ต้องการให้สินค้าที่คงเหลือ 0 ไม่สามารถเลือกได้ และเเจ้งเตือนเมื่อกดเลือกอะครับ

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา ต้องการให้สินค้าที่คงเหลือ 0 ไม่สามารถเลือกได้ และเเจ้งเตือนเมื่อกดเลือกอะครับ

ต้องการให้สินค้าที่คงเหลือ 0 ไม่สามารถเลือกได้ และเเจ้งเตือนเมื่อกดเลือกอะครับ


<div class="col-lg-12">
          <div class="panel panel-default">
            <div class="panel-heading">
              Description.
            </div>
            <!-- /.panel-heading -->
            <div class="panel-body">
              <div class="table-responsive">
                <table class="table table-striped table-bordered table-hover" id="dataTables-example">
                  <thead>
                    <tr>

                      <th width='80'>StockNo.</th>
                      <th width='90'>Account</th>
                      <th width='90'>Detail</th>  
											<th width='70'>Receive</th>
											<th width='60'>Use</th>
											<th width='60'>Total</th>

											
                    </tr>
                  </thead>
                  <tbody>
						<?
						$sql="SELECT * FROM stockbalance where list not in (select request.desc from request where g='$g') and type in ($type);;";
						
						$result = mysql_query($sql);
						//echo mysql_error();
							while($row = mysql_fetch_array($result)){
										
										$id=$row['id'];
										$account=$row['account'];
										$list=$row['list'];		
										$sum_receive=$row['sum_receive'];
										$sum_use=$row['sum_use'];
										$total=$row['total'];
				
                   echo "<tr class='odd gradeX'>";
								
									 echo "<td>".$id."</td>";
                   echo "<td>".$account."</td>";
                   echo "<td><a href='#' onclick="window.opener.document.form2.desc.value='$list';window.close();">".$list."</a></td>";
									 echo "<td>".$sum_receive."</td>";
									 echo "<td>".$sum_use."</td>";
									 echo "<td>".$total."</td>";
									
									 
									 
                   echo "</tr>
";
											}
            ?>
                   
										
										
										</tbody>
								</table>
								
              </div>
              <!-- /.table-responsive -->
  							
            </div>
						

            <!-- /.panel-body -->
          </div>
          <!-- /.panel -->
        </div>


Kingwawawa 61.90.159.xxx 05-09-2016 10:52:24

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
  ใช้ if else เช็คค่าธรรมดา


ninenik 180.183.142.xxx 05-09-2016
 ความคิดเห็นที่ 2
พอดีพึ่งหัดเขียน อธิบายเพิ่มหน่อยครับ


kingwawawa 61.90.159.xxx 05-09-2016 17:20
 ความคิดเห็นที่ 3
ไม่รู้ว่าต้องการเช็คค่าไหน หรือต้องการกำหนดตรงไหน ลองประมาณนี้

	 echo "<td>".$id."</td>"; 
	 echo "<td>".$account."</td>"; 
	 if($xxxxx>0){
	 	echo "<td><a href='#' onclick='window.opener.document.form2.desc.value='".$list."';window.close();'>".$list."</a></td>"; 
	 }else{
	 	echo "<td><a href='#' onclick='alert('xxxxx')'>".$list."</a></td>"; 		 
	 }
	 echo "<td>".$sum_receive."</td>"; 
	 echo "<td>".$sum_use."</td>"; 
	 echo "<td>".$total."</td>"; 


และก็ศึกษา php เบื้องต้นเพิ่มเติม 


ninenik 180.183.11.xxx 05-09-2016
1


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ