ต้องการให้ ถ้าสถานะไม่ว่าง ไม่สามารถเข้าได้และให้แจ้งเตือน js.

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา ต้องการให้ ถ้าสถานะไม่ว่าง ไม่สามารถเข้าได้และให้แจ้งเตือน js.

ต้องการให้ ถ้าสถานะไม่ว่าง ไม่สามารถเข้าได้และให้แจ้งเตือน js.
$.each(data, function(key,value){
   
     var iconname = "check";
     if (value.Eqstatus != 'ว่าง') iconname ="delete";
     // openRecord(id, name, logo)
    
     $("#mylist").append('<li>'+
                     '<a href="#" onclick="openRecord(''+ value.EqID '' ,''+value.EqName '','' value.EqLogo '');">'+
                         '<h2>'+value.EqName '</h2>'
                         '<p class="ui-li-desc" style="font-size:18px">'+value.EqLogo '</p>'+
                       
                         '</a><a href="#" data-icon="'+ iconname + '"></a></li>' );
                        
 });     
 });      


Nonnexus 180.183.81.xxx 20-05-2016 12:56:30

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
ให้ onclick="openrecord" ถ้าสถานะว่างสามารถกดเข้าดูได้ ถ้าไม่ว่าง ไม่สามารถกดเข้าได้อะครับ


nonnexus 180.183.81.xxx 20-05-2016 13:00
 ความคิดเห็นที่ 2


ninenik 122.155.42.xxx 20-05-2016
 ความคิดเห็นที่ 3
  .html

<div data-role="page" id="main">
         
         <center><img src="img/logo.png" width="90px" height="90px"></center>
            
         <div data-role="header">
         <h1>รายการครุภัณฑ์</h1>  
         </div>
       <div role="main" class="ui-content">
           <!--สำหรับแสดงรายการ -->
           <ul id="mylist" data-role="listview" data-inset="false" data-filter="true" data-filter-placeholder="พิมพ์คำคัดกรอง"></ul>
 
         </div>
       <div data-role="footer" data-theme="a" data-position="fixed" style="text-align:center;"> 
     SportScience
       </div> 
    
    </div>

.js
$(document).ready(function(){

$.getJSON('http://nonnexus.freevar.com/file/equipment.php',function(data){
       $("#mylist").empty(); 
 $.each(data, function(key,value){
   
     var iconname = "check";
     if (value.Eqstatus != 'ว่าง') iconname ="delete";
     // openRecord(id, name, logo)
    
     $("#mylist").append('<li>'+
                     '<a href="#" onclick="openRecord(''+ value.EqID '' ,''+value.EqName '','' value.EqLogo '');">'+
                         '<h2>'+value.EqName '</h2>'
                         '<p class="ui-li-desc" style="font-size:18px">'+value.EqLogo '</p>'+
                       
                         '</a><a href="#" data-icon="'+ iconname + '"></a></li>' );
                        
 });     
 });      
};

คือเขียน jsไม่ได้ ตรงที่ เวลา listview แสดงโชว์ ลิสขึ้นมัน มันจะมีสถานะขึ้นบอกให้เป็นไอคอนminus แต่ยังกดเข้าไปดูได้ อยากให้มันเข้าไปดูไมไ่ด้อะครับ แต่ถ้าว่างเขาดูปกติอะครับ


nonnexus 180.183.81.xxx 20-05-2016 14:08
 ความคิดเห็นที่ 4
ถ้าคำว่า เข้าใช้งานได้คือ ทำงานฟังก์ชั่น openRecod() และการแจ้งเตือนคือ  alert() ดูโค้ดนี้เป็นแนวทาง

var openRecord = null;
$(function(){

	// ข้อมูลทดสอบ
//	var value = {
//			EqID:'SPS001',
//			EqLogo:'Hp',
//			EqName:'\u0e01u0e25u0e49u0e2du0e07u0e27u0e07u0e08u0e23u0e1bu0e34u0e14',
//			Eqstatus:'\u0e44u0e21u0e48u0e27u0e48u0e32u0e07'
//	};
	var iconname = "check";
	if (value.Eqstatus != 'ว่าง') iconname ="delete";
	var clickAble = (value.Eqstatus != 'ว่าง')?false:true;

	var clickFn=(clickAble)?'openRecord(\''+ value.EqID '\' ,\''+value.EqName '\',\'' value.EqLogo '\')':'alert(\'Nooooo\')';
 	var dataHTML='<li>'+
		'<a href="javascript:'+clickFn+'" >'+
		'<h2>'+value.EqName '</h2>' 
		'<p class="ui-li-desc" style="font-size:18px">'+value.EqLogo '</p>'+          
		'</a><a href="#" data-icon="'+ iconname + '"></a></li>';
	 $("#mylist").append(dataHTML);

	openRecord = function(a,b,c){
		alert("ok");
		console.log(a b c);	
	}


});  


จำไว้ว่าถ้าจะเรียกใช้ชื่อฟังก์ชั่นใน 

$(document).ready(function(){

});  
 
หรือ 
 
$(function(){

});  
 
ชื่อฟังก์ชั่นต้องกำหนด ประมาณนี้

var openRecord = null;
$(function(){
	
	
	openRecord = function(a,b,c){
		alert("ok");
		console.log(a b c);	
	}
	
});  


ninenik 122.155.42.xxx 20-05-2016
 ความคิดเห็นที่ 5

จากที่เห็นicon minus คือ สถานะไม่ว่าง check คือ ว่าง อยากให้ สถานะไม่ว่าง กดเลือกไม่ได้อะครับพร้อมเตือนว่า ไม่ว่างน้ะ
$(document).ready(function(){
  getequipment();
});
function openRecord(id,name,logo){
  $("#EqId").val(id);
  $("#EqName").val(name);
  $("#EqLogo").val(logo);

  
 $.mobile.changePage( "#jong", { transition: "slide", changeHash: false });
  
};
function getequipment(){
 $.getJSON('http://nonnexus.freevar.com/file/equipment.php',function(data){
    $("#mylist").empty(); 
 $.each(data, function(key,value){
  
   var iconname = "check";
   if (value.Eqstatus != 'ว่าง') iconname ="delete";
   // openRecord(id, name, logo)
  
   $("#mylist").append('<li>'+
           '<a href="#" onclick="openRecord(''+ value.EqID '' ,''+value.EqName '','' value.EqLogo '');">'+
             '<h2>'+value.EqName '</h2>' 
             '<p class="ui-li-desc" style="font-size:18px">'+value.EqLogo '</p>'+
            
             '</a><a href="#" data-icon="'+ iconname + '"></a></li>' );
            
 });   
 });   
};
นี่เป็นjs ครับ 

<div data-role="header">
        <center><img src="img/logo.png" width="90px" height="90px"></center>
     <h1>รายการครุภัณฑ์</h1> 
     </div>
    <div role="main" class="ui-content">
      <!--สำหรับแสดงรายการ -->
      <ul id="mylist" data-role="listview" data-inset="false" data-filter="true" data-filter-placeholder="พิมพ์คำคัดกรอง"></ul>
   
            
          </div>
     </div>
และนี่เป็นส่วนที่แสดงครับ 

ผมผิดเองที่ไม่ได้บอกให้หมด


nonnexus 180.183.81.xxx 20-05-2016 16:24
 ความคิดเห็นที่ 6
เพิ่ม parameter ในฟังก์ชั่น openRecord

function openRecord(id,name,logo,status){ 
 	if(status=='check'){
		$("#EqId").val(id); 
		$("#EqName").val(name); 
		$("#EqLogo").val(logo); 

		$.mobile.changePage( "#jong", { transition: "slide", changeHash: false }); 
	}else{
   	alert();
	}
}


แล้วเพิ่มค่าตัวแปร iconname เพื่อส่งค่าไปด้วย

'<a href="#" onclick="openRecord(\''+ value.EqID '\' ,\''+value.EqName ''\,\'' value.EqLogo '\',\'' iconname '\');">'+   


ninenik 122.155.42.xxx 20-05-2016
 ความคิดเห็นที่ 7
ขอบคุณมากๆ ครับ


nonnexus 180.183.81.xxx 20-05-2016 20:47
1


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ