เราจะเรียกใช้ shared preferences ในอีกหน้านึงยังไงครับ (มันเออเรอร์)

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา เราจะเรียกใช้ shared preferences ในอีกหน้านึงยังไงครับ (มันเออเรอร์)

เราจะเรียกใช้ shared preferences ในอีกหน้านึงยังไงครับ (มันเออเรอร์)
หน้าที่ทำการเก็บข้อมูล

public class LoginActivity extends AppCompatActivity {
  public static String username_A = null;
  SharedPreferences sp = getSharedPreferences("DATA", Context.MODE_PRIVATE);
  SharedPreferences.Editor dataUser = sp.edit();

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_login);

    Button logIn = (Button) findViewById(R.id.logIn);
    logIn.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View v) { //เข้าเมื่อกดปุ่ม Log in
        EditText username = (EditText) findViewById(R.id.username);
        EditText password = (EditText) findViewById(R.id.password);
        username_A = username.getText().toString();
        String password_A = password.getText().toString();


        //Bypass login
//        Intent intentID = new Intent(getBaseContext(), Main2Activity.class);
//        intentID.putExtra("ID", "5635512010");
//        startActivity(intentID);


        new checkLogInStd().execute(username_A, password_A); //เรียกใช้คลาสที่ร้องขอข้อมูล
        // new checkLogInAdmin().execute(username_A, password_A);
      }

    });
  }

  public class checkLogInStd extends AsyncTask<String, Void, Integer> //การทำงานหลังบ้าน
  {
    private String test;


    @Override
    protected void onPreExecute() { //ทำก่อนเข้า doIn
    }

    @Override
    protected Integer doInBackground(String... params) { //การดึงข้อมูลมาจาก server
      RequestBody body = new FormBody.Builder()
          .add("username_A", params[0])
          .add("password_A", params[1])
          .build();

      OkHttpClient okh = new OkHttpClient(); //ใช้ OkHttp ติดต่อกับ server
      Request requested = new Request.Builder().url("http://psuclub.esy.es/PSUClubApp/checkLoginStd.php").post(body).build();
      String data = null;

      try {
        Response response = okh.newCall(requested).execute(); //ตัวเเก็บทุกอย่างที่ส่งกลับมาจาก server
        Log.d("AAA", response.body().toString());
        data = response.body().string();
        return Integer.valueOf(data);
      } catch (IOException e) {
        e.printStackTrace();
      }

      Log.d("BBB", "testBBB");
      return 0;
    }

    @Override
    protected void onProgressUpdate(Void... values) { //ทำระหว่างที่ doIn ทำงาน
    }

    @Override
    protected void onPostExecute(Integer s) { //ทำหลังจากที่ doIn ทำงานเสร็จ
      Log.d("CCC", s.toString());

      if (Integer.valueOf(s) == 1) {
        Log.d("DDD", "testDDD");

        dataUser.putString("dataUsername", username_A);
        dataUser.commit();

        Intent intentID = new Intent(getBaseContext(), MainActivity.class);
        Bundle bundle = new Bundle();
        bundle.putString("ID", username_A);
        intentID.putExtras(bundle);
        startActivity(intentID);


      } else if (Integer.valueOf(s) == 0) {
        AlertDialog.Builder builder1 = new AlertDialog.Builder(LoginActivity.this); //pop up เด้งเมื่อ login failed
        builder1.setTitle("Login failed");
        builder1.setMessage("Unable to login. Please try again");
        builder1.setCancelable(true);
        AlertDialog alert11 = builder1.create();
        alert11.show();
      }
    }
  }

หน้าที่ทำการอ่านข้อมูล


@Override
public View onCreateView(LayoutInflater inflater, ViewGroup container,
             Bundle savedInstanceState) {
  View view = inflater.inflate(R.layout.fragment_show_club, container, false);
  listView = (ListView)view.findViewById(R.id.listShowClub);

  SharedPreferences sp = getSharedPreferences("dataUser", Context.MODE_PRIVATE);
  String username_A = sp.getString("dataUsername", null);

  new load().execute(username_A);
  return view;
}

ปัญหาคือ มันเออเรอร์ ตรงตอนอ่านข้อมูล ที่ตัวหนังสือสีเเดงอ่ะครับ ต้องเเก้ยังไงครับ หรือว่าผมเขียนรูปแบบอะไรตรงไหนผิดหรือเปล่าครับBoss_ntp 122.154.60.xxx 19-11-2016 12:46:05

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
ขอโทษครับ พอดีเพิ่งตั้งครั้งเเรก ไม่คิดว่ามันจะมั่วแบบนี้

 1. บรรทัดที่ 5-6
 2. SharedPreferences sp = getSharedPreferences("DATA", Context.MODE_PRIVATE);
 3. SharedPreferences.Editor dataUser = sp.edit();
 4.  
 5. บรรทัดที่ 80-81
 6. dataUser.putString("dataUsername", username_A);
 7. dataUser.commit();


boss_ntp 122.154.60.xxx 19-11-2016 12:52
 ความคิดเห็นที่ 2
  เพิ่งหัด JAVA เหมือนกัน ไม่ถนัดเลย  


ninenik 1.46.163.xxx 19-11-2016
 ความคิดเห็นที่ 3
ได้เเล้วครับ ลืมไป ของผมมัน fragment ครับ เขียนไม่เหมือน Activity เเก้เป็น
SharedPreferences sp = this.getActivity().getSharedPreferences("ConfigUser", Context.MODE_PRIVATE);

ออกเลยครับ :) 


boss_ntp 122.154.60.xxx 19-11-2016 14:52
1


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ