สอบถามคำสั่งphp

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา สอบถามคำสั่งphp

สอบถามคำสั่งphp
roombook.php
<script language="javascript">
    function checkdup(s_time,room_id,datemeet){
            var url = "a_chkdup.php?s_time="+s_time+"&room_id="+room_id+"&datemeet="+datemeet ;
           
            xmlhttp = newXmlHttp();
            xmlhttp.open("POST", url, false);
            xmlhttp.send(null);
            callback(xmlhttp.responseText);
 
    }
    function callback( response ){
document.getElementById('chkdup').innerHTML = response ;

}
</script>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a_chkdup.php
if(mysql_num_rows($c_chkdup)>0) {                                                                                                                                                                                           
    $f_subj=mysql_fetch_array($c_chkdup);
    
    echo "<b><font color="#FF0000">ห้องประชุม<u>ไม่ว่าง</u>&nbsp;ประชุมเรื่อง: $f_subj[0] เวลา $f_subj[1]-$f_subj[2]&nbsp;[กรุณาเลือก:ห้องประชุม/วันที่/หรือเวลา&nbsp;ใหม่] </font>สถานะ:</b>";
    if($f_subj['b_status']=='0'){
                                        $b_status="0";
                                        echo " <i><u>รอ</u>อนุมัติ</i>&nbsp;".$_POST["b_status"]." ";
                                            } 
ปกติ  function สีแดง ไฟล์ roombook.php มันจะแสดง ทั้งหมดที่ echo
Q. ผมต้องการนำ b_status ไฟล์ a_chkdup.php คือ ฟิวล์ สถานะ 0 ไปสร้างเงือนไข function สีแดง ไฟล์ roombook.php
ขอแนะนำ รูปแบบcodeหน่อย ครับ


Baby 1.179.131.xxx 17-02-2016 10:43:43

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


  • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
  • เปลี่ยน


    ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 11
if(arr_a[3]!=1)//จุดนี้ ถ้า เป็น != จะเข้า เคส อันแรก ไม่ว่าจะเป็น ห้องว่าง หรือ ไม่ว่าง
{

  //ห้องประชุมไม่ว่าง
  document.getElementById('button').setAttribute("disabled", "disabled");
alert("ห้องประชุมไม่ว่าง : กรุณาเลือกรายการจองใหม่");
       
}
else
{
//document.getElementById('mybtn').removeAttribute("disabled");
//ห้องประชุมว่าง
document.getElementById('button').setAttribute("disabled", "disabled");
alert("ห้องประชุมว่าง")
}  
   
//document.getElementById('chkdup').innerHTML = response ;
 
}


baby 1.179.131.xxx 19-02-2016 16:52
 ความคิดเห็นที่ 12
ถ้าเงือนไขแบบนี้ จะเข้า เงือนไขอันที่2
if(arr_a[3]==1)  หรือ 
if(arr_a[3]=='1')  หรือ if(arr_a[3].trim()==1)  หรือ  if(arr_a[3].trim()=='1')

ถ้าผมเปลี่ยน เดิม
== เป็น != มันจะเข้า เงือนไข อัน แรก
if(arr_a[3]!=1)  หรือ if(arr_a[3]!='1')  หรือ if(arr_a[3].trim()!=1)  หรือ  if(arr_a[3].trim()!='1')

พอจะมี รูแบบอื่น อีกไหมครับบบบ  ลองหลายครั้งแล้ว ครับ   ขอบคณมากๆครับบบบ


baby 49.230.192.xxx 21-02-2016 12:12
 ความคิดเห็นที่ 13
ต้องดูว่าค่า arr_a[3]  ที่ส่งกลับมาถูกต้องหรือไม่ ถ้าไม่ถูกต้อง เงื่อนไขก็จะไม่ตรง
ดังนั้นปัญหาก็น่าจะอยู่ที่ค่าที่ส่งกลับมา อันนี้ต้องใช้ประสบการณ์ ลองไล่แก้ดู เชน ดูค่า จาก consle.log()
ว่าค่าที่ได้มาตรงหรือไ่ม่ แบบนี้เป็นต้น


ninenik 122.155.45.xxx 21-02-2016
 ความคิดเห็นที่ 14
ได้ แล้ว ครับบบบบ ขอบคุณ มากๆครับบบบบบบ


baby 49.230.192.xxx 22-02-2016 09:54


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ