ดึงข้อมูลมาแสดงบนปฏิทินไม่ได้ รบกวนหน่อยครับ

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา ดึงข้อมูลมาแสดงบนปฏิทินไม่ได้ รบกวนหน่อยครับ

ดึงข้อมูลมาแสดงบนปฏิทินไม่ได้ รบกวนหน่อยครับ
data_events.php


<?php 
header("Content-type:application/json; charset=UTF-8");     
header("Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate");     
header("Cache-Control: post-check=0, pre-check=0", false);  
include('Connection.php'); // เรียกใช้งานไฟล์เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล
if($_GET['gData']){ 
  $sql="SELECT * FROM tbl_event WHERE date(event_start)>='".$_GET['start']."' AND date(event_end)<='".$_GET['end']."' ORDER by event_id";  
 
  $qr=mysql_query($sql);
  while($rs=mysql_fetch_object($qr)){
   $json_data[]=array( 
      "id"=>$rs->event_id,
      "title"=>$rs->event_title,
      "start"=>$rs->event_start,
      "end"=>$rs->event_end,
      "url"=>$rs->event_url,
      "allDay"=>($rs->event_allDay==true)?true:false   
      // กำหนด event object property อื่นๆ ที่ต้องการ
    );  
  
  } 
}
$json= json_encode($json_data); 
if(isset($_GET['callback']) && $_GET['callback']!=""){ 
echo $_GET['callback']."(".$json.");";   
}else{ 
echo $json; 
} 
?> 
dbconnect.php

<?php
 
$host="localhost";
$user="root";
$pass="1234";
$db="testca";
$connect = mysql_connect($host,$user,$pass);
mysql_query("SET character_set_results=utf8");//ตั้งค่าการดึงข้อมูลออกมาให้เป็น utf8
mysql_query("SET character_set_client=utf8");//ตั้งค่าการส่งข้อมุลลงฐานข้อมูลออกมาให้เป็น utf8
mysql_query("SET character_set_connection=utf8");//ตั้งค่าการติดต่อฐานข้อมูลให้เป็น utf8
 
mysql_select_db($db);
 
?>
 


Thanakornb 110.170.233.xxx 11-11-2016 13:18:58

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
include('Connection.php');  แก้ไขเป็น dbconnect.php 

ยังไม่สามารถแสดงผลได้


thanakornb 110.170.233.xxx 11-11-2016 13:23
 ความคิดเห็นที่ 2
ลองเรียกไฟล์ ผ่าน url โดยตรง
 
เช่น http:/localhost/data_events.php?gData=1&start=วันที่&end=วันที่
ตัวอย่าง

data_events.php?gData=1&start=2016-11-10&end=2016-11-11
 
 
และก็ตรง if($_GET['gData']){  อาจจะเปลี่ยนรูปแบบใหม่ เพราะ php บางเวอร์ชั่น จะใช้ไม่ได้ เปลี่ยนเป็น
 
if(isset($_GET['gData']) && $_GET['gData']!=""){
 
และอาจตรวจสอบ echo $sql ดูว่า รูปแบบคำสั่งที่สร้างจากการส่งค่ามาถูกต้องไหม
และก็อาจจะลองเอาค่าไปทดสอบรันใน phpmyadmin ว่ามีค่าหรือแจ้ง error ไหม


ninenik 180.183.46.xxx 11-11-2016
 ความคิดเห็นที่ 3
แก้ไขได้แล้วครับ ขอบคุณครับ 

ขอสอบถามเพื่อมเติม ครับ จะแก้ให้เป็นปี พ.ศ. 

 1. function updateTitle(text) {  
 2.     var strDate = $.trim(text);  
 3.     var arrDate = strDate.split(" ");  
 4.     var lengthArr = arrDate.length;   
 5.     var newstrDate = "";  
 6.     for(var i=0;i<lengthArr;i++){  
 7.         if(lengthArr-1==i){  
 8.             var yearBuddha=parseInt(arrDate[i])+543;  
 9.             newstrDate+=yearBuddha;  
 10.         }else{  
 11.             newstrDate+=arrDate[i]+" ";                       
 12.         }  
 13.     }         
 14.     el.find('h2').text(newstrDate);       
 15. }  
แก้ตามมนี้แล้ว แต่ก็ยังไม่เปลี่ยนอ่ะครับ


thanakornb 110.170.233.xxx 11-11-2016 15:37
 ความคิดเห็นที่ 4

รบกวนอีก1เรื่องครับ 

เมื่อเรากดที่กิจกรรมในปฏิทิน สามารถทำให้ ลิ้งค์นั้น เป็น target=_blank ได้หรือเปล่าครับ


 thanakornb 110.170.233.xxx 11-11-2016 15:40
 ความคิดเห็นที่ 5
การแทรกลิ้งค์ไปข้างนอกใน event ที่เป็นลิ้งค์ ในแทรก eventAfterAllRender เข้าไปใน
ตอนเรียกใช้ fullcalendar ตัวอย่าง แทรกไประหว่าง eventLimit และ lang
 
eventLimit:true,
eventAfterAllRender:function(view){
$("a[href].fc-day-grid-event").attr("target","_blank");
},
lang: 'th' 
 
ส่วนเรื่องภาษาให้ทำตามตัวอย่าง
 
แนวทางการปรับปีเป็น พ.ศ. ใน fullcalendar อย่างง่าย 
 
แล้วตรวจสอบว่าเรียกใช้ไฟล์ที่แก้ไข หรือว่า .min.js และดูเรื่องค่าแคช
การจำค่าเก่าของบราวเซอร์ ต้องลองทดสอบดู


ninenik 180.183.46.xxx 11-11-2016
1


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ