ช่วยหน่อยค่ะ menu hamburger ไม่ขึ้น !!!

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา ช่วยหน่อยค่ะ menu hamburger ไม่ขึ้น !!!

ช่วยหน่อยค่ะ menu hamburger ไม่ขึ้น !!!
พอดีต้องใช้ปฏิทิน fullcalendar  jquery 1.8.3 ค่ะ แล้ว theme มันเป็น jquery 1.11.1 ใครพอมีวิธีแก้ไขบ้างคะ ??
 หรือว่าใช้ bootstrap.js v. ไหนบ้างที่เข้ากับ jquery 1.8.3 ได้ 
.
.
.
.
ขอบคุณมากคะCatmini59 49.228.97.xxx 14-09-2016 00:03:52

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
ถ้าดูที่ menu hamburger ให้ใช้ jquery ของ bootstrap เป็นหลัก 


ninenik 180.183.52.xxx 14-09-2016
 ความคิดเห็นที่ 2
เปลี่ยน jequery ไม่ได้ค่ะ เพราะว่าต้องใช้  calendar  T____________T 


catmini59 49.228.99.xxx 14-09-2016 13:07
 ความคิดเห็นที่ 3
ดาวน์โหลด Latest: fullcalendar-3.0.0.zip
https://github.com/arshaw/fullcalendar/releases/download/v3.0.0/fullcalendar-3.0.0.zip
https://fullcalendar.io/download/
 
แล้วดูตัวอย่างโค้ดต่อไปนี้เป็นแนวทาง

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <!-- The above 3 meta tags *must* come first in the head; any other head content must come *after* these tags -->
  <meta name="description" content="">
  <meta name="author" content="">
  <title>Starter Template for Bootstrap</title>

<link href='fullcalendar-3.0.0/lib/cupertino/jquery-ui.min.css' rel='stylesheet' />
<link href='fullcalendar-3.0.0/fullcalendar.css' rel='stylesheet' />
<link href='fullcalendar-3.0.0/fullcalendar.print.css' rel='stylesheet' media='print' />
<script src='fullcalendar-3.0.0/lib/moment.min.js'></script>
<script src='fullcalendar-3.0.0/lib/jquery.min.js'></script><!-- jquery v3.1.0-->
<script src='fullcalendar-3.0.0/fullcalendar.min.js'></script>
  
<!-- Latest compiled and minified CSS -->
<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css" integrity="sha384-BVYiiSIFeK1dGmJRAkycuHAHRg32OmUcww7on3RYdg4Va+PmSTsz/K68vbdEjh4u" crossorigin="anonymous">

<!-- Optional theme -->
<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap-theme.min.css" integrity="sha384-rHyoN1iRsVXV4nD0JutlnGaslCJuC7uwjduW9SVrLvRYooPp2bWYgmgJQIXwl/Sp" crossorigin="anonymous">

<!-- Latest compiled and minified JavaScript -->
<script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/js/bootstrap.min.js" integrity="sha384-Tc5IQib027qvyjSMfHjOMaLkfuWVxZxUPnCJA7l2mCWNIpG9mGCD8wGNIcPD7Txa" crossorigin="anonymous"></script>
<style>

	#calendar {
		max-width: 100%;
		margin: 0 auto;
	}

</style>

 </head>

 <body>

  <nav class="navbar navbar-inverse navbar-fixed-top">
   <div class="container">
    <div class="navbar-header">
     <button type="button" class="navbar-toggle collapsed" data-toggle="collapse" data-target="#navbar" aria-expanded="false" aria-controls="navbar">
      <span class="sr-only">Toggle navigation</span>
      <span class="icon-bar"></span>
      <span class="icon-bar"></span>
      <span class="icon-bar"></span>
     </button>
     <a class="navbar-brand" href="#">Project name</a>
    </div>
    <div id="navbar" class="collapse navbar-collapse">
     <ul class="nav navbar-nav">
      <li class="active"><a href="#">Home</a></li>
      <li><a href="#about">About</a></li>
      <li><a href="#contact">Contact</a></li>
     </ul>
    </div><!--/.nav-collapse -->
   </div>
  </nav>

  <div class="container">
<br>
<br>
<br>
<br> <div class="row">
 <div class="col-md-12">
<!-- รองรับ responsive โดยแทรกไว้ใน grid-->
 
	 <div id='calendar'></div> 
   
 </div> 
 </div>  
 
 <br>
<br>


<br style="clear:both;">
  </div><!-- /.container -->

<script type="text/javascript">
$(function(){ 
 
  $('#calendar').fullCalendar({ 
		theme: true,
    header: { 
      left: 'prev,next today',  
      center: 'title', 
      right: 'month,agendaWeek,agendaDay', 
    },  
    events: { 
      url: 'data_events.php?gData=1', 
      error: function() { 
 
      } 
    },   
    eventLimit:true, 
    lang: 'th' 
  }); 
    
}); 	
</script>
 </body>
</html>

 
ตัวอย่างninenik 183.89.90.xxx 14-09-2016
1


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ