อยากทราบวิธีทำให้ sound เสียงเล่นจาก ไฟล์แรกไล่ไปยังไฟล์สุดท้ายที่ต้องการได้

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา อยากทราบวิธีทำให้ sound เสียงเล่นจาก ไฟล์แรกไล่ไปยังไฟล์สุดท้ายที่ต้องการได้

อยากทราบวิธีทำให้ sound เสียงเล่นจาก ไฟล์แรกไล่ไปยังไฟล์สุดท้ายที่ต้องการได้
มีคลิปเสียงที่ต้องการเล่น3คลิปหรือมากกว่านั้น โดย
-เสียงจะเริ่มเล่นอัตโนมัติเมื่อเข้าสู่หน้าเว็บ
-เสียงจะเริ่มเล่นจากไฟล์แรกไล่ไปไฟล์สุดท้าย
-เมื่อกด refresh จะต้องเริ่มไฟล์แรกใหม่
-เมื่อเล่นเสร็จจะขึ้นลิงค์ให้คลิก

<!DOCTYPE html> 
<html lang="en"> 
<head>
<meta charset="UTF-8"> 
<title>เล่นเสียง</title>
</head>
1.<audio controls>
 <source src="sound/1BP2_010_new.mp3" type="audio/mpeg">
</audio>
<BR><BR>
2.<audio controls>
 <source src="sound/1BP2_011_new.mp3" type="audio/mpeg">
</audio>
<BR><BR>
3.<audio controls>
 <source src="sound/1BP2_012_new.mp3" type="audio/mpeg">
</audio>
<BR><BR>
<button>refresh</button>
<body>
</body>
</html>


Yuii Thiya 119.160.212.xxx 09-11-2016 17:19:26

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
  จำเป็นที่ต้องแสดง player ทั้ง สามอัน หรือ มากกว่าหรือไม่ 
หรือว่าสามารถเล่นไฟล์ทั้ง สาม ใน player เดียว


ninenik 1.47.40.xxx 09-11-2016
 ความคิดเห็นที่ 2
จำเป็นต้องแสดง player ทั้งสามค่ะ


Monster Ttax 171.7.126.xxx 09-11-2016 22:07
 ความคิดเห็นที่ 3
-จำเป็นต้องโชว์playerด้วยค่ะ เปิดหน้านี้ขึ้นมาปั๊บไฟล์เสียงจะเริ่มเล่นจาก playerที่ 1 ทันที เมื่อจบก็จะไล่มาที่อันถัดไป -ส่วนปุ่ม refresh เมิ่อกดแล้วจะทำการเริ่มเล่นเสียงใหม่ตั้งแต่ playerแรก -เมื่อเล่นเสียงครบทุกอันแล้วจะโชว์ลิงค์


Yuii Thiya 171.7.126.xxx 09-11-2016 22:24
 ความคิดเห็นที่ 4
ลองดูตัวอย่างโค้ดนี้เป็นแนวทาง เป็น php 

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Document</title>
  <link href="http://vjs.zencdn.net/5.11.9/video-js.css" rel="stylesheet">  
  <!-- If you'd like to support IE8 -->
  <script src="http://vjs.zencdn.net/ie8/1.1.2/videojs-ie8.min.js"></script>  
	<script src="http://vjs.zencdn.net/5.11.9/video.js"></script>
	<style type="text/css">
  .hide_link{
    display: none;
  }
  .vjs-big-play-button {
   display: none !important;
  } 
  .vjs-control-bar {
    display: -webkit-box !important;
    display: -webkit-flex !important;
    display: -ms-flexbox !important;
    display: flex !important;
  }
  </style>
</head>
<body>
 
<div style="margin:auto;width:80%;">

<?php
$soruce_audio=array(
 '1'=>'https://s3.amazonaws.com/freesoundeffects/mp3/mp3_7224.mp3',
 '2'=>'https://s3.amazonaws.com/freesoundeffects/mp3/mp3_83239.mp3',
 '3'=>'https://www.freesoundeffects.com/preview/mp3_466268/swf'
);
?>

<?php foreach($soruce_audio as $k_audio=>$v_audio){?>
  <audio id="my-video<?=$k_audio?>" class="video-js" controls preload="auto"
      data-setup='{}' height="30" width="300">
  <source src="<?=$v_audio?>" type='audio/mp3'>
  <p class="vjs-no-js">
   To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that
   <a href="http://videojs.com/html5-video-support/" target="_blank">supports HTML5 video</a>
  </p>
 </audio>
 <br>
 <?php } ?>
 
 
 <div class="hide_link">
 Show Link
 </div>

 
    
</div> 
  

<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js"></script>   
<script type="text/javascript">var myPlayer1 = videojs('my-video1'); 
var myPlayer2 = videojs('my-video2'); 
var myPlayer3 = videojs('my-video3'); 
myPlayer1.ready(function(){ // วิดีโอพร้อม
	myPlayer1.play(); 
	myPlayer1.on('ended',function(){
    myPlayer2.play(); 
	});	
});
myPlayer2.ready(function(){ // วิดีโอพร้อม
	myPlayer2.on('ended',function(){
    myPlayer3.play(); 
	});	
});
myPlayer3.ready(function(){ // วิดีโอพร้อม
	myPlayer3.on('ended',function(){
    $(".hide_link").show();	 // แสดงส่วนที่ซ่อนไว้			
	});	
});
</script>   
</body>
</html>


ตัวอย่างที่ได้


>>>  อัพเดท >>> 09-11-2016
------------------------------------------

ถ้าอยากให้ php สร้าง javascript อัตโนมัติตามจำนวนตัวแปรของ source ไฟล์เสียง สามารถกำหนด
ในส่วนของ javascript ที่สร้างด้วย php ประมาณนี้

<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js"></script>   
<script type="text/javascript">
<?php 
$total_source = count($soruce_audio); // นับมีทั้งหมดกี่เสียง
foreach($soruce_audio as $k_audio=>$v_audio){ // วนลูปสร้าง player 
?>
var myPlayer<?=$k_audio?> = videojs('my-video<?=$k_audio?>'); 
myPlayer<?=$k_audio?>.ready(function(){ // วิดีโอพร้อม
	<?php if($k_audio==1){ // ถ้าเป็นตัวแรก ให้เล่นอัตโนมัติเมื่อเปิดเข้ามา ?>
	myPlayer<?=$k_audio?>.play(); 
	<?php } ?>
	myPlayer<?=$k_audio?>.on('ended',function(){ // ถ้าตัวนั้นๆ เล่นจบ
		<?php if($k_audio<$total_source){ // และยังไม่ใช่ตัวสุดท้าย?>
		myPlayer<?=$k_audio+1?>.play(); // ให้เล่นตัวถัดไป
		<?php }else{ // ถ้าเป็นตัวสุดท้าย ?> 
    $(".hide_link").show();	 // แสดงส่วนที่ซ่อนไว้		
		<?php } ?>
	});	
});
<?php } ?>
</script>   


ninenik 1.47.194.xxx 09-11-2016
 ความคิดเห็นที่ 5
รบกวนอีกนิดนึงนะคะ 
ถ้าโชว์เสียงที่ตัวเองเล่นโดยที่อันก่อนหน้ายังไม่หาย

เช่น
sound1   กำลังเล่น จะยังไม่โชว์ player อื่น

ต่อมา sound ที่2 เล่น จะโชว์อันก่อนหน้าด้วย แต่ยังไม่โชว์ player อันถัดไป
เช่น
sound 1
sound 2

และสุดท้ายวิธีการทำให้ progress bar ไม่เลื่อน คือบังคับให้ฟังจนจบแล้วค่อยเล่นอันถัดไป ต้องปรับตรงไหนบ้างคะ


Yuii Thiya 119.160.212.xxx 10-11-2016 09:34
 ความคิดเห็นที่ 6
จากโค้ดตามตัวอย่างความเห็นที่ 4 สามารถกำหนดในส่วนของ js ประมาณนี้ได้
 
<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js"></script>   
<script type="text/javascript">
var myPlayer1 = videojs('my-video1'); 
var myPlayer2 = videojs('my-video2'); 
var myPlayer3 = videojs('my-video3'); 
$("#my-video2").hide();
$("#my-video3").hide();
myPlayer1.ready(function(){ // วิดีโอพร้อม
	myPlayer1.play(); 
	myPlayer1.on('ended',function(){
		$("#my-video2").show();
    myPlayer2.play(); 
	});	
});
myPlayer2.ready(function(){ // วิดีโอพร้อม
	myPlayer2.on('ended',function(){
		$("#my-video3").show();		
    myPlayer3.play(); 
	});	
});
myPlayer3.ready(function(){ // วิดีโอพร้อม
	myPlayer3.on('ended',function(){
    $(".hide_link").show();	 // แสดงส่วนที่ซ่อนไว้			
	});	
});
</script>   
 
หรือถ้าใช้แบบ php ก็ใช้เป็น
 
<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js"></script>   
<script type="text/javascript">
<?php 
$total_source = count($soruce_audio); // นับมีทั้งหมดกี่เสียง
foreach($soruce_audio as $k_audio=>$v_audio){ // วนลูปสร้าง player 
?>
var myPlayer<?=$k_audio?> = videojs('my-video<?=$k_audio?>'); 
<?php if($k_audio!=1){ // ?>
$("#my-video<?=$k_audio?>").hide();
<?php } ?>
myPlayer<?=$k_audio?>.ready(function(){ // วิดีโอพร้อม
	<?php if($k_audio==1){ // ถ้าเป็นตัวแรก ให้เล่นอัตโนมัติเมื่อเปิดเข้ามา ?>
	myPlayer<?=$k_audio?>.play(); 
	<?php } ?>
	myPlayer<?=$k_audio?>.on('ended',function(){ // ถ้าตัวนั้นๆ เล่นจบ
		<?php if($k_audio<$total_source){ // และยังไม่ใช่ตัวสุดท้าย?>
		$("#my-video<?=$k_audio+1?>").show();		
		myPlayer<?=$k_audio+1?>.play(); // ให้เล่นตัวถัดไป
		<?php }else{ // ถ้าเป็นตัวสุดท้าย ?> 
    $(".hide_link").show();	 // แสดงส่วนที่ซ่อนไว้		
		<?php } ?>
	});	
});
<?php } ?>
</script>   
 
ส่วนการป้องกันการ seek หรือการเลื่อน progress ของ video ถ้าเป็น script ต้องไปสร้างฟังก์ชั่นเพิ่มเติม
แต่แนะนำวิธีที่ง่ายที่สุด คือซ่อนส่วนของ progress ไปด้วย css style ประมาณนี้

	.vjs-progress-control{
   display: none !important;	
	}


>>>  อัพเดท >>> 10-11-2016
------------------------------------------
ถ้าต้องการแสดง progress bar ด้วย แบบไม่ต้องซ่อนด้วย css ใช้โคด้รปะรมาณนี้

<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js"></script>   
<script type="text/javascript">
<?php 
$total_source = count($soruce_audio); // นับมีทั้งหมดกี่เสียง
foreach($soruce_audio as $k_audio=>$v_audio){ // วนลูปสร้าง player 
?>
var myPlayer<?=$k_audio?> = videojs('my-video<?=$k_audio?>'); 
var supposedCurrentTime<?=$k_audio?> = 0;
<?php if($k_audio!=1){ // ?>
$("#my-video<?=$k_audio?>").hide();
<?php } ?>
myPlayer<?=$k_audio?>.ready(function(){ // วิดีโอพร้อม

  myPlayer<?=$k_audio?>.on('timeupdate',function(){ 
		if(!myPlayer<?=$k_audio?>.seeking()){
			supposedCurrentTime<?=$k_audio?> = myPlayer<?=$k_audio?>.currentTime();
		}
  }); 

  myPlayer<?=$k_audio?>.on('seeking',function(){ 
		 var delta<?=$k_audio?> = myPlayer<?=$k_audio?>.currentTime() - supposedCurrentTime<?=$k_audio?>;
		 if (Math.abs(delta<?=$k_audio?>) > 0.01) {
				myPlayer<?=$k_audio?>.currentTime(supposedCurrentTime<?=$k_audio?>);
		 }
  }); 
	
	<?php if($k_audio==1){ // ถ้าเป็นตัวแรก ให้เล่นอัตโนมัติเมื่อเปิดเข้ามา ?>
	myPlayer<?=$k_audio?>.play(); 
	<?php } ?>
	myPlayer<?=$k_audio?>.on('ended',function(){ // ถ้าตัวนั้นๆ เล่นจบ
		<?php if($k_audio<$total_source){ // และยังไม่ใช่ตัวสุดท้าย?>
		$("#my-video<?=$k_audio+1?>").show();		
		myPlayer<?=$k_audio+1?>.play(); // ให้เล่นตัวถัดไป
		<?php }else{ // ถ้าเป็นตัวสุดท้าย ?> 
    $(".hide_link").show();	 // แสดงส่วนที่ซ่อนไว้		
		<?php } ?>
		supposedCurrentTime<?=$k_audio?> = 0;
	});	
});
<?php } ?>
</script>   


ninenik 180.183.46.xxx 10-11-2016
 ความคิดเห็นที่ 7
ต่อจากความคิดเห็นที่ 5 ค่ะ
ทำให้ progress bar ไม่เลื่อน คือบังคับให้ฟังจนจบแล้วค่อยเล่นอันถัดไป ต้องปรับตรงไหนบ้างคะ 
ถ้าไม่ต้องการปิดโปรเกรสบาร์แล้ว แต่จะปิดไม่ให้กดปุ่ม play อันก่อนหน้าไปเลยได้ไหมคะ
เพราะอยากให้เล่นเฉพาะอันล่าสุด จะได้ลดการซ้ำซ้อนของเสียงด้วย

อีกเรื่องคือ โค้ดที่ให้มา support กับ IE version ไหนขึ้นไปคะ
 


Yuii Thiya 119.160.212.xxx 10-11-2016 14:35
 ความคิดเห็นที่ 8
ตามความเห็นที่ 6 มีโค้ดป้องกันการ เลื่อน progress bar เป็นตัวอย่างแล้ว
ส่วนรองรับ IE ไหม ต้องไปลองทดสอบดู 

>>>  อัพเดท >>> 10-11-2016
------------------------------------------
ซ่อนปุ่ม play ใช้ css ตัวนี้

	.vjs-play-control,
	.js-paused{
		display: none !important;	
	}	


ninenik 180.183.46.xxx 10-11-2016
 ความคิดเห็นที่ 9
แล้วถ้าจะให้กด refresh แล้วเริ่มเสียงแรกใหม่ ต้องทำยังไงคะ


Yuii Thiya 119.160.212.xxx 11-11-2016 10:23
 ความคิดเห็นที่ 10
<button type="button" onClick="myPlayer1.play();">Refresh</button>


ninenik 180.183.46.xxx 11-11-2016
1


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ