สอบถาม เรื่อง เลือก 1ฟิวส์ แต่ จะ insert เพิ่มอีก 2 ฟิวส์

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา สอบถาม เรื่อง เลือก 1ฟิวส์ แต่ จะ insert เพิ่มอีก 2 ฟิวส์

สอบถาม เรื่อง เลือก 1ฟิวส์ แต่ จะ insert เพิ่มอีก 2 ฟิวส์
<select name="code" class="fontNormal" id="code" ">
        <option selected="selected" value="0">--เลือกช่วงเวลา--</option>
       <?php
require_once('connection.php');
$room_sql=mysql_db_query($dbname,"select row_id,code,name,s_time,e_time from patients_name_time");
while($f_room=mysql_fetch_array($room_sql)) {
?>
 <option value="<?=$f_room[1]?>" <? if($row['code']==$f_room[1]) echo ' selected '; ?> ><?=$f_room[2]?></option>
<? 
}
?>
              </select>
-----------------------------------------------------------------------
จากโค้ดด้างบน จะ insert แค่ ฟิวส์ code ยังเดียว //แต่ผมต้องการ ดึง ฟิวส์ s_time,e_time  ลงไปด้วย
ขอแนะนำเขียน คำสั่งด้วยครับบบบ


Baby 1.179.131.xxx 14-03-2016 15:48:19

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
ตรง value
ต่อข้อมูลทั้งหมดที่ต้องการลงไปด้วย | 

<select name="code" class="fontNormal" id="code">
    <option value="0">--เลือกช่วงเวลา--</option>
<?php
require_once('connection.php');
$room_sql=mysql_db_query($dbname,"select row_id,code,name,s_time,e_time from patients_name_time");
while($f_room=mysql_fetch_array($room_sql)) {
	$codeData=explode("|",$f_room['code']);
?>
 <option value="<?=$f_room['code']?>|<?=$f_room['s_time']?>|<?=$f_room['e_time']?>" 
 <?=($row['code']==$codeData[0])?"selected":""?> >
 <?=$f_room['code']?>
 </option>
<?php
}
?>
</select>เวลาเอาข้อมูลไปบันทึก ก็แยกค่าเป็น array ก่อนแล้วเอาแต่ละส่วนไปบันทึก

<?php
$codeData=explode("|",$_POST['code']);
// $codeData[0] คือค่า code 
// $codeData[1] คือค่า s_time 
// $codeData[2] คือค่า e_time 
?>


ninenik 183.88.86.xxx 14-03-2016
 ความคิดเห็นที่ 2
<?php  
require_once('connection.php');  
$room_sql=mysql_db_query($dbname,"select row_id,code,name,s_time,e_time from patients_name_time");  
while($f_room=mysql_fetch_array($room_sql)) {  
    $codeData=explode("|",$f_room['code']);  
?>  
 <option value="<?=$f_room['code']?>|<?=$f_room['name']?>|<?=$f_room['s_time']?>|<?=$f_room['e_time']?>"   
 <?=($row['code']==$codeData[0])?"selected":""?> >  
 <?=$f_room['name']?>  
 </option>  
<?php  
}  
?>  
ขอมูล s_time,e_tme ยังไม่ลงเลยย ครับบบ 
ฟิวส์ s_time,e_tmeดึงพร้อมกับ ฟิวส์ code เพื่อเอาไปลง ตาราง patients_data_wage  ซึ่งแยกฟิวส์ แต่ละอันเลย ครับบบ


baby 1.179.131.xxx 15-03-2016 10:42
 ความคิดเห็นที่ 3
ตรวจสอบคำสั่งในส่วนของการบันทึกลงฐานข้อมูลว่าถูกต้องไหม มีการส่งค่าไปหรือเปล่า


ninenik 183.88.86.xxx 15-03-2016
 ความคิดเห็นที่ 4
หน้าบันทึก

<?php
include("connection.php");
include("function.php");
 
$x_table='patients_data_wage';
$datereg=date('Y-m-d H:i:s');
$datemeet=d2sql($datemeet);
$from_ip=$_SERVER['REMOTE_ADDR'];
 
$s_time=$s_time;
$e_time=$e_time;
 
 
if($type=='new') {
//INSERT
$i=0;
$c_f = "INSERT INTO ".$x_table." (row_id";
$v_f=") VALUES ('$row_id";
$r_field = mysql_db_query($dbname,"show fields from ".$x_table);
$r_num=mysql_num_rows($r_field);
while ($f_field = mysql_fetch_array($r_field)) {
if ($i>0) {
$c_f.=",".$f_field[0];
if($i<$r_num-1) {
$v_f.="','";
eval("$v_f.=str_replace(',','',$".$f_field[0].");");
}
}
$i++;
}
$c_in=$c_f.$v_f."',now())";
$r_in = mysql_db_query($dbname,$c_in);
//echo $c_in ;
echo "<meta http-equiv='Refresh' content='0;url=roombook_show.php?date=$datemeet'>";
 
}
?>

หาจุดแก้ไม่เจอครับบบ ต้องเพิ่มcode อะไร ไหมครับ ขอแนะหน่อยครับ 


baby 1.179.131.xxx 24-03-2016 15:48
 ความคิดเห็นที่ 5
เจอปัญหานิดหน่อยครับ ตอน บันทึกลงฐาน 
ตอนนี้ บันทึกลง ฟิวส์สีแดง แต่ผมต้องการ แยก ให้ไปลง ฟิวส์สีน้ำเงิน  ขอแนะนำเขียนคำสั่งแยกหน่อย ครับบ


baby 1.179.131.xxx 25-03-2016 08:48
 ความคิดเห็นที่ 6
ได้แล้วครับบบบบ  ขอบคุณครับบ


baby 1.179.131.xxx 25-03-2016 11:54
1


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ