ajax fade show data

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา ajax fade show data

ajax fade show data

อยากถาววิธีทำให้ข้อมูลที่ดึงจาก AJAX มาแล้ว โชว์แบบ fadein fadeout  ครับ 

ขอบคุณครับPorchn 58.8.128.xxx 31-08-2010 12:15:38

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1

ความรู้พื้นฐาน jQuery อ่านได้ ที่

http://www.ninenik.com/article_cat-arti_cat-10.html ดูข้อมูลในหน้าท้ายๆ

เป็นการแนะนำเบี้องต้น หรือ จากเว็บไซต์ www.jquery.com โดยตรง

หาก มีความรู้เกี่ยวกับ jQuery พื้นฐาน ดูตัวอย่างโค้ด
 

<style type="text/css">
#showData{
	display:none;	
}
</style>
<button id="testLoad">Test Load Basic Ajax</button>
<button id="testHide">Test Hide Basic Ajax</button>
<div id="showData"></div>
<script type="text/javascript" src="js/jquery-1.4.2.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
$(function(){
	$("#testLoad").click(function(){ // เมื่อคลิกที่ปุ่ม id testLoad 
		$("#showData").load("page_navi.php",function(){// ajax โหลดไฟล์ page_navi.php มาแสดงใน div id = showData
			$("#showData").fadeIn(); // แสดง div id = showData แบบ fadeIn หลังจากดึงข้อมูลแล้ว
		});
	});
	$("#testHide").click(function(){ // เมื่อคลิกที่ปุ่ม id testHide 
			$("#showData").fadeOut(); // ซ่อน div id = showData แบบ fadeOut
	});
});
</script>

ตัวอย่างการทำงานNinenik 183.89.193.xxx 31-08-2010
 ความคิดเห็นที่ 2

ขอบคุณครับporchn 115.87.231.xxx 31-08-2010 17:04
 ความคิดเห็นที่ 3

แต่มันก็ยังมีป้ญหาครับ

ผมต้องการให้ ทุก 5 วิ มีการดึงข้อมูลจาก gdata.php ซึ่งเป็น การสุ่งข้อมูลมาแสดงทีละข้อมูล แต่พอลองทำแล้ว มันมีปัญหาตรงที่ มันเปลี่ยนข้อมูลได้ตาที่คิดไว้ครับ แต่มันเปลี่ยนแบบแข็งๆ ไม่ fadein fadeout ให้ครับ ใน function ผมให้ fadein อย่างเดียวมันยังไม่ทำงานเลยครับ 

$(function(){ 

  setInterval(function(){ // เขียนฟังก์ชัน javascript ให้ทำงานทุก ๆ 30 วินาที 

    // 1 วินาที่ เท่า 1000 

    // คำสั่งที่ต้องการให้ทำงาน ทุก ๆ 3 วินาที 

		

    var getData=$.ajax({ // ใช้ ajax ด้วย jQuery ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล 

        url:"gdata.php", 

        data:null, 

        async:false, 

        success:function(getData){ 

          var textData=$("div#showData2").html(getData); // ส่วนที่ 3 นำข้อมูลมาแสดง 

					$(textData).show(1000);

					 //$("div#showData showData2").fadeIn("slow");

        } 

    }).responseText; 

  },5000);   

}); 

 porchn 115.87.231.xxx 01-09-2010 12:08
 ความคิดเห็นที่ 4

 ตัวอย่างโค้ด

<div id="showData"></div>
<script type="text/javascript" src="js/jquery-1.4.2.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
$(function(){
	setInterval(function(){
		 var dataGet=$.ajax({
			 	url:'sample_data_show.php',
				async:false,
				success:function(dataGet){
					$("#showData").fadeOut(2000,function(){
						$("#showData").html(dataGet).fadeIn();
					});
					
				}
		 });		 
	},5000);
});
</script>

ตัวอย่างninenik 183.89.168.xxx 01-09-2010
1


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ