เรื่อง jquery fullcalendar เกี่ยวกับสีของ event รบกวนด้วยครับ

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา เรื่อง jquery fullcalendar เกี่ยวกับสีของ event รบกวนด้วยครับ

เรื่อง jquery fullcalendar เกี่ยวกับสีของ event รบกวนด้วยครับ

จากบทความ jquery fullcanlendar 
https://www.ninenik.com/การใช้งาน_fullcalendar_v.2.1.1_กับฐานข้อมูล_สร้างปฏิทินกิจกรรม_-564.html

อยากจะสอบถามว่าจะประยุกต์เปลี่ยนสี event แบบคนละสีอย่างไรครับเช่น
event ที่ 1 สีเขียว

event ที่ 2 สีฟ้า

event ที่ 3 สีส้ม

คือถ้าเปลี่ยนสีเดียวกันผมทำได้ แต่จากบทความนี้ข้อมูลมาในรูปแบบ json ซึ่งผมไม่รู้จะกำหนดยังไงให้ event คนละสี ผม Fix event ไว้แค่ 3 event เท่ากับมีแค่ 3 สีครับ 

อยากรบกวนผู้รู้ทุกท่านแนะนำผมด้วยครับBeemsaber 171.7.29.xxx 05-03-2016 23:03:29

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
เพิ่มฟิลด์เงื่อนไข ตาราง กิจกรรม เพื่อใช้กำหนดสี เช่น กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมวิชาการ ช่วงเวลาพัก
เราอาจจะเก็บค่าทั้งสามนี้เป็นตัวเลข 1 2 หรือ 3 ตามลำดับ
จากนั้นในไฟล์ ที่สร้าง ่event เป็น json ไฟล์ ก็กำหนดเงื่อนไขเพื่อแยกสีลงไป

<?php
header("Content-type:application/json; charset=UTF-8");     
header("Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate");     
header("Cache-Control: post-check=0, pre-check=0", false);  
include("../db_connect.php"); // เรียกใช้งานไฟล์เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล
$mysqli = connect(); // เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล  
$arr_type_color=array(
	"1"=>"#FFFFFF",
	"2"=>"#FFFFFF",
	"3"=>"#FFFFFF",		
);
if($_GET['gData']){ 
  $q="SELECT * FROM tbl_event WHERE date(event_start)>='".$_GET['start']."' "; 
  $q.=" AND date(event_end)<='".$_GET['end']."' ORDER by event_id"; 
  $result = $mysqli->query($q);
  while($rs=$result->fetch_object()){
    $json_data[]=array( 
      "id"=>$rs->event_id,
      "title"=>$rs->event_title,
      "start"=>$rs->event_start,
      "end"=>$rs->event_end,
      "url"=>$rs->event_url,
			"color"=>$arr_type_color[$rs->event_type],
      "allDay"=>($rs->event_allDay==true)?true:false   
      // กำหนด event object property อื่นๆ ที่ต้องการ
    );  
  } 
}


หรือใช้ if else กำหนดเงื่อนไขแบบนี้ก็ได้

<?php
header("Content-type:application/json; charset=UTF-8");     
header("Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate");     
header("Cache-Control: post-check=0, pre-check=0", false);  
include("../db_connect.php"); // เรียกใช้งานไฟล์เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล
$mysqli = connect(); // เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล  
if($_GET['gData']){ 
  $q="SELECT * FROM tbl_event WHERE date(event_start)>='".$_GET['start']."' "; 
  $q.=" AND date(event_end)<='".$_GET['end']."' ORDER by event_id"; 
  $result = $mysqli->query($q);
  while($rs=$result->fetch_object()){
		$bgColor=null;
		if($rs->event_type==1){
			$bgColor="#FFFFFF";
		}elseif($rs->event_type==2){
			$bgColor="#FFFFFF";
		}else{
			$bgColor="#FFFFFF";
		}
    $json_data[]=array( 
      "id"=>$rs->event_id,
      "title"=>$rs->event_title,
      "start"=>$rs->event_start,
      "end"=>$rs->event_end,
      "url"=>$rs->event_url,
			"color"=>$bgColor,
      "allDay"=>($rs->event_allDay==true)?true:false   
      // กำหนด event object property อื่นๆ ที่ต้องการ
    );  
  } 
}
$json= json_encode($json_data); 
if(isset($_GET['callback']) && $_GET['callback']!=""){ 
echo $_GET['callback']."(".$json.");";   
}else{ 
echo $json; 
} 
?> 


ninenik 122.155.43.xxx 06-03-2016
 ความคิดเห็นที่ 2

ขอบคุณมากๆครับ คุณ Ninenik 
ผมขออนุญาติสอบถามปัญหาอีกข้อครับ

จากรูป
1. ผมทำการเลือก select box เพื่อทำการแสดงผล ปฏิทินตามเงื่อนไขที่เลือก
2. ปฏิทินจะแสดงผลลัพธ์ โดยไป select * from ที่ table tbl_events เงื่อนไขที่ sem ==1
3. เมื่อผมทำการเลือก select box ใหม่เพื่อเปลี่ยนแปลงการแสดงผล ปฏิทินสามารถแสดงผลตามเงื่อนไขได้โดยการเคลียร์ค่าของเก่าออกและแสดงผลตามเงื่อนไขใหม่ แต่
4. เมื่อผมกดปุ่ม prev หรือ next ของ fullcalendar มันกลับไม่ยอมเคลียร์ค่าที่ได้เลือก select box == sem ครั้งแรก
5. ทำให้การแสดงผลปฏิทินเป็นดังรูปที่ 5 
ในทุกๆครั้งที่เลือก select box  จะสามารถ clear ค่าได้และแสดงผลได้ตามปกติ แต่เมื่อกดปุ่ม prev กับ next มันจะไม่สามารถเคลียร์ค่าและจะมีการเพิ่ม event ไม่รู้จบ

อันนี้ js ของผมครับ รบกวนขอความช่วยเหลือด้วย ขอบคุณมากครับ

 

$(function() {
  var source = {
          url: 'php/data_events_sem.php?gData=1'
        };
  $('#calendar').fullCalendar({ 
    //theme: true,
    header: { 
      left: 'prev,next today',  
      center: 'title', 
      right: 'month', 
    },  
    
    displayEventTime: false,   
    eventColor: '#378006',
    eventLimit:false, 
    lang: 'th' 
  }); 
  
 $('#room').on('change',function(){
  //alert($('#room').val());
  $room = $('#room').val();
  
  if($room == 1)
  {
      var source1 = {
        url: 'php/data_events_sem.php?gData=1'
      };
      $('#calendar').fullCalendar('removeEvents');
      $('#calendar').fullCalendar('addEventSource', source1);
      $('#calendar').fullCalendar('renderEvents');
  }//if room sem

  else if($room == 2)
  {
        var source2 = {
          url: 'php/data_events_cd.php?gData=1'
        };
      $('#calendar').fullCalendar('removeEvents');
      $('#calendar').fullCalendar('addEventSource', source2);
      //$('#calendar').fullCalendar('renderEvents');
  }//if room cd

  else if($room == 3)
  {
        var source3 = {
          url: 'php/data_events_edx.php?gData=1'
        };
      $('#calendar').fullCalendar('removeEvents');
      $('#calendar').fullCalendar('addEventSource', source3);
      //$('#calendar').fullCalendar('renderEvents');
  }//if room edx

  else
  {
        var source0 = {
          url: 'php/data_events.php?gData=1'
        };
      $('#calendar').fullCalendar('removeEvents');
      $('#calendar').fullCalendar('addEventSource', source0);
      //$('#calendar').fullCalendar('renderEvents');
  }//if room default = sem
  });
});


beemsaber 27.130.171.xxx 08-03-2016 18:51
 ความคิดเห็นที่ 3
ขาดคำสั่ง ลบ eventSource ไปหรือเปล่า
อาจจะต้องลบทั้ง events และ eventSource
ลองดูตามลิ้งค์นี้เป็นแนวทาง
http://fullcalendar.io/docs/event_data/removeEventSource/


ninenik 122.155.45.xxx 08-03-2016
 ความคิดเห็นที่ 4
removeEventSource
ลองแล้วครับ ไม่ได้เหมือนเดิม  T T


beemsaber 202.29.54.xxx 11-03-2016 12:12
1


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ