พี่นิ๊คครับ แล้วถ้าผมจะหาผลรวมข้อมูล ย้อนหลังไปอีกแบบนี้ล่ะครับ 

เงื่อนไข
รับค่าวันที่มา 

$datepicker1="2015-10-20";
$datepicker2="2015-10-26";


 

Current week  2015-10-20 ถึง 2015-10-26

 (ย้อนหลัง 1 สัปดาห์)1 WK  2015-10-19 ถึง 2015-10-13

 (ย้อนหลัง 2 สัปดาห์)2 WK  2015-10-12 ถึง 2015-10-06

 (ย้อนหลัง 3 สัปดาห์)3 WK  2015-10-05 ถึง 2015-09-29 ิbondsanti 118.172.99.xxx 27-10-2015 13:58
 ความคิดเห็นที่ 4
-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 3.1.3.1
-- http://www.phpmyadmin.net
--
-- โฮสต์: localhost
-- เวลาในการสร้าง: 27 ต.ค. 2015 น.
-- รุ่นของเซิร์ฟเวอร์: 5.1.33
-- รุ่นของ PHP: 5.2.9

SET SQL_MODE="NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";

--
-- ฐานข้อมูล: `eecv_data`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- โครงสร้างตาราง `smu_cal`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `smu_cal` (
 `smu_id` varchar(10) COLLATE utf8_bin NOT NULL,
 `smu_date` varchar(10) COLLATE utf8_bin NOT NULL,
 `smu_cra` int(10) NOT NULL,
 `smu_crb` int(10) NOT NULL,
 `smu_crc` int(10) NOT NULL,
 `smu_crd` int(10) NOT NULL,
 `smu_crj` int(10) NOT NULL,
 PRIMARY KEY (`smu_id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_bin;

--
-- dump ตาราง `smu_cal`
--

INSERT INTO `smu_cal` (`smu_id`, `smu_date`, `smu_cra`, `smu_crb`, `smu_crc`, `smu_crd`, `smu_crj`) VALUES
('1', '2015-06-04', 17, 15, 19, 17, 18),
('2', '2015-06-05', 18, 18, 20, 19, 18),
('3', '2015-06-06', 18, 20, 19, 16, 18),
('6', '2015-06-07', 19, 21, 21, 0, 22),
('7', '2015-06-08', 3, 4, 3, 0, 3),
('8', '2015-06-09', 15, 15, 16, 14, 16),
('9', '2015-06-10', 15, 22, 22, 17, 21),
('10', '2015-06-11', 15, 22, 20, 10, 21),
('11', '2015-06-12', 14, 14, 14, 10, 13),
('12', '2015-06-13', 13, 16, 15, 13, 18),
('13', '2015-06-14', 12, 14, 13, 12, 13),
('14', '2015-06-15', 1, 11, 13, 8, 12),
('15', '2015-06-16', 8, 16, 15, 15, 18),
('16', '2015-06-17', 13, 21, 18, 18, 20),
('17', '2015-06-18', 11, 11, 12, 11, 11),
('18', '2015-06-19', 18, 22, 22, 6, 22),
('19', '2015-06-20', 2, 16, 16, 14, 17),
('20', '2015-06-21', 2, 20, 22, 21, 21),
('21', '2015-06-22', 7, 11, 11, 3, 9),
('22', '2015-06-23', 0, 20, 13, 15, 20),
('23', '2015-06-24', 18, 20, 18, 16, 20),
('24', '2015-06-25', 11, 13, 11, 11, 12),
('25', '2015-06-26', 10, 18, 18, 18, 10),
('26', '2015-06-27', 9, 10, 9, 9, 10),
('27', '2015-06-28', 13, 14, 14, 13, 12),
('28', '2015-06-29', 8, 9, 8, 7, 10),
('29', '2015-06-30', 5, 8, 5, 7, 6),
('30', '2015-07-01', 0, 0, 0, 0, 0),
('31', '2015-07-02', 20, 20, 21, 14, 20),
('32', '2015-07-03', 14, 12, 14, 14, 15),
('33', '2015-07-04', 20, 22, 20, 19, 21),
('34', '2015-07-05', 16, 17, 16, 17, 18),
('35', '2015-07-06', 14, 15, 16, 14, 14),
('36', '2015-07-07', 14, 15, 15, 14, 14),
('37', '2015-07-08', 8, 15, 13, 12, 12),
('38', '2015-07-09', 0, 15, 14, 15, 17),
('39', '2015-07-10', 1, 20, 23, 21, 17),
('40', '2015-07-11', 3, 11, 8, 6, 14),
('41', '2015-07-12', 0, 19, 19, 17, 18),
('42', '2015-07-13', 2, 16, 17, 18, 18),
('43', '2015-07-14', 10, 15, 12, 13, 15),
('44', '2015-07-15', 17, 18, 13, 17, 19),
('45', '2015-07-16', 9, 10, 10, 9, 9),
('46', '2015-07-17', 16, 17, 16, 19, 19),
('47', '2015-07-18', 4, 5, 6, 5, 6),
('48', '2015-07-19', 13, 17, 16, 5, 16),
('49', '2015-07-20', 8, 10, 9, 2, 9),
('50', '2015-07-21', 6, 11, 9, 9, 11),
('51', '2015-07-22', 13, 19, 20, 14, 19),
('52', '2015-07-23', 12, 13, 6, 12, 12),
('53', '2015-07-24', 19, 16, 25, 14, 19),
('54', '2015-07-25', 17, 17, 17, 15, 17),
('55', '2015-07-26', 17, 20, 16, 18, 19),
('56', '2015-07-27', 12, 18, 19, 16, 17),
('57', '2015-07-28', 10, 11, 12, 12, 14),
('58', '2015-07-29', 16, 17, 19, 9, 17),
('59', '2015-07-30', 15, 10, 17, 13, 18),
('60', '2015-07-31', 12, 13, 15, 13, 16),
('61', '2015-08-01', 13, 15, 15, 11, 13),
('62', '2015-08-02', 12, 16, 13, 13, 16),
('63', '2015-08-03', 17, 16, 18, 19, 16),
('64', '2015-08-04', 6, 9, 9, 8, 12),
('65', '2015-08-05', 9, 22, 21, 20, 20),
('66', '2015-08-06', 3, 13, 15, 16, 13),
('67', '2015-08-07', 8, 19, 15, 20, 20),
('68', '2015-08-08', 5, 15, 15, 11, 15),
('69', '2015-08-09', 14, 18, 18, 12, 20),
('70', '2015-08-10', 16, 20, 14, 11, 20),
('71', '2015-08-11', 8, 10, -17, 6, 10),
('72', '2015-08-12', 7, 14, 15, 13, 12),
('73', '2015-08-13', 3, 15, 12, 15, 15),
('74', '2015-08-14', 0, 7, 7, 6, 7),
('75', '2015-08-15', 0, 6, 6, 7, 7),
('76', '2015-08-16', 18, 0, 18, 16, 12),
('77', '2015-08-17', 12, 0, 14, 10, 0),
('78', '2015-08-18', 17, 0, 18, 18, 0),
('79', '2015-08-19', 16, 0, 13, 15, 0),
('80', '2015-08-20', 20, 0, 24, 22, 0),
('81', '2015-08-21', 22, 0, 19, 18, 0),
('82', '2015-08-22', 14, 0, 15, 10, 0),
('83', '2015-08-23', 20, 0, 20, 19, 0),
('84', '2015-08-24', 11, 9, 11, 12, 0),
('85', '2015-08-25', 15, 17, 16, 17, 0),
('86', '2015-08-26', 15, 8, 14, 13, 0),
('87', '2015-08-27', 19, 19, 18, 17, 0),
('88', '2015-08-28', 21, 19, 22, 19, 0),
('89', '2015-08-29', 15, 10, 15, 15, 0),
('90', '2015-08-30', 16, 16, 17, 17, 24),
('91', '2015-08-31', 20, 19, 20, 20, 21),
('92', '2015-09-01', 3, 2, 4, 3, 2),
('93', '2015-09-02', 10, 12, 10, 10, 9),
('94', '2015-09-03', 14, 14, 16, 13, 14),
('95', '1970-01-01', 0, 0, 0, 0, 0),
('96', '2015-09-04', 7, 7, 4, 6, 7),
('97', '2015-09-05', 9, 10, 11, 8, 10),
('98', '2015-09-06', 17, 18, 17, 14, 17),
('99', '2015-09-07', 14, 19, 14, 18, 21),
('100', '2015-09-08', 6, 10, 8, 10, 10),
('101', '2015-09-09', 16, 17, 17, 18, 16),
('102', '2015-09-10', 16, 16, 15, 14, 16),
('103', '2015-09-11', 10, 13, 13, 11, 14),
('104', '2015-09-12', 14, 17, 17, 17, 16),
('105', '2015-09-13', 17, 15, 16, 15, 16),
('106', '2015-09-14', 0, 0, 0, 0, 0),
('107', '2015-09-15', 7, 6, 3, 7, 6),
('108', '2015-09-16', 19, 19, 22, 18, 22),
('109', '2015-09-17', 12, 12, 11, 11, 9),
('110', '2015-09-18', 3, 2, 4, 2, 3),
('111', '2015-09-19', 10, 7, 11, 8, 10),
('112', '2015-09-20', 16, 16, 15, 8, 16),
('113', '2015-09-21', 20, 20, 20, 11, 19),
('114', '2015-09-22', 13, 12, 15, 1, 12),
('115', '2015-09-23', 20, 20, 20, 17, 19),
('116', '2015-09-24', 13, 12, 12, 11, 15),
('117', '2015-09-25', 21, 20, 19, 18, 19),
('118', '2015-09-26', 15, 13, 14, 14, 14),
('119', '2015-09-27', 18, 19, 20, 14, 21),
('120', '2015-09-28', 19, 19, 19, 18, 17),
('121', '2015-09-29', 12, 14, 12, 13, 14),
('122', '2015-09-30', 22, 21, 20, 22, 22),
('123', '2015-10-01', 17, 16, 16, 15, 16),
('124', '2015-10-02', 18, 19, 20, 17, 18),
('125', '2015-10-03', 16, 17, 15, 18, 19),
('126', '2015-10-04', 21, 20, 23, 19, 16),
('127', '2015-10-05', 14, 14, 11, 14, 15),
('128', '2015-10-06', 13, 21, 19, 20, 21),
('129', '2015-10-07', 20, 20, 20, 18, 19),
('130', '2015-10-08', 14, 13, 15, 15, 15),
('131', '2015-10-09', 12, 10, 12, 11, 12),
('132', '2015-10-10', 17, 17, 16, 17, 10),
('133', '2015-10-11', 13, 12, 12, 12, 11),
('134', '2015-10-12', 12, 11, 11, 12, 12),
('135', '2015-10-13', 19, 18, 19, 21, 20),
('136', '2015-10-14', 12, 12, 13, 12, 13),
('137', '2015-10-15', 13, 13, 24, 11, 13),
('138', '2015-10-16', 20, 19, 11, 20, 21),
('139', '2015-10-17', 17, 12, 17, 16, 12),
('140', '2015-10-18', 13, 14, 16, 15, 16),
('141', '2015-10-19', 20, 17, 20, 20, 20),
('142', '2015-10-24', 0, 0, 0, 0, 0),
('143', '2015-10-20', 0, 0, 0, 0, 0),
('144', '2015-10-21', 0, 0, 0, 0, 0),
('145', '2015-10-22', 18, 16, 20, 19, 21),
('146', '2015-10-23', 18, 14, 19, 8, 21),
('147', '2015-10-24', 48, 38, 50, 27, 52),
('148', '2015-10-25', 14, 17, 13, 14, 16),
('149', '2015-10-24', 12, 8, 11, 0, 10),
('150', '2015-10-25', 14, 17, 13, 14, 16),
('151', '2015-10-26', 10, 9, 12, 6, 10);


ิbondsanti 118.172.99.xxx 27-10-2015 13:59
 ความคิดเห็นที่ 5
 ผลรวมก็ SUM() ฟังก์ชั่นธรรมดาไม่ใช่หาอ


ninenik 180.183.104.xxx 27-10-2015
 ความคิดเห็นที่ 6

ครับ ๆ แต่เงื่อนไข้ให้มันย้อนหลัง ทำไงอะครับพี่

Current week  2015-10-20 ถึง 2015-10-26

 (ย้อนหลัง 1 สัปดาห์)1 WK  2015-10-19 ถึง 2015-10-13

 (ย้อนหลัง 2 สัปดาห์)2 WK  2015-10-12 ถึง 2015-10-06

 (ย้อนหลัง 3 สัปดาห์)3 WK  2015-10-05 ถึง 2015-09-29ิbondsanti 118.172.99.xxx 27-10-2015 14:27
 ความคิดเห็นที่ 7
ถ้าแสดงตามรูป จะต้องประยุกต์ ใช้เป็นแบบ array ต้องคิวรี่ผลรวมลองแต่ละสัปดาห์แล้วค่อยเอาข้อมูลมาแสดง
แนะนำไม่ถูก

ลองสอบถามเพิ่มเติมจากพี่ๆ ในเว็บนี้ดู เขามีเทคนิคการคิวรี่วเยอะมาก

http://www.thaicreate.com/php/forum.html


ninenik 180.183.104.xxx 27-10-2015
 ความคิดเห็นที่ 8
ขอบคุณครับ


ิbondsanti 118.172.97.xxx 27-10-2015 16:36
 ความคิดเห็นที่ 9
ถ้าดูข้อมูลเป็นรายสัปดาห์ คือนับจันทร์ - อาทิตย์ ข้อมูลสัปดาห์ปัจจุบันก็ นับจากวันจันทร์ถึงวันปัจจุบัน 
โค้ดประมาณนี้

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Document</title>
  <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/css/bootstrap.min.css" >
</head>
<body>
  
<?php
include("db_connect.php");
$curDate=date("Y-m-d");

$arr_item=array("Item A","Item B","Item C","Item D","Item J");
$arr_item_value[][]=array();
for($i=0;$i<=3;$i++){
$week=date("Y-m-d",strtotime($curDate."-$i week"));
$startWeekDay_back=(date("w",strtotime($week))!=0)?-(date("w",strtotime($week)))+1:-7;
$startWeekDay_next=(date("w",strtotime($week))!=0)?7-(date("w",strtotime($week))):0;  
$startWeek=date("Y-m-d",strtotime($week."$startWeekDay_back day"));  
$endWeek=date("Y-m-d",strtotime($week."$startWeekDay_next day"));    

  $sql="
    SELECT SUM(smu_cra) as sum_a,
    SUM(smu_crb) as sum_b,
    SUM(smu_crc) as sum_c,
    SUM(smu_crd) as sum_d,
    SUM(smu_crj) as sum_j
    FROM smu_cal WHERE 
    date(smu_date)>='".$startWeek."'
    AND date(smu_date)<='".$endWeek."'
  ";
//  echo $sql;
//  echo "<hr>";
  $result = $mysqli->query($sql);
  if($result && $result->num_rows>0){
    while($row=$result->fetch_assoc()){
      $arr_item_value[$i][0]=$row['sum_a'];
      $arr_item_value[$i][1]=$row['sum_b'];
      $arr_item_value[$i][2]=$row['sum_c'];
      $arr_item_value[$i][3]=$row['sum_d'];
      $arr_item_value[$i][4]=$row['sum_j'];
    }
  }
}
?>
<table class="table table-striped" style="width:600px;"> 
  <thead>
  <tr>
    <td></td>
    <td>Last 3 Week</td>
    <td>Last 2 Week</td>
    <td>Last 2 Week</td>
    <td>Current Week</td>
  </tr>
  </thead>
  <tbody>
<?php foreach($arr_item as $k=>$v){ ?>    
    <tr>
      <td><?=$v?></td>
      <td><?=$arr_item_value[3][$k]?></td>
      <td><?=$arr_item_value[2][$k]?></td>
      <td><?=$arr_item_value[1][$k]?></td>
      <td><?=$arr_item_value[0][$k]?></td>
    </tr>
<?php } ?> 
  <tr>
      <td>Total:</td>
      <td><?=array_sum($arr_item_value[3])?></td>
      <td><?=array_sum($arr_item_value[2])?></td>
      <td><?=array_sum($arr_item_value[1])?></td>
      <td><?=array_sum($arr_item_value[0])?></td> 
  </tr>   
  </tbody>
</table>

</body>
</html>


ผลลัพธ์


Last 3 Week Last 2 Week Last 2 Week Current Week
Item A 103 106 144 10
Item B 107 99 127 9
Item C 105 111 146 12
Item D 107 107 102 6
Item J 103 107 156 10
Total: 525 530 675 47>>>  อัพเดท >>> 27-10-2015
------------------------------------------
แต่ถ้านับแบบ นับวันถอยหลังไม่อิงสัปดาห์ ก็จะประมาณนี้  ยกโค้ดมาบางส่วน

<?php
include("db_connect.php");
$curDate=date("Y-m-d");

$arr_item=array("Item A","Item B","Item C","Item D","Item J");
$arr_item_value[][]=array();
for($i=0;$i<=3;$i++){
$week_minus=$i+1;
$startWeek=date("Y-m-d",strtotime("-$week_minus week"));
$endWeek=date("Y-m-d",strtotime($startWeek." 6 day"));
  
  $sql="
    SELECT SUM(smu_cra) as sum_a,
    SUM(smu_crb) as sum_b,
    SUM(smu_crc) as sum_c,
    SUM(smu_crd) as sum_d,
    SUM(smu_crj) as sum_j
    FROM smu_cal WHERE 
    date(smu_date)>='".$startWeek."'
    AND date(smu_date)<='".$endWeek."'
  ";
  echo $sql;
  echo "<hr>";
  $result = $mysqli->query($sql);
  if($result && $result->num_rows>0){
    while($row=$result->fetch_assoc()){
      $arr_item_value[$i][0]=$row['sum_a'];
      $arr_item_value[$i][1]=$row['sum_b'];
      $arr_item_value[$i][2]=$row['sum_c'];
      $arr_item_value[$i][3]=$row['sum_d'];
      $arr_item_value[$i][4]=$row['sum_j'];
    }
  }
}
?>


ninenik 180.183.104.xxx 27-10-2015
 ความคิดเห็นที่ 10

พี่นิค

$datestart="2015-10-20";

$dateend="2015-10-26";

SELECT SUM(smu_cra) as sum_a, SUM(smu_crb) as sum_b, SUM(smu_crc) as sum_c, SUM(smu_crd) as sum_d, SUM(smu_crj) as sum_j FROM smu_cal WHERE date(smu_date)>='2015-10-21' AND date(smu_date)<='2015-10-27' 
SELECT SUM(smu_cra) as sum_a, SUM(smu_crb) as sum_b, SUM(smu_crc) as sum_c, SUM(smu_crd) as sum_d, SUM(smu_crj) as sum_j FROM smu_cal WHERE date(smu_date)>='2015-10-14' AND date(smu_date)<='2015-10-20'
 SELECT SUM(smu_cra) as sum_a, SUM(smu_crb) as sum_b, SUM(smu_crc) as sum_c, SUM(smu_crd) as sum_d, SUM(smu_crj) as sum_j FROM smu_cal WHERE date(smu_date)>='2015-10-07' AND date(smu_date)<='2015-10-13' 
SELECT SUM(smu_cra) as sum_a, SUM(smu_crb) as sum_b, SUM(smu_crc) as sum_c, SUM(smu_crd) as sum_d, SUM(smu_crj) as sum_j FROM smu_cal WHERE date(smu_date)>='2015-09-30' AND date(smu_date)<='2015-10-06'

จริง ๆ แล้วมันต้องแบบอันล่างไม่ใช่หรอพี่ ทำไมมันเพิ้ม date+1 หมดเลยอ่ะครับ

SELECT SUM(smu_cra) as sum_a, SUM(smu_crb) as sum_b, SUM(smu_crc) as sum_c, SUM(smu_crd) as sum_d, SUM(smu_crj) as sum_j FROM smu_cal WHERE date(smu_date)>='2015-10-20' AND date(smu_date)<='2015-10-26' 
SELECT SUM(smu_cra) as sum_a, SUM(smu_crb) as sum_b, SUM(smu_crc) as sum_c, SUM(smu_crd) as sum_d, SUM(smu_crj) as sum_j FROM smu_cal WHERE date(smu_date)>='2015-10-13' AND date(smu_date)<='2015-10-19'
 SELECT SUM(smu_cra) as sum_a, SUM(smu_crb) as sum_b, SUM(smu_crc) as sum_c, SUM(smu_crd) as sum_d, SUM(smu_crj) as sum_j FROM smu_cal WHERE date(smu_date)>='2015-10-06' AND date(smu_date)<='2015-10-12' 
SELECT SUM(smu_cra) as sum_a, SUM(smu_crb) as sum_b, SUM(smu_crc) as sum_c, SUM(smu_crd) as sum_d, SUM(smu_crj) as sum_j FROM smu_cal WHERE date(smu_date)>='2015-09-29' AND date(smu_date)<='2015-10-05' <table class="table table-bordered">
          <thead>
          <tr class="system">
           <th class="text-center">EQUIPMENT</th>
           <th class="text-center">RETROSPECT 3 WK.</th>
           <th class="text-center">RETROSPECT 2 WK.</th>
           <th class="text-center">RETROSPECT 1 WK.</th>
           <th class="text-center">CURRENT WK.</th>
          </tr>
          </thead>
          <?php
$datepicker1="2015-10-20";
$datepicker2="2015-10-26";

$arr_item=array("CRUSHER A","CRUSHER B","CRUSHER C","CRUSHER D","CRUSHER J");
$arr_item_value[][]=array();
for($i=0;$i<=3;$i++){
$week_minus=$i+1;
$datepicker1=date("Y-m-d",strtotime("-$week_minus week"));
$datepicker2=date("Y-m-d",strtotime($datepicker1." 6 day"));
  
  echo $strSQL="
    SELECT SUM(smu_cra) as sum_a,
    SUM(smu_crb) as sum_b,
    SUM(smu_crc) as sum_c,
    SUM(smu_crd) as sum_d,
    SUM(smu_crj) as sum_j
    FROM smu_cal WHERE 
    date(smu_date)>='".$datepicker1."'
    AND date(smu_date)<='".$datepicker2."'
  ";

  $result=mysql_db_query ($objDB,$strSQL);


  while($row=mysql_fetch_assoc($result)){
      $arr_item_value[$i][0]=$row['sum_a'];
      $arr_item_value[$i][1]=$row['sum_b'];
      $arr_item_value[$i][2]=$row['sum_c'];
      $arr_item_value[$i][3]=$row['sum_d'];
      $arr_item_value[$i][4]=$row['sum_j'];
    }

}


          ?>

          <?php foreach($arr_item as $k=>$v){ ?>   
         <tbody>
        <tr>
         <td><?php echo $v;?></td>
         <td><?php echo $arr_item_value[3][$k];?></td>
         <td><?php echo $arr_item_value[2][$k];?></td>
         <td><?php echo $arr_item_value[1][$k];?></td>
         <td><?php echo $arr_item_value[0][$k];?></td>
        </tr>
<?php } ?> 
<tr>
      <td>TOTAL</td>
      <td><?=array_sum($arr_item_value[3])?></td>
      <td><?=array_sum($arr_item_value[2])?></td>
      <td><?=array_sum($arr_item_value[1])?></td>
      <td><?=array_sum($arr_item_value[0])?></td> 
  </tr> 


         </tbody>
         </table>


ิbondsanti 118.172.97.xxx 28-10-2015 13:53
1 2 Next


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ