อยากให้สถานะเปลี่ยน

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา อยากให้สถานะเปลี่ยน

อยากให้สถานะเปลี่ยน
จากรูป


จะเห็นว่าทางขวาเป็นไอคอน minus คือไม่อนุมัติ อยากให้มันเปลี่ยนเป็น plus อะครับ ไม่รู้ว่าผมเขียนผิดตรงไหน รบกวนช่วยหน่อยครับ มันไม่เปลี่ยนให้

$(document).ready(function(){

  search();
});

function search(){
  
  $.getJSON('http://nonnexus.freevar.com/file/search.php',function(data){
    $("#searchlist").empty(); 
 $.each(data, function(key,value){
  
   var icon = "plus";
   if (value.aprove != 'อนุมัติ') icon ="minus";
  
   $("#searchlist").append('<li>'+
           '<a href="#" onclick="openRecord(''+ value.EqId '' ,''+value.Eqname '','' value.Eqlogo '','' value.note '','' value.Datebegin '',);">'+
             '<h2>'+value.Eqname '</h2>' 
             '<p class="ui-li-desc" style="font-size:18px">'+value.Eqlogo '</p>'+
             '<p class="ui-li-desc" style="font-size:18px">'+value.Datebegin '</p>'+
            '<p class="ui-li-desc" style="font-size:18px">'+value.note '</p>'+
            
             '</a><a href="#" data-icon="'+ icon + '"></a></li>' );
            
 }); 
    $('#searchlist').listview().listview('refresh');
 });   
};
นี่เป็นส่วน js ที่จะนำไปแสดงเป็น listview ครับ


<?php
$host="localhost"; // Host name
$username="947166"; // Mysql username
$password=""; // Mysql password
$db_name="947166"; // Database name


// Connect to server and select databse.
mysql_connect("$host", "$username", "$password")or die("ไม่สามาถเชื่อนต่อเซิฟเวอร์ได้");
mysql_select_db("$db_name")or die("ไม่สามารถเลือกตารางได้");
mysql_query("SET NAMES UTF 8");
mysql_query("SET character_set_results=utf8");//ตั้งค่าการดึงข้อมูลออกมาให้เป็น utf8
mysql_query("SET character_set_client=utf8");//ตั้งค่าการส่งข้อมุลลงฐานข้อมูลออกมาให้เป็น utf8
mysql_query("SET character_set_connection=utf8");//ตั้งค่าการติดต่อฐานข้อมูลให้เป็น utf8 
// username and password sent from form


 
$sql="SELECT Eqid,Eqname,Eqlogo,Datebegin,aproveid.aprove,note FROM reservation 
LEFT JOIN aprove ON reservation.aproveid = aprove.aproveid";

$result=mysql_query($sql);
 
  $jsonData = array();
  while ($array = mysql_fetch_assoc($result)) {
  $jsonData[] = $array;
 }
 //--------------------------------------------------------------------------
 // 3) echo result as json 
 //--------------------------------------------------------------------------
 echo json_encode($jsonData); 

?>
นี่เป็นส่วน php
นี่เป็น html ครับ เผื่อมีส่วนเกี่ยวข้อง 
 <div data-role="page" id="search" >
     
    
      
     <div data-role="header">
        <center><img src="img/logo.png" width="90px" height="90px"></center>
     <h1>รายการครุภัณฑ์ที่จอง</h1> 
     </div>
    <div role="main" class="ui-content">
      <!--สำหรับแสดงรายการ -->
      <ul id="searchlist" data-role="listview" data-inset="false" data-filter="true" data-filter-placeholder="พิมพ์คำคัดกรอง"></ul>
    <div class="ui-grid-a">
      <br /> <br /> <br />
         
       <div class="ui-block-b">
    <a data-role="button" onclick="getequipment()" data-icon="refresh">แสดงรายการใหม่</a> 
              </div>
        <div class="ui-block-b">  
    <a data-role="button" href="#main" data-icon="back">กลับ</a> 
      </div>
      </div>
            
  

     </div>
   
  </div>
Nonnexus 158.108.208.xxx 23-05-2016 17:00:54

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
อันนี้ต้องไล่เช็คค่าเอง เพราะโค้ดไม่น่าผิด


ninenik 122.155.42.xxx 23-05-2016
 ความคิดเห็นที่ 2
ตต้องเช็คตรง JS ใช่ไหมครับ 


nonnexus 158.108.208.xxx 23-05-2016 20:25
 ความคิดเห็นที่ 3
น่าจะใช่ ต้องลองฝึกใช้ console.log() แล้วก็ไล่เปรียบเทียบค่าต่างๆ เช่น ค่าตัวแปรส่งมาถูกหรือไม่
การกำหนด if else ถูกหรือไม่ ลองหลายๆ วิธี อาจจะเปลี่ยนเป็นเงื่อนไขตรงกันข้ามดู ว่ามีผลอะไรไหม
ตรงนี้ต้องอาศัยประสบการณ์ ฝึกบ่อยๆ 


ninenik 122.155.42.xxx 24-05-2016
 ความคิดเห็นที่ 4
อันนี้ขอออกความเห็นนิดนึงนะครับ ตัว field aproveid ที่จอยกัย table aprove อนาคตนะมีเพิ่มอะไรอีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมว่า table aprove ก็ไม่มีความหมาย ใช้ field aproveid เช็คได้เลย 


Suthee Khongnapha 183.89.132.xxx 24-05-2016 18:52
 ความคิดเห็นที่ 5
 console.log() นี่ใช้ยังไงครับ 


nonnexus 158.108.208.xxx 24-05-2016 22:28
 ความคิดเห็นที่ 6
ดูเนื้อหานี้เป็นแนวทาง
การใช้งาน console log เพื่อ debug javascript ใน chrome firefox และ ie 


ninenik 183.88.76.xxx 25-05-2016
1


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ