รบกวนด้วยครับ ผมติดปัญหา model confirm delete ไม่ยอมลบแถวที่ต้องการ แต่ไปลบแถวแรกของตารางทุกคร้ังเลยครับ

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา รบกวนด้วยครับ ผมติดปัญหา model confirm delete ไม่ยอมลบแถวที่ต้องการ แต่ไปลบแถวแรกของตารางทุกคร้ังเลยครับ

รบกวนด้วยครับ ผมติดปัญหา model confirm delete ไม่ยอมลบแถวที่ต้องการ แต่ไปลบแถวแรกของตารางทุกคร้ังเลยครับ
 <div class="col-lg-12">
            <h2>รายชื่อพนักงาน </h2>


            <div class="table-responsive">

              <table class="table table-bordered table-hover table-striped">
                <thead>
                  <tr>
                    <th>รหัสพนักงาน</th>
                    <th>ประเภท</th>
                    <th>คำนำหน้า</th>
                    <th>ชื่อ</th>
                    <th>สกุล</th>
                    <th>แผนก</th>
                    <th>วันที่เริ่มงาน</th>
                    <th>แก้ไข</th>
                    <th>ลบ</th>
                  </tr>
                </thead>

                <tbody>
                  <?php 
                    include "connect.php";
                    $sql="SELECT staff_id, type_name, intial_name, staff_fname, staff_lname, Dep_Name, staff_startdate 
                        FROM tb_staff 
                        LEFT JOIN tb_typestaff ON tb_staff.type_id = tb_typestaff.type_id 
                        LEFT JOIN tb_intial ON tb_staff.intial_id = tb_intial.intial_id 
                        LEFT JOIN tb_department ON tb_staff.Dep_id = tb_department.Dep_id ";
                    mysql_query("SET NAMES utf8");
                    $rs=mysql_query($sql);
                    while ($row=mysql_fetch_array($rs)) { ?>
                  <tr>
                    <td> <?php echo $row['staff_id']; ?> </td>
                    <td> <?php echo $row['type_name']; ?> </td>
                    <td> <?php echo $row['intial_name']; ?> </td>
                    <td> <?php echo $row['staff_fname']; ?> </td>
                    <td> <?php echo $row['staff_lname']; ?> </td>
                    <td> <?php echo $row['Dep_Name']; ?> </td>
                    <td> <?php echo $row['staff_startdate']; ?> </td>
                    
                    <td><a href="train_edit.php?id=<?php echo $row['staff_id']; ?>" role="button" class="btn btn-info btn-lg">แก้ไข</a></td>
                    <td><button type="button" class="btn btn-danger btn-lg " data-toggle="modal" data-target="#myModal" >ลบ</button></td> 
                    
                    
                  </tr>


               <!-- Modal -->
                  <div class="modal fade" id="myModal" role="dialog">
                      <div class="modal-dialog">
  
                <!-- Modal content-->
                  <div class="modal-content">
                      <div class="modal-header">
                          <button type="button" class="close" data-dismiss="modal">&times;</button>
                            <h4 class="modal-title">ลบข้อมูลพนักงาน</h4>
                      </div>
                        <div class="modal-body">
                          <p>คุณต้องการลบข้อมูลพนักงาน</p>
                          <p>รหัสพนักงาน <?php echo $row['staff_id']; ?> ไช่ หรือ ไม่</p>
                        </div>
                          <div class="modal-footer">
                            
 
                            <a href="del.php?id=<?php echo $row['staff_id']; ?>" role="button" class="btn btn-danger btn-lg" name="del" >Delete</a>
                            
                            <button type="button" class="btn btn-primary" data-dismiss="modal">Close</button>
                          </div>

                  </div>
   
                      </div>
                  </div>
                  <?php }

               ?>

                </tbody>
              </table>
            </div>
          </div>


Eak Super 203.144.234.xxx 04-12-2015 14:50:28

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
แสดงว่าส่งค่าไปลบไม่ถูกต้อง ต้องดูที่โค้ดว่า ส่งค่าอะไรไป


ninenik 180.183.46.xxx 04-12-2015
 ความคิดเห็นที่ 2
ผมสงสัยตรงบรรทัด ที่ 43 ครับ ต้องเพิ่มโค้ดอะไรหรือป่าวครับ  รบกวนด้วยครับ ติดมา 3 วันแล้วครับ


Eak Super 203.144.234.xxx 04-12-2015 17:04
 ความคิดเห็นที่ 3
ทำคล้ายๆ กับบรรทัดที่ 42 แต่ส่งค่า id ที่ถูกต้องไป ก็น่าจะลบได้ตามปกติ


ninenik 183.89.159.xxx 04-12-2015
1


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ