มีปัญหาการแสดงผลวันที่ ใน fullcalender ครับมันแสดงไม่ตรงที่กำหนด

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา มีปัญหาการแสดงผลวันที่ ใน fullcalender ครับมันแสดงไม่ตรงที่กำหนด

มีปัญหาการแสดงผลวันที่ ใน fullcalender ครับมันแสดงไม่ตรงที่กำหนด

จริงๆ มันต้องขึ้นควบ สองวันแต่มันไปแสดงแค่วันเดียวครับ เช่น วันที่ 17 ตรง แถบสีฟ้า ต้องยาวไปถึงวันที่ 18

 

ตัว js

 

 function renderCalendar() {
    $('.fullcalendar-formats').fullCalendar({
      header: {
        left: 'prev,next today',
        center: 'title',
        right: 'month,agendaWeek,agendaDay'
      },

      events: {

        url: 'data_events.php?gData=1',
        error: function() { 

      }

      },
      eventLimit:true,
    lang: 'th'
    });
  }


php

<?php
header("Content-type:application/json; charset=UTF-8");
header("Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate");
header("Cache-Control: post-check=0, pre-check=0", false);
include("db_connect.php"); // เรียกใช้งานไฟล์เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล
$mysqli = connect(); // เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล
if($_GET['gData']){
  $q="SELECT vn_rent.*,vn_user.email
 FROM vn_rent
 LEFT JOIN vn_user
 on vn_rent.id_user = vn_user.id_user
 WHERE date(rn_gostart)>='".$_GET['start']."' ";
  $q.=" AND date(rn_endstart)<='".$_GET['end']."' ORDER by id_van";
  $result = $mysqli->query($q);
  while($rs=$result->fetch_object()){
    $json_data[]=array(
      "id"=>$rs->id_van,
      "title"=>$rs->id_van,
      "start"=>$rs->rn_gostart,
      "end"=>$rs->rn_endstart,

      // กำหนด event object property อื่นๆ ที่ต้องการ
     );
   }
 }
 $json= json_encode($json_data);
 if(isset($_GET['callback']) && $_GET['callback']!=""){
 echo $_GET['callback']."(".$json.");";
 }else{
 echo $json;
 }
 ?>
 


Awordmart 124.120.53.xxx 17-07-2016 17:22:16

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
ต้องตรวจสอบข้อมูลว่าแสดงวันที่ start เป้นวันที่ 17 และ end ต้องเป็นวันที่ 18  


ninenik 122.155.42.xxx 17-07-2016
 ความคิดเห็นที่ 2
ตารางวันที่
นี้ครับ 


awordmart2 124.120.53.xxx 17-07-2016 20:02
 ความคิดเห็นที่ 3
  ไม่เคยเจอแบบนี้เหมือนกัน ปกติ ถ้าวันที่แสดงตรง ก็ไม่น่ามีปัญหา
อาจจะต้องลอง debug เช็คค่าที่ส่งกลับมาดูว่าถูกต้องไหม ตรวจสอบผ่าน console ดู

การใช้งาน console log เพื่อ debug javascript ใน chrome firefox และ ie ninenik 122.155.42.xxx 17-07-2016
1


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ