สอบถามเรื่อง polyline ทำไม setMap(null) ใช้ไม่ได้อะครับ

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา สอบถามเรื่อง polyline ทำไม setMap(null) ใช้ไม่ได้อะครับ

สอบถามเรื่อง polyline ทำไม setMap(null) ใช้ไม่ได้อะครับ
ผมทำตาม รู้จักการสร้าง polylines ใน google map v3 ตอนที่ 1
https://www.ninenik.com/content.php?arti_id=439 
คือ เวลามันทำงานเสร็จแล้วจะเป็นแบบนี้  แล้วผมต้องการลบเส้น polyline แต่พอกดแล้วมันขึ้นแบบนี้อะครับ Uncaught TypeError: Cannot read property 'setMap' of undefined
function showEvents() {
$.ajax({
	url: '/index.php/tracking/even',
	dataType: 'json',
	 type: 'POST',
	data: { datestart: tstart, dateend: tend, imei:$('#select-devices').val() },
		success: function( data, textStatus, jQxhr ){
			try{
				total = Math.round(data["eve"].length/20);						
				if(total == '0'){
					$("#nodata").show();							
				}else{
					$("#showtable").show();
				}
				for(i=0;i<data["eve"].length;i=i+total) {
					var eve = data["eve"][i];
					tableEvents(eve);
					var alat = parseInt(eve["dt_latitude"] / 100);
					var alon = parseInt(eve["dt_longitude"] / 100);
					var mlat = (eve["dt_latitude"] % 100) / 60;
					var mlon = (eve["dt_longitude"] % 100) / 60;
					var lat = alat + mlat;
					var lon = alon + mlon;
							
					addMarker(new google.maps.LatLng(lat, lon), eve["dt_ts"]);
					polyArray.push(new google.maps.LatLng(lat, lon));
				 }
				makePolyline(polyArray);
			}
			catch(ee) {
			console.log(ee);
		 }
		 },
		error:function(err){					
		    alert("เลือกช่วงเวลาไกลเกินไป");
			delEvents();
			//alert("ERROR:"+err);
		}
	});
}			

function makePolyline(arr_path){
	var i=arr_path.length-1;
	objPolylines[i] = new google.maps.Polyline({ 
		path: arr_path, 
		strokeColor: "#FF0000", 
		strokeOpacity: 0.7,  
		strokeWeight: 5				
	}); 
	objPolylines[i].setMap(map);
}	

function clearPolylines(){
	arr_path = new Array();
	for (var i = 0; i < objPolylines.length; i++ ) {
		objPolylines[i].setMap(null);
	}			
}
<input onclick="clearPolylines();" type="button" value="clearpoly">
ปล. ขออภัยถ้าคำพูดวกวนนะครับ


Muii 124.121.28.xxx 15-03-2016 10:46:37

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
เช็คว่ามีการประกาศตัวแปรครบไหม โดยเฉพาะตัวแปรชื่อ objPolylines[]


ninenik 183.88.86.xxx 15-03-2016
 ความคิดเห็นที่ 2
มีนะครับ
var markersArray = new Array();
var polyArray = new Array();
var locationnn = new Array();
var arr_path = new Array();  	
var objPolylines = new Array(); 


Muii 124.121.28.xxx 15-03-2016 11:13
 ความคิดเห็นที่ 3
//ลองเอาคำสั่ง 
//makePolyline(polyArray); 

//ไปไว้ใน for(.... ดุ

        for(i=0;i<data["eve"].length;i=i+total) { 
          var eve = data["eve"][i]; 
          tableEvents(eve); 
          var alat = parseInt(eve["dt_latitude"] / 100); 
          var alon = parseInt(eve["dt_longitude"] / 100); 
          var mlat = (eve["dt_latitude"] % 100) / 60; 
          var mlon = (eve["dt_longitude"] % 100) / 60; 
          var lat = alat + mlat; 
          var lon = alon + mlon; 
               
          addMarker(new google.maps.LatLng(lat, lon), eve["dt_ts"]); 
          polyArray.push(new google.maps.LatLng(lat, lon)); 
          makePolyline(polyArray); 
         } 


ninenik 183.88.86.xxx 15-03-2016
 ความคิดเห็นที่ 4
ได้แล้วครับ ขอบคุณมากๆเลยนะครับ 


Muii 124.121.28.xxx 15-03-2016 11:34
1






เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ