การใช้ List Box แบบ 2 ชั้น เพื่อการค้นหาข้อมูล

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา การใช้ List Box แบบ 2 ชั้น เพื่อการค้นหาข้อมูล

การใช้ List Box แบบ 2 ชั้น เพื่อการค้นหาข้อมูล
รบกวนขอความรู้เรื่อง " การใช้ List Box แบบ 2 ชั้น เพื่อการค้นหาข้อมูล แล้วไปแสดงในอีกหน้านึงคับ"  ตอนนี้ผมเอาโค้ดนี้มาประยุกต์ใช้งานอยู่ครับ แต่ไปต่อไม่ได้ รบกวนด้วยนะครับ 

 <script src="http://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
 <script>
$(document).ready(function() {

        $("#manufactor").change(function() {
                var selectedManu = $("option:selected",this).val();
                var optionString="";
                if(selectedManu == "TOYOTA"){
                    optionString="<option value='NewPrius'>New Prius</option> ";
                    optionString+="<option value='camry2.5'>Camry 2.5</option> ";
                    optionString+="<option value='altis2.0'>Altis 2.0</option> ";
                }
                if(selectedManu == "MAZDA"){
                    optionString="<option value='mazda3'>Mazda 3</option> ";
                    optionString+="<option value='mazda2'>Mazda 2</option> ";
                    optionString+="<option value='bt50pro'>BT-50 Pro</option> ";
                }
                $("#models").children().remove().end().append(optionString);
        });
        $("#models").change(function() {
                var finalresult = $("option:selected",this).val();
                $("#final_result").empty().append(finalresult);
        });
})
</script>


<form>
<select name="manufactor" id="manufactor">
<option value="" selected>Please Select... </option>
<option value="TOYOTA">TOYOTA </option>
<option value="MAZDA">MAZDA </option>
</select>

<label for="models">Models</label>
<select name="models" id="models">
<option value="">Select a Model</option>
</select>
<br />
<p>คุณเลือก<span id="final_result" style="color:magenta;font-size:1.2em;padding-left:1em;font-weight:bold;"></span></p>Jakkrapop 110.164.70.xxx 12-11-2016 15:25:36

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


  • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
  • เปลี่ยน


    ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
  ปัญหาคือ


ninenik 1.47.231.xxx 12-11-2016
 ความคิดเห็นที่ 2
ไม่สามารถส่งข้อมุลที่อยู่ใน List Box ทั้งสองตัว ไปค้นหาใน DB แล้วส่งไปแสดงในหน้า show คับJakkrapop 110.164.70.xxx 12-11-2016 17:00
 ความคิดเห็นที่ 3
  เดาไม่ออกว่าเขียนไว้แบบไหน ส่งค่าแบบไหน 


ninenik 1.47.231.xxx 12-11-2016
 ความคิดเห็นที่ 4
ต้องขออภัยที่ไม่ได้ใส่โค้ดมาให้เพื่อช่วยตรวจสอบนะครับ 

<form>
 <script src="http://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
<script>
$(document).ready(function() {
 
$("#department").change(function() {
var selectedManu = $("option:selected",this).val();
var optionString="";
if(selectedManu == "Plant Manager's Office"){
optionString="<option value='Safety and Environment'>Safety and Environment</option>n";
optionString+="<option value='Human Resource'>Human Resource</option>n";
optionString+="<option value='General Affairs'>General Affairs</option>n";
optionString+="<option value='Security'>Security</option>n";
optionString+="<option value='MIS'>MIS</option>n";
}
if(selectedManu == "Cemem Plant Operate"){
optionString="<option value='Power Plant'>Power Plant</option>n";
optionString+="<option value='Utility'>Utility</option>n";
optionString+="<option value='Power Staff'>TPIPL Power Staff</option>n";
optionString+="<option value='Batching Plant'>Batching Plant</option>n";
}
if(selectedManu == "Plant Administration"){
optionString="<option value='Supporting Section'>Supporting Section</option>n";
optionString+="<option value='Operation Section'>Operation Section</option>n";
}
if(selectedManu == "Maintenance"){
optionString="<option value='Electrical & Instrument'>Electrical & Instrument</option>n";
optionString+="<option value='Mechanical'>Mechanical</option>n";
}
if(selectedManu == "Quality Control & Innovation"){
optionString="<option value='Standard Control'>Standard Control</option>n";
optionString+="<option value='QC & QA CRT & Paint'>QC & QA CRT & Paint</option>n";
optionString+="<option value='QC & QA FCB'>QC & QA FCB</option>n";
optionString+="<option value='Research & Development'>Research & Development</option>n";
}
if(selectedManu == "Planing"){
optionString="<option value='CRT Planing'>CRT Planing</option>n";
optionString+="<option value='FCB Planing'>FCB Planing</option>n";
}
if(selectedManu == "Coating Plant (Colour)"){
optionString="<option value='Paint Product'>Paint Product</option>n";
}
if(selectedManu == "CRT Production"){
optionString="<option value='Main Line'>Main Line</option>n";
optionString+="<option value='Special Line'>Special Line</option>n";
}
if(selectedManu == "MFL Production"){
optionString="<option value='Corrugate Plant'>Corrugate Plant</option>n";
optionString+="<option value='Preparation Plant'>Preparation Plant</option>n";
optionString+="<option value='Autoclave Plant'>Autoclave Plant</option>n";
}
if(selectedManu == "Finishing Process"){
optionString="<option value='Finishing Line'>Finishing Line</option>n";
}
if(selectedManu == "Coating Production"){
optionString="<option value='Coating Line'>Coating Line</option>n";
}
$("#section").children().remove().end().append(optionString);
});
$("#section").change(function() {
var finalresult = $("option:selected",this).val();
$("#final_result").empty().append(finalresult);
});
})
</script>
 
 
<form action="search2.php" method="post" target="_blank">
  <strong>เลือกการค้นหาจากฝ่าย</strong>
  <select name="department" id="department">
  <option value="" selected>กรุณาเลือกฝ่าย</option>
  <option value="Plant Manager's Office">Plant Manager's Office </option>
  <option value="Cemem Plant Operate">Cemem Plant Operate </option>
  <option value="Plant Administration">Plant Administration </option>
  <option value="Maintenance">Maintenance </option>
  <option value="Quality Control & Innovation">Quality Control & Innovation </option>
  <option value="Planing">Planing </option>
  <option value="Coating Plant (Colour)">Coating Plant (Colour) </option>
  <option value="CRT Production">CRT Production </option>
  <option value="MFL Production">MFL Production </option>
  <option value="Finishing Process">Finishing Process </option>
  <option value="Coating Production">Coating Production </option>
</select>
 
<label for="section"><strong>แผนก</strong></label>
<select name="section" id="section">
<option value="">กรุณาเลือกแผนก</option>
</select>
<label for=""></label>
<input type="submit" value="Submit" />
<br />
</form>


Jakkrapop 110.164.70.xxx 13-11-2016 10:26
 ความคิดเห็นที่ 5
โค้ดใช้ได้ปกติ แต่ถ้าแท็กฟอร์ม <form> ที่เกินมาให้ลบออก เพราะรูปแบบฟอร์มจะมีแค่ เปิดกับปิด

<form action="search2.php" method="post" target="_blank">

</form>


ninenik 1.46.206.xxx 13-11-2016
 ความคิดเห็นที่ 6
ลบในส่วนของ script ใช่ไหมครับ ? อืม รบกวนชี้เป้าได้ไหมครับ 


Jakkrapop 171.4.143.xxx 16-11-2016 18:37
 ความคิดเห็นที่ 7
ส่วนของโค้ด หน้าค้นหาทั้งหมดครับ

<?php require_once('Connections/connection.php'); ?>
<?php
if (!function_exists("GetSQLValueString")) {
function GetSQLValueString($theValue, $theType, $theDefinedValue = "", $theNotDefinedValue = "") 
{
  if (PHP_VERSION < 6) {
    $theValue = get_magic_quotes_gpc() ? stripslashes($theValue) : $theValue;
  }
 
  $theValue = function_exists("mysql_real_escape_string") ? mysql_real_escape_string($theValue) : mysql_escape_string($theValue);
 
  switch ($theType) {
    case "text":
      $theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL";
      break;    
    case "long":
    case "int":
      $theValue = ($theValue != "") ? intval($theValue) : "NULL";
      break;
    case "double":
      $theValue = ($theValue != "") ? doubleval($theValue) : "NULL";
      break;
    case "date":
      $theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL";
      break;
    case "defined":
      $theValue = ($theValue != "") ? $theDefinedValue : $theNotDefinedValue;
      break;
  }
  return $theValue;
}
}
 
mysql_select_db($database_connection, $connection);
$query_Recordset1 = "SELECT * FROM add_work";
$Recordset1 = mysql_query($query_Recordset1, $connection) or die(mysql_error());
$row_Recordset1 = mysql_fetch_assoc($Recordset1);
$totalRows_Recordset1 = mysql_num_rows($Recordset1);
?>
 <script src="http://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
<script>
$(document).ready(function() {
 
$("#department").change(function() {
var selectedManu = $("option:selected",this).val();
var optionString="";
if(selectedManu == "Plant Manager's Office"){
optionString="<option value='Safety and Environment'>Safety and Environment</option>n";
optionString+="<option value='Human Resource'>Human Resource</option>n";
optionString+="<option value='General Affairs'>General Affairs</option>n";
optionString+="<option value='Security'>Security</option>n";
optionString+="<option value='MIS'>MIS</option>n";
}
if(selectedManu == "Cemem Plant Operate"){
optionString="<option value='Power Plant'>Power Plant</option>n";
optionString+="<option value='Utility'>Utility</option>n";
optionString+="<option value='TPIPL Power Staff'>TPIPL Power Staff</option>n";
optionString+="<option value='Batching Plant'>Batching Plant</option>n";
}
if(selectedManu == "Plant Administration"){
optionString="<option value='Supporting Section'>Supporting Section</option>n";
optionString+="<option value='Operation Section'>Operation Section</option>n";
}
if(selectedManu == "Maintenance"){
optionString="<option value='Electrical & Instrument'>Electrical & Instrument</option>n";
optionString+="<option value='Mechanical'>Mechanical</option>n";
}
if(selectedManu == "Quality Control & Innovation"){
optionString="<option value='Standard Control'>Standard Control</option>n";
optionString+="<option value='QC & QA CRT & Paint'>QC & QA CRT & Paint</option>n";
optionString+="<option value='QC & QA FCB'>QC & QA FCB</option>n";
optionString+="<option value='Research & Development'>Research & Development</option>n";
}
if(selectedManu == "Planing"){
optionString="<option value='CRT Planing'>CRT Planing</option>n";
optionString+="<option value='FCB Planing'>FCB Planing</option>n";
}
if(selectedManu == "Coating Plant (Colour)"){
optionString="<option value='Paint Product'>Paint Product</option>n";
}
if(selectedManu == "CRT Production"){
optionString="<option value='Main Line'>Main Line</option>n";
optionString+="<option value='Special Line'>Special Line</option>n";
}
if(selectedManu == "MFL Production"){
optionString="<option value='Corrugate Plant'>Corrugate Plant</option>n";
optionString+="<option value='Preparation Plant'>Preparation Plant</option>n";
optionString+="<option value='Autoclave Plant'>Autoclave Plant</option>n";
}
if(selectedManu == "Finishing Process"){
optionString="<option value='Finishing Line'>Finishing Line</option>n";
}
if(selectedManu == "Coating Production"){
optionString="<option value='Coating Line'>Coating Line</option>n";
}
$("#section").children().remove().end().append(optionString);
});
$("#section").change(function() {
var finalresult = $("option:selected",this).val();
$("#final_result").empty().append(finalresult);
});
})
</script>
 
 
<form action="show3.php" method="post" target="_blank" id="search">
  <div align="center">
    <p>&nbsp;</p>
    <p>&nbsp;</p>
    <p>&nbsp;</p>
    <p>&nbsp;</p>
    <p><strong>เลือกการค้นหาจากฝ่าย</strong>
      <select name="department" id="department">
        <option value="" selected>กรุณาเลือกฝ่าย</option>
        <option value="Plant Manager's Office">Plant Manager's Office </option>
        <option value="Cemem Plant Operate">Cemem Plant Operate </option>
        <option value="Plant Administration">Plant Administration </option>
        <option value="Maintenance">Maintenance </option>
        <option value="Quality Control & Innovation">Quality Control & Innovation </option>
        <option value="Planing">Planing </option>
        <option value="Coating Plant (Colour)">Coating Plant (Colour) </option>
        <option value="CRT Production">CRT Production </option>
        <option value="MFL Production">MFL Production </option>
        <option value="Finishing Process">Finishing Process </option>
        <option value="Coating Production">Coating Production </option>
      </select>
      
      <label for="section">
        <strong>แผนก</strong>
      </label>
      
      <select name="section" id="section">
        <option value="">กรุณาเลือกแผนก</option>
      </select>
      <input name="search" type="Submit" id="search2" value="Submit" />
    </p>
  </div>
  <label for=""></label>
  <div align="center"><br />
  </div>
</form>
<p>
  <?php
mysql_free_result($Recordset1);
?>
</p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center"><img src="image/Undertemplat.jpg" width="804" height="164" /></p>
 


Jakkrapop 49.49.157.xxx 24-11-2016 14:39
1


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ