ช่วยหน่อย ครับ(มือใหม่)

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา ช่วยหน่อย ครับ(มือใหม่)

ช่วยหน่อย ครับ(มือใหม่)
ช่วยแนะนำหน่อย ครับ 

คือ ผมอัพรูป กับ อัพไฟล์พร้อมๆกัน ครับ แต่ไฟล์รูปไม่มีการส่งค่ามา ครับ ผมไม่รู้ว่าผิดตรงไหนหรือป่าว ครับ ผมพยายามแก้ไขแล้วแต่ก็ไม่ได้ จริงครับ (ขอบคุณมาก ครับ)
<?php
include 'concetion.php';
$bk = $_POST['book'];
if(isset($bk['idcategory']) && isset($bk['namebook']) && isset($bk['detail'])){
        $set = $_FILES['filUpload']['name'];
        $Str_file = explode(".", $_FILES['filUpload']['name']);
        $set = date("Y-m-d H:i:s") . '.' . $Str_file[1];
        $target = "myfile/";
        $target = $target . $set;
        print_r($_FILES); 
        if ($_FILES['filUpload']['tmp_name'] != "") {
            $images = $_FILES['filUpload']['tmp_name'];
            copy($_FILES["filUpload"]["tmp_name"], $target);
            $width = 300;
            $size = GetimageSize($images);
            //$height = round($width * $size[1] / $size[0]);
            $height = 200;
            $images_orig = ImageCreateFromJPEG($images);
            $photoX = ImagesX($images_orig);
            $photoY = ImagesY($images_orig);
            $images_fin = ImageCreateTrueColor($width, $height);
            ImageCopyResampled($images_fin, $images_orig, 0, 0, 0, 0, $width + 1, $height + 1, $photoX, $photoY);
            ImageJPEG($images_fin, $target);
            ImageDestroy($images_orig);
            ImageDestroy($images_fin);
           
            
            
         $sur = strrchr($_FILES['upfilepdf']['name'], ".");
         $newfilename = (Date("Y-m-d H:i:s").$sur); 
if(copy($_FILES["upfilepdf"]["tmp_name"],"myfilepdf/".$newfilename))
{
$sql = "INSERT INTO bookadd ";
$sql .="(id_category,namebook,detail,upfile,upfilepdf,date) "
                        . "VALUES ('".$bk['idcategory']."','".$bk['namebook']."'"
                        . ",'".$bk['detail']."','".$target."','".$newfilename."','". date("Y-m-d H:i:s") ."')";
                echo $sql;
$subset = mysql_query($sql);
                if($subset){
                    echo "บันทึกข้อความเรียบร้อย <a href='index.php#messages'>ดูข้อมูล</a>";
                }  else {
                    echo "ไม่สามารถบันทึกข้อความได้ <a herf='index.php#messages'>ดูหมวดหมู่สินค้า</a>";
                }
              
} else {
            echo "ไม่สามารถupfile ได้ !!!!";
}
        } else {
            echo "ไม่สามารถอัพไฟล์รูปได้";
        }
        
 
}else {
            echo "Error: UpfilUpload รูปไม่ได้";
        }
 


Suriya1234 171.100.172.xxx 09-05-2016 23:58:36

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


  • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
  • เปลี่ยน


    ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
วิธีตรวจสอบ ให้ทำแต่ละส่วน ไล่ดูว่าส่วนไหนที่ error จะได้แก้ถูกจุด 


ninenik 180.183.11.xxx 10-05-2016
 ความคิดเห็นที่ 2
ไล่ดูอย่างไง ครับ


suriya1234 202.29.58.xxx 11-05-2016 14:04
 ความคิดเห็นที่ 3
ลองใช้รูปแบบการวางแบบนี้เป็นแนวทาง

<?php
include 'concetion.php';
$bk = $_POST['book'];
if(isset($bk['idcategory']) && isset($bk['namebook']) && isset($bk['detail'])){
	
	$uppicStatus=0;
	$upfileStatus=0;
	$processStatus=0;
	$msg_status[0]="ไม่สามารถอัพโหลดรูปภาพได้";
	$msg_status[1]="ไม่สามารถอัพโหลดไฟล์ได้";
	$msg_status[2]="ไม่สามารถอัพโหลดรูปภาพ และไฟล์ได้";
	$msg_status[3]="ไม่สามารถบันทึกข้อความได้ <a herf='index.php#messages'>ดูหมวดหมู่สินค้า</a>";
	$msg_status[4]="บันทึกข้อความเรียบร้อย <a href='index.php#messages'>ดูข้อมูล</a>";
	
	
	
	if($_FILES['filUpload']['name'] != "") {
		$set = $_FILES['filUpload']['name'];
		$Str_file = explode(".", $_FILES['filUpload']['name']);
		$set = date("Y-m-d H:i:s") . '.' . $Str_file[1];
		$target = "myfile/";
		$target = $target . $set;	
		$images = $_FILES['filUpload']['tmp_name'];
		if(copy($_FILES["filUpload"]["tmp_name"], $target)){
			$uppicStatus=1;
		}
	}
	
	if($_FILES['upfilepdf']['name']!=""){
		$sur = strrchr($_FILES['upfilepdf']['name'], ".");
		$newfilename = (Date("Y-m-d H:i:s").$sur); 
		if(copy($_FILES["upfilepdf"]["tmp_name"],"myfilepdf/".$newfilename)){
			$upfileStatus=1;
		}
	}
	if($upfileStatus>0 && $uppicStatus>0){
		$sql="
		INSERT INTO bookadd 
		(id_category,namebook,detail,upfile,upfilepdf,date) "
		. "VALUES ('".$bk['idcategory']."','".$bk['namebook']."'"
		. ",'".$bk['detail']."','".$target."','".$newfilename."','". date("Y-m-d H:i:s") ."')
		";
		$subset = mysql_query($sql);
		if($subset){
			$processStatus=4;
		}else{
			$processStatus=3;
		}
	
	}else{
		if($upfileStatus==0 && $uppicStatus==0){
			$processStatus=2;
		}else{
			if($upfileStatus==0){
				$processStatus=1;
			}else{
				$processStatus=0;
			}
		}	
	}
	
	echo $msg_status[$processStatus];
	
}
?>


ninenik 183.89.93.xxx 11-05-2016
 ความคิดเห็นที่ 4
ขอบคุณมาก ครับ


suriya1234 202.29.58.xxx 12-05-2016 13:26
1


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ