การอัพเดทบางคอลัมน์

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา การอัพเดทบางคอลัมน์

การอัพเดทบางคอลัมน์
<html>
<head>
<title>ThaiCreate.Com PHP & MySQL Tutorial</title>
</head>
<body>
<?php
$objConnect = mysql_connect("localhost","root","root") or die("Error Connect to Database");
$objDB = mysql_select_db("mydatabase");

//*** Update Condition ***//
if($_GET["Action"] == "Save")
{
	for($i=1;$i<=$_POST["hdnLine"];$i++)
	{
		$strSQL = "UPDATE customer SET ";
		$strSQL .="CustomerID = '".$_POST["txtCustomerID$i"]."' ";
		$strSQL .=",Name = '".$_POST["txtName$i"]."' ";
		$strSQL .=",Email = '".$_POST["txtEmail$i"]."' ";
		$strSQL .=",CountryCode = '".$_POST["txtCountryCode$i"]."' ";
		$strSQL .=",Budget = '".$_POST["txtBudget$i"]."' ";
		$strSQL .=",Used = '".$_POST["txtUsed$i"]."' ";
		$strSQL .="WHERE CustomerID = '".$_POST["hdnCustomerID$i"]."' ";
		$objQuery = mysql_query($strSQL);
	}
	//header("location:$_SERVER[PHP_SELF]");
	//exit();
}

$strSQL = "SELECT * FROM customer ORDER BY CustomerID ASC";
$objQuery = mysql_query($strSQL) or die ("Error Query [".$strSQL."]");
?>
<form name="frmMain" method="post" action="phpMySQLEditRecord.php?Action=Save">
<table width="600" border="1">
 <tr>
  <th width="91"> <div align="center">CustomerID </div></th>
  <th width="98"> <div align="center">Name </div></th>
  <th width="198"> <div align="center">Email </div></th>
  <th width="97"> <div align="center">CountryCode </div></th>
  <th width="59"> <div align="center">Budget </div></th>
  <th width="71"> <div align="center">Used </div></th>
 </tr>
<?php
$i =0;
while($objResult = mysql_fetch_array($objQuery))
{
	$i = $i + 1;
?>
 <tr>
  <td><div align="center">
	<input type="hidden" name="hdnCustomerID<?php echo $i;?>" size="5" value="<?php echo $objResult["CustomerID"];?>">
	<input type="text" name="txtCustomerID<?php echo $i;?>" size="5" value="<?php echo $objResult["CustomerID"];?>">
	</div></td>
  <td><input type="text" name="txtName<?php echo $i;?>" size="20" value="<?php echo $objResult["Name"];?>"></td>
  <td><input type="text" name="txtEmail<?php echo $i;?>" size="20" value="<?php echo $objResult["Email"];?>"></td>
  <td><div align="center"><input type="text" name="txtCountryCode<?php echo $i;?>" size="2" value="<?php echo $objResult["CountryCode"];?>"></div></td>
  <td align="right"><input type="text" name="txtBudget<?php echo $i;?>" size="5" value="<?php echo $objResult["Budget"];?>"></td>
  <td align="right"><input type="text" name="txtUsed<?php echo $i;?>" size="5" value="<?php echo $objResult["Used"];?>"></td>
 </tr>
<?php
}
?>
</table>
 <input type="submit" name="submit" value="submit">
 <input type="hidden" name="hdnLine" value="<?php echo $i;?>">
</form>
<?php
mysql_close($objConnect);
?>
</body>
</html>

รบกวนผู้รู้ช่วยเเนะนำหน่อยคับ
โค้ดนี้เป็นการเปิดให้อัพเดทได้ทุกคอลัมน์
ถ้าหากจะ ปิด คอลัมน์ CustomerID ให้ดูได้อย่างเดียว เเละเปิดคอลัมน์อื่นให้อัพเดทได้
ไม่ทราบว่าต้องเเก้ไขเพิ่มเติมโค้ดส่วนไหนบ้างคับ


Azhary Pk 119.42.84.xxx 19-04-2016 11:12:11

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
ตัดบรรทัดสีแดงออก

	for($i=1;$i<=$_POST["hdnLine"];$i++)
	{
		$strSQL = "UPDATE customer SET ";
		$strSQL .="CustomerID = '".$_POST["txtCustomerID$i"]."' ";
		$strSQL .="Name = '".$_POST["txtName$i"]."' ";
		$strSQL .=",Email = '".$_POST["txtEmail$i"]."' ";
		$strSQL .=",CountryCode = '".$_POST["txtCountryCode$i"]."' ";
		$strSQL .=",Budget = '".$_POST["txtBudget$i"]."' ";
		$strSQL .=",Used = '".$_POST["txtUsed$i"]."' ";
		$strSQL .="WHERE CustomerID = '".$_POST["hdnCustomerID$i"]."' ";
		$objQuery = mysql_query($strSQL);
	}

บรรทัด สีเขียวใส่คำว่า readonly เพิ่มเข้าไป

  <td><div align="center">
	<input type="hidden" name="hdnCustomerID<?php echo $i;?>" size="5" value="<?php echo $objResult["CustomerID"];?>">
	<input type="text" name="txtCustomerID<?php echo $i;?>" size="5" value="<?php echo $objResult["CustomerID"];?>" readonly>
	</div></td>


ninenik 183.88.72.xxx 19-04-2016
 ความคิดเห็นที่ 2


Azhary Pk 110.77.171.xxx 20-04-2016 09:05
 ความคิดเห็นที่ 3
เพิ่ม disabled="disabled" 
แก้ไขข้อความใน textbox ไม่ได้

<input type="text" name="txtCustomerID<?php echo $i;?>" size="5" value="<?php echo $objResult["CustomerID"];?>" disabled="disabled">


siamwebthai 171.96.246.xxx 12-05-2016 12:42
1


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ