สอบถามการใช้ Datepicker พอดีติดปัญหาชี้แนะด้วยครับ

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา สอบถามการใช้ Datepicker พอดีติดปัญหาชี้แนะด้วยครับ

สอบถามการใช้ Datepicker พอดีติดปัญหาชี้แนะด้วยครับ
 <input type="text" class="form-control css_datetime_picker" name="date_doc[]" value="" id="default_datetimepicker" >

$(function () {
  
  $('#default_datetimepicker').datetimepicker({
 lang:'th',
 i18n:{th:{
 months:[
  'มกราคม','กุมภาพันธ์','มีนาคม','เมษายน','พฤษภาคม','มิถุนายน','กรกฎาคม','สิงหาคม','สิงหาคม','ตุลาคม','พฤศจิกายน','ธันวาคม'
 ],
 }},
timepicker:false,
format:'d/m/Y'
});


  
   $(".css_i_select").on("change",function(){ 
    var i_select=$(this).val();
     if(i_select=="A"){
      $(this).parents("tr").find(".css_more").show();  
     }else{
       $(this).parents("tr").find(".css_more").hide();  
     }
  });
  
  
  $("#addRow").on("click",function(){  
    // ส่วนของการ clone ข้อมูลด้วย jquery clone() ค่า true คือ  
    // การกำหนดให้ ไม่ต้องมีการ ดึงข้อมูลจากค่าเดิมมาใช้งาน  
    // รีเซ้ตเป็นค่าว่าง ถ้ามีข้อมูลอยู่แล้ว ทั้ง select หรือ input  
   
    $(".datarow:eq(0)").clone(true)   
    .find("input").attr("value","").end()  
    .find("select").attr("value","").end() //  
    .appendTo($(".place-datarow"));   
    var lastIndex=$(".css_datetime_picker").size()-1; // หา index ของตัว input ล่าสุด 
    var newId="default_datetimepicker"+lastIndex;
    var objID="#"+newId;
    var placeParent=$(".css_datetime_picker:eq("+lastIndex+")").parents("td");  
    // แทนด้วย input ใหม่ ทับตัวเก่าไปเลย
     $(placeParent).html("<input type="text" class="form-control css_datetime_picker" name="date_doc[]" >");   
    $(".css_datetime_picker:eq("+lastIndex+")")
    .attr("id", newId) // - กำหนด id เป็นค่าใหม่
    .unbind(); // - ยกเลิกการจัดการทั้งหมด ที่ได้มาจากตัว clone    
    $(objID).datetimepicker(); // - เรียกใช้ datetimepicker() ใหม่อีกครั้ง     
     
  }); 
  
  $("#removeRow").on("click",function(){  
    // // ส่วนสำหรับการลบ  
    if($(".place-datarow tr").size()>1){ // จะลบรายการได้ อย่างน้อย ต้องมี 1 รายการ  
      $(".place-datarow tr:last").remove(); // ลบรายการสุดท้าย  
    }else{  
      // เหลือ 1 รายการลบไม่ได้  
      alert("ต้องมีรายการข้อมูลอย่างน้อย 1 รายการ");  
    }  
  });  
});
อยากให้ตัวเพิ่มขึ้นมาใหม่ไม่ต้องมีเวลาให้เลือกอะครับ ให้มีเฉพาะเลือกวันที่ต้องแก้ตรงไหนเหรอครับ


Circle2013 180.183.250.xxx 10-06-2016 09:25:46

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1


circle2013 180.183.250.xxx 10-06-2016 09:26
 ความคิดเห็นที่ 2


circle2013 180.183.250.xxx 10-06-2016 09:28
 ความคิดเห็นที่ 3
ทำเป็น option object แล้วค่อยเรียกใช้  เหมือน datetimepicker เวอร์ชั่นล่าสุดมีรูปแบบการใช้งานการกำหนดภาษาไทยเปลี่ยนไป
ให้กำหนดแบบนี้แทน

  $.datetimepicker.setLocale('th'); // ต้องกำหนดเสมอถ้าใช้ภาษาไทย และ เป็นปี พ.ศ.

	var opts = {
		timepicker:false,
		format:'d/m/Y'
	};
  
  $('#default_datetimepicker').datetimepicker(opts);


จากนั้นในส่วน clone ก็เพิ่ม option เข้าไป

$(objID).datetimepicker(opts); 


ninenik 183.88.82.xxx 10-06-2016
1


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ