อยากทราบวิธีใช้ plot chart ร่วมกับฐานข้อมูล mySQL หน่อยครับ

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา อยากทราบวิธีใช้ plot chart ร่วมกับฐานข้อมูล mySQL หน่อยครับ

อยากทราบวิธีใช้ plot chart ร่วมกับฐานข้อมูล mySQL หน่อยครับ
คือผมงงมากว่าจะดึงข้อมูลในฐานข้อมูลมาทำกราฟยังไง พอดีเจอเจ้า plot chart แต่ไม่มีที่ไหนอธิบายวิธีการใช้เลยครับ  โค้ดมีประมานนี้ครับ
<div class="col-lg-12">
          <div class="panel panel-default">
            <div class="panel-heading">
              User Account Chart
            </div>
            <!-- /.panel-heading -->
            <div class="panel-body">
              <div class="flot-chart">
                <div class="flot-chart-content" id="flot-pie-chart"></div>
              </div>
            </div>
            <!-- /.panel-body -->
          </div>
          <!-- /.panel -->
        </div>
        <!-- /.col-lg-12 -->


Eodza13579 14.207.220.xxx 31-05-2016 22:26:51

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1


ninenik 122.155.42.xxx 31-05-2016
 ความคิดเห็นที่ 2
ผมโหลด template bootstrap ตัว SB Admin 2 อ่าครับ ผมเห็นมี plot chart มาด้วย แต่ผมไม่รู้ จะให้มันดึงข้อมูลจาก DB ยังไงอ่าครับ 
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>

  <meta charset="utf-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <meta name="description" content="">
  <meta name="author" content="">

  <title>RTM Tool Admin</title>

  <!-- Bootstrap Core CSS -->
  <link href="../bower_components/bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">

  <!-- MetisMenu CSS -->
  <link href="../bower_components/metisMenu/dist/metisMenu.min.css" rel="stylesheet">

  <!-- Timeline CSS -->
  <link href="../dist/css/timeline.css" rel="stylesheet">

  <!-- Custom CSS -->
  <link href="../dist/css/sb-admin-2.css" rel="stylesheet">

  <!-- Morris Charts CSS -->
  <link href="../bower_components/morrisjs/morris.css" rel="stylesheet">

  <!-- Custom Fonts -->
  <link href="../bower_components/font-awesome/css/font-awesome.min.css" rel="stylesheet" type="text/css">

  <!-- HTML5 Shim and Respond.js IE8 support of HTML5 elements and media queries -->
  <!-- WARNING: Respond.js doesn't work if you view the page via file:// -->
  <!--[if lt IE 9]>
    <script src="https://oss.maxcdn.com/libs/html5shiv/3.7.0/html5shiv.js"></script>
    <script src="https://oss.maxcdn.com/libs/respond.js/1.4.2/respond.min.js"></script>
  <![endif]-->

</head>

<body>

<?php
	include "dblink.php";
	include "lib/pagination.php";
?>

  <div id="wrapper">

    <!-- Navigation -->
    <nav class="navbar navbar-default navbar-static-top" role="navigation" style="margin-bottom: 0">
      <div class="navbar-header">
        <a class="navbar-brand" href="indexAdmin.php">RTM Tools</a>
      </div>
      <!-- /.navbar-header -->

      <ul class="nav navbar-top-links navbar-right">
        <li class="dropdown">
          <a class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown" href="#">
            <i class="fa fa-user fa-fw"></i> <i class="fa fa-caret-down"></i>
          </a>
          <ul class="dropdown-menu dropdown-user">            
            <li><a href="index.html"><i class="fa fa-sign-out fa-fw"></i> Logout</a>
            </li>
          </ul>
          <!-- /.dropdown-user -->  
        </li>
        <!-- /.dropdown -->
      </ul>
      
      <!-- /.navbar-top-links -->

      <div class="navbar-default sidebar" role="navigation">
        <div class="sidebar-nav navbar-collapse">
          <ul class="nav" id="side-menu">
            <li class="sidebar-search">
              <div class="input-group custom-search-form">
                <img src="img/logo.png" width="230" height="150" align="middle" >
              </div>
              <!-- /input-group -->
              
            </li>
            <li>
              <a href="indexAdmin.php"><i class="fa fa-home fa-fw"></i> Home</a>
            </li>
            
            <li>
              <a href="manageUser.php"><i class="fa fa-table fa-fw"></i> Manage User</a>
            </li>
            
            <li>
              <a href="index.html"><i class="fa fa-sign-out fa-fw"></i> Logout</a>
            </li>
            
          </ul>
        </div>
        <!-- /.sidebar-collapse -->
      </div>
      <!-- /.navbar-static-side -->
    </nav>

    <div id="page-wrapper">
      <div class="row">
        <div class="col-lg-12">
          <h1 class="page-header">Home</h1>
        </div>
        <!-- /.col-lg-12 -->
      </div>
      <!-- /.row -->
      
      <div class="col-lg-12">
          <div class="panel panel-default">
            <div class="panel-heading">
              User Account Chart
            </div>
            <!-- /.panel-heading -->
            <div class="panel-body">
              <div class="flot-chart">
                <div class="flot-chart-content" id="flot-pie-chart"></div>
              </div>
            </div>
            <!-- /.panel-body -->
          </div>
          <!-- /.panel -->
        </div>
        <!-- /.col-lg-12 -->
    </div>
    <!-- /#page-wrapper -->

  </div>
  <!-- /#wrapper -->

  <!-- jQuery -->
  <script src="../bower_components/jquery/dist/jquery.min.js"></script>

  <!-- Bootstrap Core JavaScript -->
  <script src="../bower_components/bootstrap/dist/js/bootstrap.min.js"></script>

  <!-- Metis Menu Plugin JavaScript -->
  <script src="../bower_components/metisMenu/dist/metisMenu.min.js"></script>

  <!-- Morris Charts JavaScript -->
  <script src="../bower_components/raphael/raphael-min.js"></script>
  <script src="../bower_components/morrisjs/morris.min.js"></script>
  <script src="../js/morris-data.js"></script>

  <!-- Custom Theme JavaScript -->
  <script src="../dist/js/sb-admin-2.js"></script>

</body>

</html>


eodza13579 14.207.220.xxx 31-05-2016 23:37
 ความคิดเห็นที่ 3
 ไม่เคยใช้เหมือนกัน ต้องไปหาคำสั่งของสคริปที่กราฟทำงาน ว่าเป็นตัวไหน แล้วหาดูวิธีการใช้จากคู่มือ


ninenik 183.88.64.xxx 01-06-2016
 ความคิดเห็นที่ 4

ตัว chart data อยู่ในนี้ครับ
js/morris-data.js


ผมอยากได้กราฟในรูปแบบอื่นและก็วิธีเพิ่มแท่งกราฟเข้าไปคือเราสามาถแก้ไข chart ไว้ใช้งานเองได้หรือป่าวมีวิธีอะไรแนะนำด้วยคับTok Tak 171.4.153.xxx 03-06-2016 01:10
 ความคิดเห็นที่ 5
ลองศึกษาและใช้งานตัวนี้ดู http://jpgraph.net/


ninenik 183.88.64.xxx 03-06-2016
1


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ