อยากทราบการเขียนโค้ด ป้องกันไม่ให้เลือกวันที่น้อยกว่าเวลาจริง datepicker php ค่ะ

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา อยากทราบการเขียนโค้ด ป้องกันไม่ให้เลือกวันที่น้อยกว่าเวลาจริง datepicker php ค่ะ

อยากทราบการเขียนโค้ด ป้องกันไม่ให้เลือกวันที่น้อยกว่าเวลาจริง datepicker php ค่ะ
 


Janjung 180.183.86.xxx 25-05-2016 19:56:59

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
  


ninenik 122.155.42.xxx 25-05-2016
 ความคิดเห็นที่ 2
borrow.php

<div id="page">
  
   <form action="borrow_save.php?EqID=<?php echo $_GET["EqID"];?>" method="POST" name="iframe" 
		target="iframe_target" id="iframe" >
<iframe id="iframe_target" name="iframe_target" src="#" style="width:0;height:0;border:0px ;"></iframe>  
     
     <?php 
  include("header.inc.html");
	$sql = "SELECT * FROM reservation 
  LEFT JOIN user ON reservation.codeuser = user.codeuser 
  LEFT JOIN status_u on reservation.status = status_u.idstatus 
  LEFT JOIN aprove on reservation.aproveid = aprove.aproveid
  WHERE EqID = '$EqID'
			";	
	$query = mysql_query($sql);
	$Result = mysql_fetch_array($query);
     
       $sql1 = "SELECT * FROM borrow 
     WHERE EqID = '$EqID' ORDER BY id desc ";	
	$query1 = mysql_query($sql1);
	$Result1 = mysql_fetch_array($query1);
     
  if(!$Result){
		echo "Not found EqID=".$_GET["EqID"];}
	else{
 ?>
    
<div id="mainarea">
<table border="1" cellpadding="7" align="center" style="border-collapse: collapse";>
  			<caption><h3>ทำรายการยืม</h3></caption>
    <div id="divResult"></div>
	<tr bgcolor="#0066CC">
		<th width="100" > รหัสครุภัณฑ์ </th>
		<th width="100" > ชื่อครุภัณฑ์ </th>
    <th width="100" > วัน/เวลาที่ยืม</th>
    <th width="100" > ชื่อผู้จอง</th>
   <th width="100" > วัน/เวลาที่ต้องคืน</th>
     <th width="50" > หมายเหตุ</th>
    
	</tr>
  <tr>
		<td><input style="text-align:center"type="text" name="txtEqId" disabled="disabled"
    	value="<?php echo $Result["EqId"];?>"></td>
    <td><input style="text-align:center"type="text" name="txtEqname" disabled="disabled"
    	value="<?php echo $Result["Eqname"];?>"></td>
     <td><input style="text-align:center"type="text" name="Datebegin" 
    	value="<?php echo $Result["Datebegin"];?>" readonly></td>
    <td><input style="text-align:center"type="text" name="name" 
    	value="<?php echo $Result["name"];?>" readonly></td>
    
    <td><input type="text" name="Datefinish" id="Datefinish" />
  
  
  <script type="text/javascript">
	$(function(){

	$("#Datefinish").datetimepicker({

	dateFormat: 'yy-mm-dd',

	timeFormat: "HH:mm:ss"

	});

	});

	</script></td>  
    
    <td><label><textarea name="note" id="note"></textarea></label>
  	</td>
  
  
    <td><input style="font-size:12px"type="submit" name="submit" value="อัพเดต" onclick="return confirm('ยืนยันการแก้ไข !!!')"></td>
	</tr>
  </table><br />
	
    
  </div>
 <script language="JavaScript">
	 function showResult(result)
		{	if(result==1)
			{
			document.getElementById("divResult").innerHTML = "<div align=center><font color=blue> อัพเดตข้อมูลสำเร็จ! </font></div><br>";
			}
			else if(result==2)
			{
			document.getElementById("divResult").innerHTML = "<div align=center><font color=red> Error!!อัพเดตข้อมูลไม่ได้</font><br>";
			}
      else if(result==3)
     {
			document.getElementById("divResult").innerHTML = "<div align=center><font color=red> กรุณาป้อนเวลาที่คืนของท่านใหม่อีกครั้ง!!</font></div><br>";
			}
		}

	</script>


และนี่ส่วนบันทึก borrow_save.php

<?php
 
  $aprove=$_POST["aprove"];
  $note=$_POST["note"];
  $name=$_POST["name"];
  $datesent=date("Y-m-d H:i:s");
  $Datefinish=$_POST["Datefinish"];
   $Datebegin=$_POST["Datebegin"];

  
  if( $datesent=="" || $Datefinish=="" || $Datebegin=="")
		{
		echo "<script>window.top.window.showResult('1');</script>";}
		
	else if($Datebegin<$Datefinish){
				echo "<script>window.top.window.showResult('3');</script>";}
  
  
  $sql2 = "SELECT note
			FROM  reservation WHERE note ='$note'";
	$obj2= mysql_query($sql2);
	$row2 = mysql_fetch_array($obj2);
  
 
	 
  
  
	$strSQL = "UPDATE borrow SET ";

  $strSQL .="note = '$note' ";
   $strSQL .=",datesent = '$datesent' ";
   $strSQL .=",Datefinish = '$Datefinish' ";
  $strSQL .="WHERE EqID = '$EqID' ";
	$objQuery = mysql_query($strSQL);
  
  
	if($objQuery){
		echo "<script>window.top.window.showResult('1');</script>";}
	else{
		echo "<script>window.top.window.showResult('2');</script>"; }

mysql_close();
?>

อยากให้วัน Datefinish ถ้ามันน้อยกว่า Datebegin ให้มันแจ้งเตือนอะ กรุณากรอกวันใหม่อะค่ะ


janjung 180.183.86.xxx 25-05-2016 22:22
 ความคิดเห็นที่ 3
ได้แล้วค่ะ พอดีเข้าใจผิดนิดหน่อย


janjung 180.183.86.xxx 25-05-2016 23:10
 ความคิดเห็นที่ 4
เผื่อเป้นแนวทาง เพิ่มเติม
วิธี กำหนด datetimepicker เลือกวันเวลา เริ่มต้น และสิ้นสุด 


ninenik 122.155.42.xxx 26-05-2016
1


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ