ตัด comma ก่อน insert และ edit เข้าฐานข้อมูล

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา ตัด comma ก่อน insert และ edit เข้าฐานข้อมูล

ตัด comma ก่อน insert และ edit เข้าฐานข้อมูล
<?php 

if(isset($_GET['uid']) && (!isset($_POST['DocId']))){
	  $AppId = $_GET['uid'];
    $SQL = "SELECT * FROM tb_application WHERE AppId = '$AppId' ";
	  $RS = mysql_query($SQL);
	  $arr = mysql_fetch_array($RS);
	  $DocId = $arr['DocId']; 
	  $AppName = $arr['AppName']; 
	  $AppDepartment = $arr['AppDepartment']; 
	  $ValueF = $arr['ValueF']; 
	  $ValueN = $arr['ValueN']; 
	  $btn ="Update";
	 //...
}else if(isset($_GET['uid']) && (isset($_POST['DocId']))){

if($_REQUEST[op]=='update'){
 $SQL ="UPDATE tb_application SET 
DocId = '$_POST[DocId]',
AppName='$_REQUEST[AppName]',
AppDepartment='$_REQUEST[AppDepartment]',
ValueF='$_REQUEST[ValueF]',
ValueN='$_REQUEST[ValueN]'

WHERE AppId ='$_REQUEST[uid]'";


mysql_query($SQL);
}///end op=update
		msgbox("ข้อมูลของคุณได้ถูกบันทึกใหม่แล้วครับ");
		redirect("?page=manage-application");


}else if(isset($_POST['DocId']) && (!isset($_GET['uid']))){
    $DocId = $_POST['DocId'];
    $AppYear = date('Y');
    $AppName = $_POST['AppName'];
    $AppDepartment = $_POST['AppDepartment'];
    $File = $_POST['File'];
		$ValueF = str_replace(',', '',$_POST['ValueF']);
		$ValueN = str_replace(',', '',$_POST['ValueN']);
		$DueDate = date('Y/m/d H:i:s');

		if(copy($_FILES["File"]["tmp_name"],"app-upload/".$_FILES["File"]["name"]))

		$SQL ="INSERT INTO tb_application (AppId,AppYear,DocId,AppName,AppDepartment,File,ValueF,ValueN,DueDate) 
		VALUES ('$AppId','$AppYear''$DocId','$AppName','$AppDepartment','".$_FILES["File"]["name"]."','$ValueF','$ValueN','$DueDate'); ";
		//echo $SQL;
		mysql_query($SQL);
		msgbox("ขอบคุณมากครับ");
		redirect("?page=application-add");
}else{
	$btn ="Add";
}
?>


อยากสอบถามหน่อยครับ พอดีตัว ValueF กับ ValueN ใช้ code ที่สั่งให้เวลาคีย์เข้าไปให้ใส่ comma ให้ auto แต่ปัญหาคือตอนจะบันทึกข้อมูลเข้า Databases อยากจะตัด comma ออก แต่กลับตัดตัวเลขหลังคอมม่าออกหมดเลยครับ เช่น 100,000 แต่เวลาเข้า Databases แล้วกลับเหลือแค่ 100


Pusirinon 110.170.246.xxx 15-09-2016 09:49:50

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
ตรวจสอบค่าก่อน insert และ edit ว่า comma ถูกตัดไปแล้วไหม ปกติใช้คำสั่ง str_replace ก็น่าจะได้
อาจต้องลองเช็คดู


ninenik 183.89.90.xxx 15-09-2016
 ความคิดเห็นที่ 2
มันจะเกี่ยวกับตัว java ตัวนี้ด้วยหรือเปล่าครับ

<script type="text/javaScript">
//เติม , (คอมมา)
function dokeyup( obj )
{
 var key = event.keyCode;
 if( key != 37 & key != 39 & key != 110 )
 {
  var value = obj.value;
  var svals = value.split( "." ); //แยกทศนิยมออก
  var sval = svals[0]; //ตัวเลขจำนวนเต็ม
 
  var n = 0;
  var result = "";
  var c = "";
  for ( a = sval.length - 1; a >= 0 ; a-- )
  {
   c = sval.charAt(a);
   if ( c != ',' )
   {
    n++;
    if ( n == 4 )
    {
     result = "," + result;
     n = 1;
    };
    result = c + result;
   };
  };
 
  if ( svals[1] )
  {
   result = result + '.' + svals[1];
  };
 
  obj.value = result;
 };
};

//ให้ text รับค่าเป็นตัวเลขอย่างเดียว
function checknumber()
{
 key = event.keyCode;
 if ( key != 46 & ( key < 48 || key > 57 ) )
 {
  event.returnValue = false;
 };
};
</script>


pusirinon 110.170.246.xxx 15-09-2016 11:07
 ความคิดเห็นที่ 3
ลองเทสดูแล้วครับ code ก็ไม่น่าจะผิด แต่เหมือนว่ามันจะไม่ตัด comma ออกทำให้เวลาเข้า databases ที่เก็บค่าเป็น double ตัดส่วนหลัง comma ทิ้ง เลยงงครับ


pusirinon 110.170.246.xxx 15-09-2016 11:33
 ความคิดเห็นที่ 4
แก้ได้แล้วครับ


pusirinon 110.170.246.xxx 16-09-2016 10:53
1


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ