ถ้าจะใช้ การเพิ่มลบแถว jqueryกับการเลือก checkbox นำมาใส่ในคอลัม ต้องทำยังไงคะ

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา ถ้าจะใช้ การเพิ่มลบแถว jqueryกับการเลือก checkbox นำมาใส่ในคอลัม ต้องทำยังไงคะ

ถ้าจะใช้ การเพิ่มลบแถว jqueryกับการเลือก checkbox นำมาใส่ในคอลัม ต้องทำยังไงคะ
https://www.ninenik.com/ทำให้_เลือก_list_box_แล้วแสดง_checkbox_ด้วย_jQuery-269.html

กับลิ้งนี้

https://www.ninenik.com/เทคนิค_การเพิ่ม_ลบ_แถว_ในตาราง_รายการข้อมูล_ด้วย_jQuery_อย่างง่าย-299.html

คือ จะทำให้มันเป็นแบบประมาณนี้   แต่กดเพิ่ม แล้วตรงเลือกข้อมูล มันดึงเอาข้อมูลที่เราติ้กจากแถวแรกมาเลยอ่าค่ะ  จะแก้ยังไงคะ 


Um0000um 58.8.155.xxx 11-03-2016 17:21:39

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
<form id="form1" name="form1" method="post" action="">
<table id="myTbl" width="448" border="1" cellspacing="2" cellpadding="0">
 <tr id="firstTr">
  <td width="79">
   <select name="data1[]" id="data1[]">
   <option value="1">+</option>
   <option value="2">++</option>
   </select></td>
  
   <td width="148"><input type="text" name="data2[]" id="data2[]" /></td> 
  
  <td width="407">
  <select name="my_select" id="my_select">
  <option value="">เลือกข้อมูล</option>
  </select>
  <ul class="myUL1"> 

  <?php include("db_connect_edpex.php"); 
  $strSQL = "SELECT unit.unitName FROM unit";
  $objQuery = mysql_query($strSQL);

 while($result = mysql_fetch_array($objQuery)) {?>
<li>
 <input name="data1" type="checkbox" id="data1" value=" <?php $result["unitID"]; ?>" />
 <?php echo $result["unitName"];?>
</li> 
<?php } ?>
</ul></td>
  <td><textarea> </textarea> </td>
</tr>
</table>
<br />
<table width="500" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
 <tr>
  <td>
  <button id="addRow" type="button">+</button> 
  
  <button id="removeRow" type="button">-</button>
	
  <button id="Submit" type="submit">Submit</button>  
  </td>
 </tr>
</table>
</form>

โค้ดคะ 


um0000um 58.8.155.xxx 11-03-2016 17:30
 ความคิดเห็นที่ 2
ลองดูตัวอย่างโค้ดนี้เป็นแนวทาง
 • data1
 • data2
 • data3
 • data4
 • data5
 • data6

       โค้ด

<!doctype html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title> </title>
</head>

<body>
<style type="text/css">
select.my_select{
	position:relative;
	z-index:1000;
	width:200px;
  color:#333333;  
  background-color:#EAEAEA;  
  border:1px solid #999999;  
}
select.my_select option{
  color:#333333;  
  background-color:#EAEAEA;  
  border:1px solid #999999;  
}
ul.myUL1{  
  margin:0px;  
  padding:0px;  
  font-size:12px;  
  width:200px;  
  color:#333333;  
  background-color:#EAEAEA;  
  border:1px solid #999999;  
  position:absolute;  
  display:none;  
  list-style:none;  
	z-index:9000;
/* ถ้ารายการตัวเลือกมีมาก สามารถกำหนดความสูง แล้วให้มีมี scroll เลื่อนดูข้อมูล 
โดยเอา comment สองบรรทัดล่างนี้ออก */   
/* height:80px; 
  overflow:auto;*/ 
}  
ul.myUL1 li{  
  margin:0px;  
  padding:0px;  
  cursor:pointer;  
  text-indent:5px; 
  list-style:none;  
}  
ul.myUL1 li:hover{  
  margin:0px;  
  padding:0px;  
  cursor:pointer;  
  background-color:#666666;  
  color:#FFFFFF;  
}
</style>


<br />
<br />
<br />

<div style="margin:auto;width:700px;">
<form id="form1" name="form1" method="post" action="">
<table id="myTbl" width="650" border="1" cellspacing="2" cellpadding="0">
 <tr class="firstTr">
  <td align="left">
  <select name="data1[]" id="data1[]">
  <option value="">Please select</option>
  <option value="1">data1</option>
  <option value="2">data2</option>
  </select></td>
  <td align="left">
  <select name="my_select[]" class="my_select"> 
  <option value="">เลือกข้อมูล</option> 
  </select> 
  <ul class="myUL1">  
  <li> 
   <input name="data1[]" type="checkbox" value="1" /> 
   data1</li>  
  <li> 
   <input name="data2[]" type="checkbox" value="2" /> 
   data2</li>  
  <li> 
   <input name="data3[]" type="checkbox" value="3" /> 
   data3</li>  
  <li> 
   <input name="data4[]" type="checkbox" value="4" /> 
   data4</li>  
  <li> 
   <input name="data5[]" type="checkbox" value="5" /> 
   data5</li>  
  <li> 
   <input name="data6[]" type="checkbox" value="6" /> 
   data6</li>  
  </ul>     
  </td>  
  <td align="left">
  <input type="text" class="text_data" name="data2[]" />
  </td>

  </tr>

</table>
<br />
<table width="500" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
 <tr>
  <td>
  <button id="addRow" type="button">+</button> 
  &nbsp;
  <button id="removeRow" type="button">-</button>
	&nbsp;
  &nbsp;
  &nbsp;
  <input type="submit" name="Submit" id="Submit" value="Submit" /></td>
 </tr>
</table>
</form>

<pre>
<?php
// ทดสอบรับค่าที่ส่งมา ดูรูปแบบ array ข้อมูลเมื่อกดปุ่ม submit
if(count($_POST)>0){
	print_r($_POST);	
}
?>
</pre>

<br />
</div>
<script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js"></script>   
<script type="text/javascript">
$(function(){
	
	$("#addRow").click(function(){
		// ส่วนของการ clone ข้อมูลด้วย jquery clone() ค่า true คือ
		// การกำหนดให้ ไม่ต้องมีการ ดึงข้อมูลจากค่าเดิมมาใช้งาน
		// รีเซ้ตเป็นค่าว่าง ถ้ามีข้อมูลอยู่แล้ว ทั้ง select หรือ input
		$(".firstTr:eq(0)").clone(true) 
		.find("input:text").attr("value","").end()
		.find("select").attr("value","").end()
		.find("select.my_select").html("<option value=\"\">เลือกข้อมูล</option>").end()
		.find(":checkbox").prop("checked",false).end()
		.appendTo($("#myTbl"));
	});
	$("#removeRow").click(function(){
		// // ส่วนสำหรับการลบ
		if($("#myTbl tr").size()>1){ // จะลบรายการได้ อย่างน้อย ต้องมี 1 รายการ
			$("#myTbl tr:last").remove(); // ลบรายการสุดท้าย
		}else{
			// เหลือ 1 รายการลบไม่ได้
			alert("ต้องมีรายการข้อมูลอย่างน้อย 1 รายการ");
		}
	});	
	

});
$(function(){ 
  var obj1="select.my_select"; // กำหนด object เป้าหมาย   
	var indexObj=0; // ค่า index ของ object เริ่มต้น ให้เป็น 0 หรือค่าแรก
  $(obj1).hover(function(){   // เมาส์เลื่อนอยู่เหนือ select
		$("ul.myUL1").trigger("mouseout"); // ซ่อนรายการตัวเลือก checkbox ที่เปิดค้างไว้
		indexObj = $(obj1).index(this);
    var nX=$(this).offset().left;   
    var nY=$(this).offset().top+($(this).height()+3);   
    $(this).html(""); 
    $("ul.myUL1").eq(indexObj).show().css({   
      "width":$(this).width()+"px", 
      "left":nX,   
      "top":nY   
    });   
    $(obj1).eq(indexObj).html("<option value=\"\">เลือกข้อมูล</option>").blur();   
  }); 
	$("ul.myUL1").eq(indexObj).children("li").click(function(){  
		var iCheck=($(this).children("input").prop("checked")==true)?false:true;  
		$(this).children("input").prop("checked",iCheck); 
	});   
	$("ul.myUL1").eq(indexObj).hover(function(){   
		$(this).show();   
	},function(){   
		var setValue=""; 
		var setText=""; 
		$("ul.myUL1").eq(indexObj).find(":checkbox").each(function(key){ 
			if($(this).prop("checked")==true){ 
				setValue+=$(this).val()+","; 
				setText+=$(this).parent("li").text()+","; 
			}     
		}); 
		setText=(setText!="")?setText:"เลือกข้อมูล"; 
		$(this).hide();   
		$(obj1).eq(indexObj).html("<option value=\""+setValue+"\">"+setText+"</option>").blur();   
	});  		

	// คลิกพื้นที่อื่นในเพจ
	$(document).mouseup(function (e){
		var container = $("ul.myUL1"); // แต่อยู่นอกพื้นที่ที่กำหนดนี้
		if(!container.is(e.target) && container.has(e.target).length === 0) {
			container.hide(); // ให้ซ่อนพื้นที่ที่กำหนด
		}
	});

});
</script>


</body>
</html>


ninenik 122.155.43.xxx 12-03-2016
 ความคิดเห็นที่ 3
แล้วถ้าตอนเซฟ+แก้ไข ต้องแก้ จากลิ้งนี้ ยังไงคะ เพราะไม่เห็นมีค่า h_item_id   https://www.ninenik.com/การเพิ่ม_ลบ_แก้ไข_ข้อมูล_กับ_รายการ_clone()_ด้วย_jquery-478.html

อีกอย่าง ถ้าคอลัมนึง เราเลือกได้หลายค่า จะเก้บค่านั้นยังไงคะ รบกวนด้วยค่ะ<!doctype html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title> </title>
</head>

<body>
<style type="text/css">
select.my_select{
	position:relative;
	z-index:1000;
	width:200px;
  color:#333333;  
  background-color:#EAEAEA;  
  border:1px solid #999999;  
}
select.my_select option{
  color:#333333;  
  background-color:#EAEAEA;  
  border:1px solid #999999;  
}
ul.myUL1{  
  margin:0px;  
  padding:0px;  
  font-size:12px;  
  width:200px;  
  color:#333333;  
  background-color:#EAEAEA;  
  border:1px solid #999999;  
  position:absolute;  
  display:none;  
  list-style:none;  
	z-index:9000;
  height:200px; 
  overflow:auto; 
}  
ul.myUL1 li{  
  margin:0px;  
  padding:0px;  
  cursor:pointer;  
  text-indent:5px; 
  list-style:none;  
}  
ul.myUL1 li:hover{  
  margin:0px;  
  padding:0px;  
  cursor:pointer;  
  background-color:#666666;  
  color:#FFFFFF;  
}
</style>


<br />
<br />
<br />

<div style="margin:auto;width:700px;">
<form id="form1" name="form1" method="post" action="">
<table id="myTbl" width="650" border="1" cellspacing="2" cellpadding="0">
 <tr class="firstTr">
  <td align="left">
  <select name="data1[]" id="data1[]">
  <option value="">Please select</option>
  <option value="1">+</option>
  <option value="2">++</option>
  </select></td>
  
  <td align="left">
  <select name="my_select[]" class="my_select"> 
  <option value="">เลือกข้อมูล</option> 
  </select> 
  <ul class="myUL1"> 
  <?php
$strSQL = "SELECT unit.unitName FROM unit"; 
$objQuery = mysql_query($strSQL); 
 while($result = mysql_fetch_array($objQuery)) {
?>
  <li> 
  <input name="data1[]" type="checkbox" value=" <?php $result["unitID"]; ?>" />
 <?php echo $result["unitName"];?>
  </li>  
 <?php } ?> 
     
  </ul>     
  </td>  
  <td align="left">
  <input type="text" class="text_data" name="data2[]" />
  </td>
  
   <td align="left">
   <textarea rows="4" cols="50" name="data3[]"> </textarea>
   </td>

  </tr>

</table>
<br />
<table width="500" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
 <tr>
  <td>
  <button id="addRow" type="button">+</button> 
  <button id="removeRow" type="button">-</button>
	<input type="submit" name="Submit" id="Submit" value="Submit" /></td>
 </tr>
</table>
</form>

<pre>
<?php
// ทดสอบรับค่าที่ส่งมา ดูรูปแบบ array ข้อมูลเมื่อกดปุ่ม submit
if(count($_POST)>0){
	print_r($_POST);	
}
?>
</pre>

<br />
</div>
<script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js"></script>   
<script type="text/javascript">
$(function(){
	
	$("#addRow").click(function(){
		// ส่วนของการ clone ข้อมูลด้วย jquery clone() ค่า true คือ
		// การกำหนดให้ ไม่ต้องมีการ ดึงข้อมูลจากค่าเดิมมาใช้งาน
		// รีเซ้ตเป็นค่าว่าง ถ้ามีข้อมูลอยู่แล้ว ทั้ง select หรือ input
		$(".firstTr:eq(0)").clone(true) 
		.find("input:text").attr("value","").end()
		.find("select").attr("value","").end()
		.find("select.my_select").html("<option value="">เลือกข้อมูล</option>").end()
		.find(":checkbox").prop("checked",false).end()
		.appendTo($("#myTbl"));
	});
	$("#removeRow").click(function(){
		// // ส่วนสำหรับการลบ
		if($("#myTbl tr").size()>1){ // จะลบรายการได้ อย่างน้อย ต้องมี 1 รายการ
			$("#myTbl tr:last").remove(); // ลบรายการสุดท้าย
		}else{
			// เหลือ 1 รายการลบไม่ได้
			alert("ต้องมีรายการข้อมูลอย่างน้อย 1 รายการ");
		}
	});	
	

});
$(function(){ 
  var obj1="select.my_select"; // กำหนด object เป้าหมาย   
	var indexObj=0; // ค่า index ของ object เริ่มต้น ให้เป็น 0 หรือค่าแรก
  $(obj1).hover(function(){   // เมาส์เลื่อนอยู่เหนือ select
		$("ul.myUL1").trigger("mouseout"); // ซ่อนรายการตัวเลือก checkbox ที่เปิดค้างไว้
		indexObj = $(obj1).index(this);
    var nX=$(this).offset().left;   
    var nY=$(this).offset().top+($(this).height()+3);   
    $(this).html(""); 
    $("ul.myUL1").eq(indexObj).show().css({   
      "width":$(this).width()+"px", 
      "left":nX,   
      "top":nY   
    });   
    $(obj1).eq(indexObj).html("<option value="">เลือกข้อมูล</option>").blur();   
  }); 
	$("ul.myUL1").eq(indexObj).children("li").click(function(){  
		var iCheck=($(this).children("input").prop("checked")==true)?false:true;  
		$(this).children("input").prop("checked",iCheck); 
	});   
	$("ul.myUL1").eq(indexObj).hover(function(){   
		$(this).show();   
	},function(){   
		var setValue=""; 
		var setText=""; 
		$("ul.myUL1").eq(indexObj).find(":checkbox").each(function(key){ 
			if($(this).prop("checked")==true){ 
				setValue+=$(this).val()+","; 
				setText+=$(this).parent("li").text()+","; 
			}     
		}); 
		setText=(setText!="")?setText:"เลือกข้อมูล"; 
		$(this).hide();   
		$(obj1).eq(indexObj).html("<option value=""+setValue+"">"+setText+"</option>").blur();   
	});  		

	// คลิกพื้นที่อื่นในเพจ
	$(document).mouseup(function (e){
		var container = $("ul.myUL1"); // แต่อยู่นอกพื้นที่ที่กำหนดนี้
		if(!container.is(e.target) && container.has(e.target).length === 0) {
			container.hide(); // ให้ซ่อนพื้นที่ที่กำหนด
		}
	});

});
</script>
</body>
</html>
um0000um 58.8.155.xxx 12-03-2016 22:15
 ความคิดเห็นที่ 4
ตารางดาตาเบสค่ะ อยากเก็บค่าไอดีที่เรา select หลายๆค่า ไว้ใน keyID (ในโค้ดคือดึงค่า unit มาโชว แต่จะเก็บแค่ไอดี)
 
CREATE TABLE `strength` (
 `strID` int(3) NOT NULL,
 `strLevel` enum('+','++') NOT NULL,
 `keyID` int(3) NOT NULL,
 `strItemRef` varchar(10) NOT NULL,
 `strDescription` int(11) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;


um0000um 58.8.155.xxx 12-03-2016 22:21
 ความคิดเห็นที่ 5
ยังเก็บเข้าดาตาเบสไม่ได้เลยค่ะ ..


um0000um 171.5.248.xxx 13-03-2016 22:56
 ความคิดเห็นที่ 6
keyID ให้เก็บเป็น varchar 255
ให้เราเก็บ keyID เป็นข้อความติดๆ กัน ใช้ค่าจากตัวแปร 

โค้ดเพิ่มชข้อมูลก็ประมาณนี้

<!doctype html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title> </title>
</head>

<body>
<style type="text/css">
select.my_select{
	position:relative;
	z-index:1000;
	width:200px;
  color:#333333;  
  background-color:#EAEAEA;  
  border:1px solid #999999;  
}
select.my_select option{
  color:#333333;  
  background-color:#EAEAEA;  
  border:1px solid #999999;  
}
ul.myUL1{  
  margin:0px;  
  padding:0px;  
  font-size:12px;  
  width:200px;  
  color:#333333;  
  background-color:#EAEAEA;  
  border:1px solid #999999;  
  position:absolute;  
  display:none;  
  list-style:none;  
	z-index:9000;
/* ถ้ารายการตัวเลือกมีมาก สามารถกำหนดความสูง แล้วให้มีมี scroll เลื่อนดูข้อมูล 
โดยเอา comment สองบรรทัดล่างนี้ออก */   
/* height:80px; 
  overflow:auto;*/ 
}  
ul.myUL1 li{  
  margin:0px;  
  padding:0px;  
  cursor:pointer;  
  text-indent:5px; 
  list-style:none;  
}  
ul.myUL1 li:hover{  
  margin:0px;  
  padding:0px;  
  cursor:pointer;  
  background-color:#666666;  
  color:#FFFFFF;  
}
</style>

<?php
/// ส่วนของการเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูล
if($_POST['Submit']){
	
	// ตรวจสอบค่า id หลักของข้อมูล ว่ามีข้อมูลหรือไม่
	if(count($_POST['keyID'])>0){
		// แยกค่า id หลักของข้อมูลเดิม ถ้ามี เก็บเป็นตัวแปร array
		foreach($_POST['keyID'] as $key_data=>$value_data){// วนลูป จัดการกับค่า id หลัก
			@mysql_query("
				INSERT INTO strength (
					strID,
					strLevel,
					keyID,
					strItemRef,
					strDescription
				)
				VALUES (
					NULL ,
					 '".$_POST['strLevel'][$key_data]."',
					 '".$_POST['keyID'][$key_data]."',
					 '".$_POST['strItemRef'][$key_data]."',
						'".$_POST['strDescription'][$key_data]."'
				);			
			");
		}

	}
}
?>

<br />
<br />
<br />

<div style="margin:auto;width:700px;">
<form id="form1" name="form1" method="post" action="">
<table id="myTbl" width="650" border="1" cellspacing="2" cellpadding="0">
 <tr class="firstTr">
  <td align="left">
  <select name="strLevel[]" id="strLevel[]">
  <option value="">Please select</option>
  <option value="1">data1</option>
  <option value="2">data2</option>
  </select></td>
  <td align="left">
  <select name="keyID[]" class="my_select"> 
  <option value="">เลือกข้อมูล</option> 
  </select> 
  <ul class="myUL1">  
  <?php
$strSQL = "SELECT unit.unitName FROM unit"; 
$objQuery = mysql_query($strSQL); 
 while($result = mysql_fetch_array($objQuery)) {
?>
  <li> 
  <input name="chk_keyID[]" type="checkbox" value=" <?php $result["unitID"]; ?>" />
 <?php echo $result["unitName"];?>
  </li>  
 <?php } ?> 
  </ul>     
  </td>  
  <td align="left">
  <input type="text" class="text_data" name="strItemRef[]" />
  </td>
   <td align="left">
   <textarea rows="4" cols="50" name="strDescription[]"> </textarea>
   </td>
  </tr>

</table>
<br />
<table width="500" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
 <tr>
  <td>
  <button id="addRow" type="button">+</button> 
  &nbsp;
  <button id="removeRow" type="button">-</button>
	&nbsp;
  &nbsp;
  &nbsp;
  <input type="submit" name="Submit" id="Submit" value="Submit" /></td>
 </tr>
</table>
</form>

<pre>
<?php
// ทดสอบรับค่าที่ส่งมา ดูรูปแบบ array ข้อมูลเมื่อกดปุ่ม submit
if(count($_POST)>0){
	print_r($_POST);	
}
?>
</pre>

<br />
</div>
<script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js"></script>   
<script type="text/javascript">
$(function(){
	
	$("#addRow").click(function(){
		// ส่วนของการ clone ข้อมูลด้วย jquery clone() ค่า true คือ
		// การกำหนดให้ ไม่ต้องมีการ ดึงข้อมูลจากค่าเดิมมาใช้งาน
		// รีเซ้ตเป็นค่าว่าง ถ้ามีข้อมูลอยู่แล้ว ทั้ง select หรือ input
		$(".firstTr:eq(0)").clone(true) 
		.find("input:text").attr("value","").end()
		.find("select").attr("value","").end()
		.find("select.my_select").html("<option value=\"\">เลือกข้อมูล</option>").end()
		.find(":checkbox").prop("checked",false).end()
		.appendTo($("#myTbl"));
	});
	$("#removeRow").click(function(){
		// // ส่วนสำหรับการลบ
		if($("#myTbl tr").size()>1){ // จะลบรายการได้ อย่างน้อย ต้องมี 1 รายการ
			$("#myTbl tr:last").remove(); // ลบรายการสุดท้าย
		}else{
			// เหลือ 1 รายการลบไม่ได้
			alert("ต้องมีรายการข้อมูลอย่างน้อย 1 รายการ");
		}
	});	
	

});
$(function(){ 
  var obj1="select.my_select"; // กำหนด object เป้าหมาย   
	var indexObj=0; // ค่า index ของ object เริ่มต้น ให้เป็น 0 หรือค่าแรก
  $(obj1).hover(function(){   // เมาส์เลื่อนอยู่เหนือ select
		$("ul.myUL1").trigger("mouseout"); // ซ่อนรายการตัวเลือก checkbox ที่เปิดค้างไว้
		indexObj = $(obj1).index(this);
    var nX=$(this).offset().left;   
    var nY=$(this).offset().top+($(this).height()+3);   
    $(this).html(""); 
    $("ul.myUL1").eq(indexObj).show().css({   
      "width":$(this).width()+"px", 
      "left":nX,   
      "top":nY   
    });   
    $(obj1).eq(indexObj).html("<option value=\"\">เลือกข้อมูล</option>").blur();   
  }); 
	$("ul.myUL1").eq(indexObj).children("li").click(function(){  
		var iCheck=($(this).children("input").prop("checked")==true)?false:true;  
		$(this).children("input").prop("checked",iCheck); 
	});   
	$("ul.myUL1").eq(indexObj).hover(function(){   
		$(this).show();   
	},function(){   
		var setValue=""; 
		var setText=""; 
		$("ul.myUL1").eq(indexObj).find(":checkbox").each(function(key){ 
			if($(this).prop("checked")==true){ 
				setValue+=$(this).val()+","; 
				setText+=$(this).parent("li").text()+","; 
			}     
		}); 
		setText=(setText!="")?setText:"เลือกข้อมูล"; 
		$(this).hide();   
		$(obj1).eq(indexObj).html("<option value=\""+setValue+"\">"+setText+"</option>").blur();   
	});  		

	// คลิกพื้นที่อื่นในเพจ
	$(document).mouseup(function (e){
		var container = $("ul.myUL1"); // แต่อยู่นอกพื้นที่ที่กำหนดนี้
		if(!container.is(e.target) && container.has(e.target).length === 0) {
			container.hide(); // ให้ซ่อนพื้นที่ที่กำหนด
		}
	});

});
</script>


</body>
</html>ส่วนการแก้ไข ให้ใช้วิธีที่ง่าย คือให้เลือกลบแต่ละรายการ แล้วเพิ่มใหม่แทน จะเป็นวิธีที่เหมาะกว่า
เพราะถ้าใช้วิธีเดิม ต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับ array มากกว่านี้ก่อน หรือต้องศึกษาแนงทางจากหน้านี้ให้เข้าใจ

การเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูล กับ รายการ clone() ด้วย jquery 


ninenik 180.183.143.xxx 14-03-2016
 ความคิดเห็นที่ 7

keyID ทำไมมันไม่เข้าคะ  เราก็ให้ value = id แล้วนิคะ 
 <ul class="myUL1">   
  <?php 
$strSQL = "SELECT unit.unitName FROM unit";  
$objQuery = mysql_query($strSQL);  
 while($result = mysql_fetch_array($objQuery)) { 
?> 
  <li>  
  <input name="chk_keyID[]" type="checkbox" value=" <?php $result["unitID"]; ?>" /> 
 <?php echo $result["unitName"];?> 
  </li>   
 <?php } ?>  
  </ul> 

Array
(
  [strLevel] => Array
    (
      [0] => 1
    )

  [keyID] => Array
    (
      [0] => , , , , ,
    )

  [chk_keyID] => Array
    (
      [0] => 
      [1] => 
      [2] => 
      [3] => 
      [4] => 
    )

  [strItemRef] => Array
    (
      [0] => qazqazz
    )

  [strDescription] => Array
    (
      [0] => qazz
    )

  [Submit] => Submit
)


um0000um 223.204.94.xxx 14-03-2016 23:56
 ความคิดเห็นที่ 8
เราอาจจะใส่ผิดก็ได้ เช่นตรงนี้
<input name="chk_keyID[]" type="checkbox" value=" <?php $result["unitID"]; ?>" /> 

value=" <?php $result["unitID"]; ?>" ขาด echo ไป 
สงสัยตัวอย่างที่แนะนำอาจพิมพ์ไม่ครบ น่าจะเป็น

value="<?php echo $result["unitID"];?>"
หรือ value="<?=$result["unitID"]?>"


ninenik 122.155.43.xxx 15-03-2016
 ความคิดเห็นที่ 9
เวลา edit จะทำยังไงคะ ถ้าให้แก้จากในฟิลนั้นๆเลย ได้รึเปล่า


um0000um 58.8.155.xxx 16-03-2016 21:30
 ความคิดเห็นที่ 10


$(function(){
	
	$("#addRow").click(function(){
		// ส่วนของการ clone ข้อมูลด้วย jquery clone() ค่า true คือ
		// การกำหนดให้ ไม่ต้องมีการ ดึงข้อมูลจากค่าเดิมมาใช้งาน
		// รีเซ้ตเป็นค่าว่าง ถ้ามีข้อมูลอยู่แล้ว ทั้ง select หรือ input
		$(".firstTr:eq(0)").clone(true) 
		.find("input:text").attr("value","").end()
		.find("select").attr("value","").end()
		.find("select.my_select").html("<option value="">เลือกข้อมูล</option>").end()
		.find(":checkbox").prop("checked",false).end()
		
		.appendTo($("#myTbl"));
	});

ทำไมมันยังไม่เคลียฟิลสุดท้ายให้คะ


um0000um 58.8.155.xxx 16-03-2016 22:15
1 2 Next


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ