รวมลิ้งค์ที่มีประโยชน์สำหรับเขียนเว็บโปรแกรมมิ่งและอื่นๆ

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา รวมลิ้งค์ที่มีประโยชน์สำหรับเขียนเว็บโปรแกรมมิ่งและอื่นๆ

  รวมลิ้งค์ที่มีประโยชน์สำหรับเขียนเว็บโปรแกรมมิ่งและอื่นๆ

การจัดการรูปภาพ


Ninenik 180.183.52.xxx 25-01-2016 15:51:46

  ข่าวประกาศ หรือกระทู้ถามนี้ ปิดการถาม-ตอบ ไม่สามารถตอบกลับได้ ความคิดเห็นที่ 1
Javascript

Immediately-invoked function expression


>>>  อัพเดท >>> 20-04-2016
------------------------------------------

An Overview of JavaScript Promises
http://www.sitepoint.com/overview-javascript-promises/


ninenik 180.183.143.xxx 11-03-2016
 ความคิดเห็นที่ 2
ninenik 180.183.143.xxx 11-03-2016
 ความคิดเห็นที่ 3

jQuery

Lobibox
Free responsive jQuery messagebox and 
notification plugin available for commercial and non-commercial usages.
http://lobianijs.com/site/lobibox#ST27jbBj0d


>>>  อัพเดท >>> 16-08-2016
------------------------------------------

Croppie  Croppie is a fast, easy to use image cropping plugin with tons of configuration options!


ninenik 180.183.41.xxx 24-03-2016
 ความคิดเห็นที่ 4

Mobile / Responsive Design / UX / UI

Framework7 Full Featured HTML Framework For Building iOS & Android Apps
http://framework7.io/

Bootstrap is the most popular HTML, CSS, and JS framework for developing responsive, 
mobile first projects on the web.
 
Ionic is the beautiful, open source mobile SDK for developing native and progressive web apps.
 
Materialize A modern responsive front-end framework based on Material Design
 
Material-UI A Set of React Components that Implement Google's Material Design
 
Material Design for Bootstrap
 
Angular Material is both a UI Component framework and a reference implementation 
of Google's Material Design Specification
 
Polymer Web Components usher in a new era of web development based on encapsulated 
and interoperable custom elements
 
MUI is a lightweight CSS framework that follows Google's Material Design guidelines
 
Ionic + Material = Pour material design into your Ionic hybrid apps
 
LumX A front-end framework based on Google Material Design
 
jQuery Mobile A Touch-Optimized Web Framework
 
Onsen UI framework is designed and implemented to deliver unprecedented 
user experience for your hybrid apps.
 
Material Foundation Material Design version of Foundation Framework by Zurb
 
Daemonite's Material UI is a fully responsive, cross-platform, front-end interface 
based on Google Material Design.
 
Phonon Framework A light weight, scalable, flexible and customizable HTML5 Web 
 
Material icons are beautifully crafted, delightful, and easy to use in your web


ninenik 183.88.65.xxx 14-06-2016
 ความคิดเห็นที่ 5

PHP

The PHP high-performance object caching system ever


>>>  อัพเดท >>> 16-09-2016
------------------------------------------
Include() vs Include_once() In PHP – Difference
 
Require vs Include in PHP – Difference
 
PHP Error Types And Their Differences


ninenik 183.89.94.xxx 20-06-2016
 ความคิดเห็นที่ 6
ONLINE Dev Tools
 
สำหรับทดสอบการใช้งานคำสั่ง SQL
 
สำหรับทดสอบ PHP code 
 
สำหรับทดสอบ HTML CSS JavaScript jQuery อื่นๆ


ninenik 180.183.46.xxx 31-08-2017
1


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ