อยากให้วันไม่แสดงขึ้น

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา อยากให้วันไม่แสดงขึ้น

อยากให้วันไม่แสดงขึ้น

จากภาพ ถ้าไอคอนทางขวา เป็น fordib ให้แสดง วันที่ต้องคืน ถ้าไม่ใช่ ไม่ต้องแสดง


Nonnexus 158.108.208.xxx 25-05-2016 01:19:26

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
JS ที่เกี่ยวข้อง 
function openRecord(id,name,logo,status){
  if(status=='shop'){
  $("#EqId").val(id);
  $("#EqName").val(name);
  $("#EqLogo").val(logo);

  
 $.mobile.changePage( "#jong", { transition: "slide", changeHash: false });
  }else{
    alert('ไม่สามารถเข้าจองได้');
  } 
};
function getequipment(){
 $.getJSON('http://nonnexus.freevar.com/file/equipment.php',function(data){
    $("#mylist").empty(); 
 $.each(data, function(key,value){
  
   var iconname = "shop";
   if (value.Eqstatus != 'ว่าง') iconname ="forbidden";
   
   
   // openRecord(id, name, logo)
  
   $("#mylist").append('<li>'+
           '<a href="#" onclick="openRecord(''+ value.EqID '' ,''+value.EqName '','' value.EqLogo '','' iconname '','' value.Datefinish '');">'+
             '<h1>'+value.EqName '</h1>' 
             '<p class="ui-li-desc" style="font-size:18px">'+value.EqLogo '</p>'+
             '<p class="ui-li-desc" style="font-size:18px">วันที่ต้องคืน'+value.Datefinish '</p>'+
            
             '</a><a href="#" data-icon="'+ iconname + '"></a></li>' );
            
 }); 
     $('#mylist').listview().listview('refresh');
 });   
};
ผมไม่ถนัด JS อะครับ รบกวนช่วยที


nonnexus 158.108.208.xxx 25-05-2016 01:20
 ความคิดเห็นที่ 2
สร้างตัวแปรมารับค่า การซ่อนหรือแสดง ข้อมูล
แล้วกำหนดให้ซ่อนหรือแสดงด้วย css style display

<script type="text/javascript">
if (value.Eqstatus != 'ว่าง') iconname ="forbidden"; 
var showObj = (iconname =='forbidden')?'block':'none';
......
.....
'<p class="ui-li-desc" style="font-size:18px;display:'+showObj+'">วันที่ต้องคืน'+value.Datefinish '</p>'+ 
</script>


ninenik 183.88.76.xxx 25-05-2016
 ความคิดเห็นที่ 3
แล้วถ้าจะเปลี่ยนค่า null ที่แสดงในวันที่เป็น ค่าอื่นอะครับ


nonnexus 180.183.86.xxx 25-05-2016 17:54
 ความคิดเห็นที่ 4
  ก็เหมือนเดิมไม่ใช่หรอ การใช้เงื่อนไข if else ธรรมดา

value.Datefinish = (value.Datefinish==null)?'ค่าที่ต้องการ':value.Datefinish;
ninenik 122.155.42.xxx 25-05-2016
1


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ