สอบถามเรื่องการค้นหาข้อมูลและโชว์ข้อมูลแบบมีการแบ่งหน้าครับครับ

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา สอบถามเรื่องการค้นหาข้อมูลและโชว์ข้อมูลแบบมีการแบ่งหน้าครับครับ

สอบถามเรื่องการค้นหาข้อมูลและโชว์ข้อมูลแบบมีการแบ่งหน้าครับครับ
คือตอนนี้ผมมีการดึงข้อมูลมาโชว์และมีการแบ่งหน้าแล้วครับ
แต่ผมอยากจะเขียนคำสั่งค้นหาเข้าไปดว้ยนะครับไม่ทราบว่าต้องแทรกโคีดตรงไหนบ้างครับ
อันนี้โคีดที่ผมเขียนดึงมาโชว์และแบ่งหน้านะครับ

<?php
 $i = 0;
 $con = mysqli_connect("localhost","admin_demo","yxqecspmH","admin_demo2");
 $perpage = 4;
 if (isset($_GET['page'])) {
 $page = $_GET['page'];
 if($page<=1) $page = 1; // กำหนดให้เมื่อมีการกดย้อนกลับหน้าแรกให้หน้าแรกยังคงที่อยู่เหมือนเดิม
 } else {
 $page = 1; 
 }
 
 
 $start = ($page - 1) * $perpage;
 
 
 $sql = "select * from summary order by datesave desc limit {$start} , {$perpage} ";
 //$query = mysqli_query($con,$sql);
 $result = mysql_query($sql);
 $i = ($perpage * $page)-$perpage; 
 
 
 ?>

 
<div class="linkdiv" style="margin: 0px auto; width: 900px; margin-top: 20px;">
  <a class="processlink" href="printing.php">เริ่มต้นการลงบันทึก</a>
      </div>
 
 <div class="w-container" >
 <div style="width: 915px; margin: 0px auto; margin-top: 0px;">
 
<form name="f" id="f" method="post" action="home.php">
 
<!----------เพิ่มเติม------------->
<!--------Tab ค้นหาเลขที่ใบสั่ง-------->
<div style="margin-top: 20px; margin-left: 10px;">
ค้นหาเลขที่ใบสั่ง : 
<input type="text" name="txtsearchunit" id="txtsearchunit" value="" size="25%"
style="border: 1px solid #d4d4dc; height: 35px;" autofocus autocomplete="on"> 
 
<input type="submit" name="ok" id="ok" value="OK">
</div>
 
</form>
 
 
 
 <table class="table pure-table" id="box-table-a" name="frm" style="margin-top: -100px;">
 <thead>
 <tr>
 <th style="text-align: center;">No.</th>
 <th style="text-align: center;">เลขที่ใบสั่ง</th>
 <th style="text-align: center;">บันทึกวันที่</th>
 <th style="text-align: center;">ผู้บันทึก</th>
 <th style="text-align: center;">วันที่แก้ไข</th>
 <th style="text-align: center;">ผู้แก้ไข</th>
 <th style="text-align: center;">ชื่องาน</th>
 <th style="text-align: center;">แก้ไข</th>
 <th style="text-align: center;">ลบ</th>
 </tr> 
 </thead>
 <tbody>
 
<!--<div class="linkdiv" style="margin-top: -160px;"><a class="processlink" href="deletestart.php?deid=<?= $rs["id"];?> ">เริ่มต้นการลงบันทึก</a>
      </div>-->
 
<?php
while ($rs = mysql_fetch_array($result)){
$i++;
 
?>
 
<br><br>
 
 
 <tr>
 <td style="text-align: center;"><?php echo $i;?>.<?= $rs['idname'];?>-<?php echo $i;?></td>
 <td style="text-align: center;"><?= $rs['unit'];?></td>
 <td style="text-align: center;"><?= $rs['datesave'];?></td>
 <td style="text-align: center;"><?= $rs['printname'];?></td>
 <td style="text-align: center;"><?= $rs['dateedit'];?></td>
 <td style="text-align: center;"><?= $rs['nameedit'];?></td>
 <td style="text-align: center;"><?= $rs['namework'];?></td>
 <td style="text-align: center;"><a href="editprinting.php?unit=<?php echo $rs["unit"];?>" class="btn btn-primary">เข้าแก้ไข</a></td>
 <td style="text-align: center;"><a href="deletehome.php?prid=<?php echo $rs["id_sum"];?>" class="btn btn-info">ลบ</a></td>
 
 </tr>
 <?php 
 //$i++;
 ?>

ผมต้องแทรกคำสั่ง select เพื่อค้นหาข้อมูลไว้ตรงส่วนไหนครับ
ขอคำแนะนำด้วยนะครับ
ขอบคุนครับ


Maxtri 110.77.200.xxx 30-11-2016 15:37:06

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


  • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
  • เปลี่ยน


    ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
ดูเนื้อหานี้เป็นแนวทาง

แนวทาง การค้นหาจาก หลายรูปแบบ และแบ่งหน้า อย่างง่าย 


ninenik 183.88.39.xxx 30-11-2016
 ความคิดเห็นที่ 2
ขอบคุนครับ 
ผมจะนำไปประยุกต์ครับ


maxtri 110.77.200.xxx 30-11-2016 15:57


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ