PHP Ionic Angular HTML5 AJAX Javascript CSS MySQL jQuery Forum


การเอาวันที่มาบวกัน มีปัญหาครับ

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา การเอาวันที่มาบวกัน มีปัญหาครับ

การเอาวันที่มาบวกัน มีปัญหาครับ
// function date
$date_go = "$rn_gostart"; //กำหนดค้นวันที่เริ่ม
$date_end = "$rn_endstart"; //กำหนดค้นวันที่กลับ
$datetime1 = new DateTime($date_go);
$datetime2 = new DateTime($date_end);
$datetotal = $datetime1->diff($datetime2);
$total= $datetotal->format('%a') * 1800;  //ผลการคำนวณ


มีปํญหาตรงที่ว่า ถ้าผมจอง วัน นี้ เช่น 10/07/2559 + 10/07/2559  มันจะ = 0 ครับ แต่ถ้า จอง เป็น 10/01/2559+11/07/2559 ก็ได้ค่าที่ปกติ


โดย:  Awordmart2 IP: 124.120.236.xxx วันที่: 10-07-2016 เวลา: 20:26:12

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ


 • ( หรือ สามารถทำการ สมัครสมาชิก และล็อกอิน ด้วย ปุ่ม Log in with Facebook ด้านล่าง )
 ความคิดเห็นที่ 1

สอบถามเพิ่มครับ 

 <script type="text/javascript">
        $(function(){
         var obj_a = $("#rn_amount");
         var obj_b = $("#seating");

         // a เปลี่ยนเมื่อ keyup แล้ว b เปลี่ยน ตามเงื่อนไขค่า a
         obj_a.on("keyup",function(){
         var value_obj_a = parseInt($(this).val()); // เก็บค่า a ไว้ในตัวแปร (parseInt คือเปลงเป็นเลข)
         if(value_obj_a>13){ // กำหนดเงื่อนไขให้กับค่า a
         obj_b.val("ติดต่อพนักงาน"); // เปลี่ยนค่า b เป้น 3
        }else if (value_obj_a>9) {

         obj_b.val("13 ที่นั่ง");
        }else{
         obj_b.val("9 ที่นั่ง");
       }


       if(value_obj_a>12){
          $("#myselect").show();
         }
        });
               });
       </script>


       <div class="row">
         <div class="col-md-6">
          <div class="form-group">
           <label>จำนวนวนคนที่ไป</label>
           <script language="javascript">
           function checkInput(ob) {
            var invalidChar= /[^0-9]/gi
            if(invalidChar.test(ob.value)) {

             ob.value = ob.value.replace(invalidChar,"");
            }
           }
           </script>
           <input type="text" name="rn_amount" id="rn_amount" onkeyup="checkInput(this)" class="form-control"><br>
          </div>
         </div>
          <div class="col-md-6">
           <div class="form-group">
            <label class="display-block text-semibold">ประเภทรถตู้</label>

            <input type="text" id="seating" name="id_seating" class="form-control" readonly>
           </div>
          </div>
            <div class="col-md-6">
             <div class="form-group">

            <select name="myselect" id="myselect" class="form-control" style="display:none;">
             <option value="1">1 คัน</option>
             <option value="2">2 คัน </option>
             <option value="3">3 คัน </option>
             <option value="4">4 คัน </option>

 </select>


$total = $_POST['total'];
$myselect = $_POST['myselect'];

$t = '2';
// function date
$date_go = "$rn_gostart"; //กำหนดค้นวันที่เริ่ม
$date_end = "$rn_endstart"; //กำหนดค้นวันที่กลับ
$datetime1 = new DateTime($date_go);
$datetime2 = new DateTime($date_end);
$datetotal = $datetime1->diff($datetime2);
$total= $datetotal->format('%a') * 1800*$myselect; //ผลการคำนวณ

 

คือกรณีถ้าเลือก 11 ตรงส่วน select ก็จะไม่โชว์แต่ปัญหาตรงที่เวลา เอามาบวกกับวันที่ครับ

 

ถ้าตรง select ไม่โชว์ผมอยากให้มันกำหนดเป็น 1  1 = คันครับ ทำเป็นโค้ดยังไงครับโดย:  Awordmart2 IP: 124.120.236.xxx วันที่: 10-07-2016 เวลา: 20:43:40
 ความคิดเห็นที่ 2
ใช้ if else ถ้าเป็นวันที่เดียวกับ ก็เพิ่มค่าจาก 0 เป็น ค่าที่ต้องการ


โดย:  Ninenik IP: 122.155.42.xxx วันที่: 10-07-2016
 ความคิดเห็นที่ 3
ใส่ครอบส่วนนี้หรอครับ

 1. $date_go = "$rn_gostart"//กำหนดค้นวันที่เริ่ม  
 2. $date_end = "$rn_endstart"//กำหนดค้นวันที่กลับ  
 3. $datetime1 = new DateTime($date_go);  
 4. $datetime2 = new DateTime($date_end);  
 5. $datetotal = $datetime1->diff($datetime2);  
 6. $total$datetotal->format('%a') * 1800*$myselect;  //ผลการคำนวณ  


โดย:  Awordmart2 IP: 124.120.236.xxx วันที่: 10-07-2016 เวลา: 22:23:10
 ความคิดเห็นที่ 4
ใช่ กำหนด 
$date_go = "$rn_gostart"; //กำหนดค้นวันที่เริ่ม 
$date_end = "$rn_endstart"; //กำหนดค้นวันที่กลับ 
$datetime1 = new DateTime($date_go); 
$datetime2 = new DateTime($date_end); 
$datetotal = $datetime1->diff($datetime2); 
if(วันที่1 == วันที่สอง){
  $total= ค่าที่ต้องการที่ไม่เท่ากับ 0;
}else{
  $total= $datetotal->format('%a') * 1800*$myselect; //ผลการคำนวณ 
}


โดย:  Ninenik IP: 122.155.42.xxx วันที่: 10-07-2016
 ความคิดเห็นที่ 5
  $total = $_POST['total'];
$myselect = $_POST['myselect'];

$t = '2';
// function date
$date_go = "$rn_gostart"; //กำหนดค้นวันที่เริ่ม
$date_end = "$rn_endstart"; //กำหนดค้นวันที่กลับ
$datetime1 = new DateTime($date_go);
$datetime2 = new DateTime($date_end);
$datetotal = $datetime1->diff($datetime2);

if ($datetotal = 0 ) {
$total = '1800';
}else {
 $total= $datetotal->format('%a') * 1800*$myselect; //ผลการคำนวณ
}

ได้ 0 ครับ ถ้าวันเดียวกัน


โดย:  Awordmart2 IP: 124.120.236.xxx วันที่: 10-07-2016 เวลา: 23:18:08
 ความคิดเห็นที่ 6
 
$date_go = "$rn_gostart"; //กำหนดค้นวันที่เริ่ม
$date_end = "$rn_endstart"; //กำหนดค้นวันที่กลับ
$datetime1 = new DateTime($date_go);
$datetime2 = new DateTime($date_end);
$datetotal = $datetime1->diff($datetime2);
if($date_go == $date_end){
  $total= 1800;
}else{
  $total= $datetotal->format('%a') * 1800*$myselect; //ผลการคำนวณ
}


ขอบคุณครับ


โดย:  Awordmart2 IP: 124.120.236.xxx วันที่: 10-07-2016 เวลา: 23:29:42