ทำ barcode ด้วย PHP

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา ทำ barcode ด้วย PHP

ทำ barcode ด้วย PHP

PHP ทำ barcode ได้ยังไงครับ อยากให้ยกตัวอย่างด้วย code แบบ ean13 ครับ ถ้ายาก อยากให้ช่วยแนะนำก็ได้ครับ ขอบคุณมากครับอาจารย์Malagor 110.164.171.xxx 23-08-2010 23:16:31

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1

php สร้าง barcode น่าจะมีคนเขียน class ไว้แล้ว คิดว่าคงไม่ยาก
แต่ก็ไม่เคยใช้ หรือลองเล่นดู
ไปที่เว็บ www.phpclasses.org ในนั้นจะมี php class ให้เราโหลดมาใช้งาน มี barcode generator อยู่ด้วยNinenik 110.164.246.xxx 23-08-2010
 ความคิดเห็นที่ 2
<?php
//-----------------------------------------------------------------------------
// Startup code
//-----------------------------------------------------------------------------


if(isset($_GET["text"])) $text=$_GET["text"];
if(isset($_GET["format"])) $format=$_GET["format"];
if(isset($_GET["quality"])) $quality=$_GET["quality"];
if(isset($_GET["width"])) $width=$_GET["width"];
if(isset($_GET["height"])) $height=$_GET["height"];
if(isset($_GET["type"])) $type=$_GET["type"];
if(isset($_GET["barcode"])) $barcode=$_GET["barcode"];
if (!isset ($text)) $text = 1;
if (!isset ($type)) $type = 1;
if (empty ($quality)) $quality = 100;
if (empty ($width)) $width = 160;
if (empty ($height)) $height = 80;
if (!empty ($format)) $format = strtoupper ($format);
    else $format="PNG";


switch ($type)
{
    default:
        $type = 1;
    case 1:
        Barcode39 ($barcode, $width, $height, $quality, $format, $text);
        break;     
}


//-----------------------------------------------------------------------------
// Generate a Code 3 of 9 barcode
//-----------------------------------------------------------------------------
function Barcode39 ($barcode, $width, $height, $quality, $format, $text)
{
    switch ($format)
    {
        default:
            $format = "PNG";
        case "JPEG": 
            header ("Content-type: image/jpeg");
            break;
        case "PNG":
            header ("Content-type: image/png");
            break;
        case "GIF":
            header ("Content-type: image/gif");
            break;
    }


    $im = ImageCreate ($width, $height)
  or die ("Cannot Initialize new GD image stream");
    $White = ImageColorAllocate ($im, 255, 255, 255);
    $Black = ImageColorAllocate ($im, 0, 0, 0);
    //ImageColorTransparent ($im, $White);
    ImageInterLace ($im, 1);    $NarrowRatio = 20;
    $WideRatio = 55;
    $QuietRatio = 35;


    $nChars = (strlen($barcode)+2) * ((6 * $NarrowRatio) + (3 * $WideRatio) + ($QuietRatio));
    $Pixels = $width / $nChars;
    $NarrowBar = (int)(20 * $Pixels);
    $WideBar = (int)(55 * $Pixels);
    $QuietBar = (int)(35 * $Pixels);


    $ActualWidth = (($NarrowBar * 6) + ($WideBar*3) + $QuietBar) * (strlen ($barcode)+2);
    
    if (($NarrowBar == 0) || ($NarrowBar == $WideBar) || ($NarrowBar == $QuietBar) || ($WideBar == 0) || ($WideBar == $QuietBar) || ($QuietBar == 0))
    {
        ImageString ($im, 1, 0, 0, "Image is too small!", $Black);
        OutputImage ($im, $format, $quality);
        exit;
    }
    
    $CurrentBarX = (int)(($width - $ActualWidth) / 2);
    $Color = $White;
    $BarcodeFull = "*".strtoupper ($barcode)."*";
    settype ($BarcodeFull, "string");
    
    $FontNum = 12;
    $FontHeight = ImageFontHeight ($FontNum);
    $FontWidth = ImageFontWidth ($FontNum);
    if ($text != 0)
    {
        $CenterLoc = (int)(($width-1) / 2) - (int)(($FontWidth * strlen($BarcodeFull)) / 2);
        ImageString ($im, $FontNum, $CenterLoc, $height-$FontHeight, "$BarcodeFull", $Black);
    }
		else
		{
			$FontHeight=-2;
		}


    for ($i=0; $i<strlen($BarcodeFull); $i++)
    {
        $StripeCode = Code39 ($BarcodeFull[$i]);


        for ($n=0; $n < 9; $n++)
        {
            if ($Color == $White) $Color = $Black;
            else $Color = $White;


            switch ($StripeCode[$n])
            {
                case '0':
                    ImageFilledRectangle ($im, $CurrentBarX, 0, $CurrentBarX+$NarrowBar, $height-1-$FontHeight-2, $Color);
                    $CurrentBarX += $NarrowBar;
                    break;


                case '1':
                    ImageFilledRectangle ($im, $CurrentBarX, 0, $CurrentBarX+$WideBar, $height-1-$FontHeight-2, $Color);
                    $CurrentBarX += $WideBar;
                    break;
            }
        }


        $Color = $White;
        ImageFilledRectangle ($im, $CurrentBarX, 0, $CurrentBarX+$QuietBar, $height-1-$FontHeight-2, $Color);
        $CurrentBarX += $QuietBar;
    }


    OutputImage ($im, $format, $quality);
}


//-----------------------------------------------------------------------------
// Output an image to the browser
//-----------------------------------------------------------------------------
function OutputImage ($im, $format, $quality)
{
    switch ($format)
    {
        case "JPEG": 
            ImageJPEG ($im, "", $quality);
            break;
        case "PNG":
            ImagePNG ($im);
            break;
        case "GIF":
            ImageGIF ($im);
            break;
    }
}


//-----------------------------------------------------------------------------
// Returns the Code 3 of 9 value for a given ASCII character
//-----------------------------------------------------------------------------
function Code39 ($Asc)
{
    switch ($Asc)
    {
        case ' ':
            return "011000100";   
        case '$':
            return "010101000";       
        case '%':
            return "000101010"; 
        case '*':
            return "010010100"; // * Start/Stop
        case '+':
            return "010001010"; 
        case '|':
            return "010000101"; 
        case '.':
            return "110000100"; 
        case '/':
            return "010100010"; 
				case '-':
						return "010000101";
        case '0':
            return "000110100"; 
        case '1':
            return "100100001"; 
        case '2':
            return "001100001"; 
        case '3':
            return "101100000"; 
        case '4':
            return "000110001"; 
        case '5':
            return "100110000"; 
        case '6':
            return "001110000"; 
        case '7':
            return "000100101"; 
        case '8':
            return "100100100"; 
        case '9':
            return "001100100"; 
        case 'A':
            return "100001001"; 
        case 'B':
            return "001001001"; 
        case 'C':
            return "101001000";
        case 'D':
            return "000011001";
        case 'E':
            return "100011000";
        case 'F':
            return "001011000";
        case 'G':
            return "000001101";
        case 'H':
            return "100001100";
        case 'I':
            return "001001100";
        case 'J':
            return "000011100";
        case 'K':
            return "100000011";
        case 'L':
            return "001000011";
        case 'M':
            return "101000010";
        case 'N':
            return "000010011";
        case 'O':
            return "100010010";
        case 'P':
            return "001010010";
        case 'Q':
            return "000000111";
        case 'R':
            return "100000110";
        case 'S':
            return "001000110";
        case 'T':
            return "000010110";
        case 'U':
            return "110000001";
        case 'V':
            return "011000001";
        case 'W':
            return "111000000";
        case 'X':
            return "010010001";
        case 'Y':
            return "110010000";
        case 'Z':
            return "011010000";
        default:
            return "011000100"; 
    }
}

?>


เซฟเป็น barcode.php
ผมเคยใช้แต่ของ 3of9 ใช้งานได้ดี ไม่ยากด้วย
เวลาใช้ก็ 
<img src="barcode.php?barcode=<?php echo $barcode.'&width=320&height=100';?>" />
width และ height ก็กำหนดขนาดตามใจชอบ


Pickza 202.28.179.xxx 24-08-2010 10:34
 ความคิดเห็นที่ 3

ขอบคุณมากครับmalagor 110.164.171.xxx 25-08-2010 07:27
1


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ