ตั้งคำถามใหม่ รบกวนช่วยผมด้วยครับระบบตัวสุดท้ายของโปรเจคแล้ว เรื่องการเพิ่มข้อมูลหลาย Record

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา ตั้งคำถามใหม่ รบกวนช่วยผมด้วยครับระบบตัวสุดท้ายของโปรเจคแล้ว เรื่องการเพิ่มข้อมูลหลาย Record

ตั้งคำถามใหม่ รบกวนช่วยผมด้วยครับระบบตัวสุดท้ายของโปรเจคแล้ว เรื่องการเพิ่มข้อมูลหลาย Record
จากเดิม https://www.ninenik.com/forum_view_2028_1.html

<?php
session_start();
//PUT THIS HEADER ON TOP OF EACH UNIQUE PAGE
if(!isset($_SESSION['id_user'])){
 header("location:index.php");

}


include_once('config.php');

$id_user = $_SESSION['id_user'];
$rn_first_name = $_POST['rn_first_name'];
$rn_last_name = $_POST['rn_last_name'];
$rn_gostart = $_POST['rn_gostart'];
$rn_endstart = $_POST['rn_endstart'];
$time_gostart = $_POST['time_gostart'];
$time_endstart = $_POST['time_endstart'];
$rn_tel = $_POST['rn_tel'];
$rn_amount = $_POST['rn_amount'];
$rn_svan = $_POST['rn_svan'];
$rn_destination = $_POST['rn_destination'];
$id_invoice = $_POST['id_invoice'];
$Status = $_POST['Status'];
$vn_dtial = $_POST['vn_dtial'];
$rn_place = $_POST['rn_place'];

$travellist_id = $_POST['travellist_id'];
$province_id = $_POST['province_id'];
$travel_id = $_POST['travel_id'];

$total = $_POST['total'];


// function date
$date_go = "$rn_gostart"; //กำหนดค้นวันที่เริ่ม
$date_end = "$rn_endstart"; //กำหนดค้นวันที่กลับ
$datetime1 = new DateTime($date_go); 
$datetime2 = new DateTime($date_end); 
$datetotal = $datetime1->diff($datetime2); 
$total= $datetotal->format('%a') * 1800; //ผลการคำนวณ


$date = "$rn_gostart"; //กำหนดค้นวันที่

$result = mysqli_query($mysqli,"select * from vn_rent where rn_gostart = '$date'");
$ckd = mysqli_num_rows($result);


if($ckd >= 3){

$msg = "<div class='alert alert-danger'>
<span class='glyphicon glyphicon-info-sign'></span> &nbsp; วันที่จองเต็มแล้ว
</div>";
}else{

 
$sql = "INSERT INTO vn_rent (id_user,rn_first_name,rn_last_name,rn_gostart,rn_endstart,time_gostart,time_endstart,rn_tel,rn_amount,rn_svan,Status,vn_dtial,rn_place,rn_destination,total)
VALUES ('$id_user', '$rn_first_name',' $rn_last_name ','$rn_gostart','$rn_endstart','$time_gostart','$time_endstart','$rn_tel','$rn_amount','$rn_svan','$Status','$vn_dtial','$rn_place','$rn_destination','$total')";


//คำสั่ง insert 2 ตาราง
if ($mysqli->query($sql) === TRUE) {


   $id_van = $mysqli->insert_id;
  $mysqli->query("INSERT INTO invoice 
          (id_user,id_van) 
       VALUE($id_user, $id_van)");


  $id_invoice = $mysqli->insert_id;
  $mysqli->query("UPDATE vn_rent 
          SET id_invoice = '$id_invoice' 
         WHERE id_van = $id_van");


  $msg = "<div class ='alert alert-success alert-styled-left alert-arrow-left alert-bordered'>
   จองรถตู้สำเร็จ โปรดรอการตอบรับจากทางเจ้าหน้าที่</p> เลขที่รายการจอง <span class='text-warning'>".$id_van."</span> เลขที่ใบเสร็จ <span class='text-warning'>".$id_invoice."</span>
  
   </div>";

   header("refresh:5; url=history_booking.php");
} else {
  echo "Error: " . $sql . "<br>" . $mysqli->error;
}
}


$mysqli->close();
?>

อันนี้สำหรับหน้าฟรอมในส่วนเฉพาะที่ผมต้องการ insert ข้อมูลหลาย Record 

<input type="hidden" id="txtNum" value="1" size="2" /> 
        <table border="0" width="100%"> 
         <thead> 
          <tr> 
           <th> 
            <div class="row"> 
            <div class="col-md-10"> 
             <div class="form-group"> 
              <label class="display-block text-semibold"> จังหวัดที่ท่องเที่ยว</label> 
              <select name="province_id[]" id="selProvince" class="select-search"> 
               <option value="">กรุณาเลือกจังหวัด</option> 
               <?php  
               include("connect.inc.php"); 
               $SelectPr="SELECT * FROM province"; 
               $QueryPro=mysql_query($SelectPr); 
               while($Pro=mysql_fetch_array($QueryPro)){ 
                ?> 
                <option value="<?=$Pro['province_id']?>"><?=$Pro['province_name']?></option> 
                <?php } ?> 
               </select> 
              </div> 
             </div> 
            </div> 
           </th> 
           <th> 
            <div class="row"> 
             <div class="col-md-12"> 
              <div class="form-group"> 
               <label class="display-block text-semibold"> สถานที่ท่องเที่ยว</label> 
               <select id="selTravel" name="travel_id[]" class="select-search"><option value="">กรุณาเลือกจังหวัด</option></select> 
              </div> 
             </div> 
            </div> 
           </div> 
          </th> 
          <th> 
            
          </th> 
         </tr> 
         <tr><td><center>รายการที่เพิ่ม</center></td></tr> 
        </thead> 
        <tbody> 
          
        </tbody> 
       </table> ผมลองใช้ code นี้ ทำแบบแยก โดยไม่ได้เอาไปใส่ใน สวนของ ฟรอม insert ด้านบน ถ้าเลือกจังหวัดเดียว มันก็เข้าแค่อันเดียว แต่ถ้าเลือกหลายจังหวัด มันก็เพิ่มมาแค่ข้อมูลเดียวและ เป็น 0 

 

<?php
include "connect.inc.php";
if (isset($_POST['submit'])) {
  # code...
  include "connect.inc.php";
  $cars_string = implode(', ', $_POST['province_id']);
  $sql = 'INSERT INTO travel_list(province_id)VALUES("'. $cars_string .'")';
  mysql_query($sql) OR die(mysql_error());
  if ($sql) {
  
    echo "<script>alert('INSERT Successfully');</script>";

?>
<?php
  
  }

  else
  {

   echo "<script>alert('INSERT sssssss');</script>";

  }
}
 ?>


ระบบตัวสุดของโปรเจคจะเสร็จแล้วเหลือแค่ตัวนี้ ทำไม่ได้มา 2 วันแล้ว T_T  ช่วยด้วยครับพี่ 


Awordmart 171.97.170.xxx 24-06-2016 20:58:38

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1

ผมลองเอาแยกมา insert เฉพาะ ตาราง travel_list

โดยใช้ code

 

<?php
include "connect.inc.php";

if (isset($_POST['submit'])) {
   echo $province_id = $_POST['province_id'][$i];
  echo $province_id = $_POST['travel_id'][$i];

$i = 0;
foreach ($_POST as $val) {
 

  mysql_query("INSERT INTO travel_list (province_id, travel_id) VALUES ('$province_id', '$travel_id')");
$i++;
} 
}
 ?>

ข้อมูลเข้าครับแต่มันเข้าทีเดียวพร้อมกัน 5 อัน ทั้งที่ผมเลือกแค่ อันเดียว เช่นผมเลือก กรุงเทพ เลข id ของ กรุงเทพคือ 1 มันก็เข้ามาในรูปแบบ


ผมเอาเข้าเฉพาะ province_id

travellist_id
province_id
travel_id
id_van
1 1    
1 1    
1 1    
1 1    
 


ผมลองเลือกแบบ มี 2 รายการ

พอ insert ก็ได้แบบนี้ครับ ค่าเลือกส่งมาเป็น 0

awordmart 171.97.170.xxx 24-06-2016 22:21
 ความคิดเห็นที่ 2
  โค้ดที่ซับซ้อน จะยากต่อการแนะนำ เพราะจะต้องเข้าใจโดยรวม คงต้องลองแก้ปํญหาเอง

ส่วนการเพิ่มข้อมูลลงฐานข้อมูลแบบ array สามารถดูเนื้อหานี้เป็นแนวทางได้

การเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูล กับ รายการ clone() ด้วย jquery 
https://www.ninenik.com/content.php?arti_id=478 via @ninenik

ถ้าความหมายคือ การเพิ่มข้อมูล จากรายการที่เพิ่ม เข้าไปในฐานข้อมูล เมื่อกดปุ่ม add
ส่วนของข้อมูล รายการที่เพิ่ม ที่แสดงอยู่ ต้องมีฟอร์ม element สำหรับส่งค่าไป
และกำหนดชื่อในรูปแบบ array

ลองถามพี่ๆ ในเว็บนี้เพิ่มเติมดู จะมีหลายคนคอยช่วย ถ้าสิ่งที่เราถามเขาเข้าใจน่ะ
http://www.thaicreate.com/php/forum.htmlninenik 122.155.42.xxx 24-06-2016
 ความคิดเห็นที่ 3
ขอบคุณมากครับ ผมคงต้องหาจ้างทำตรงส่วนนี้แล้วครับ เวลาไม่จะไม่ทันแล้ว T_T


awordmart 124.120.226.xxx 24-06-2016 23:31
1


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ