ส่งค่าจากตัวแปรที่เก็บไว

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา ส่งค่าจากตัวแปรที่เก็บไว

ส่งค่าจากตัวแปรที่เก็บไว
ต้องการส่งค่าตัวแปรที่เก็บค่าไว ไปพร้อมๆกับค่าอื่น
ขอคำแนะนำหน่อย ครับบบ
<?
echo 'ผู้สั่งอาหาร = [',$_REQUEST['Pname'], $_REQUEST['Fname'], "] ";
$pname=$_REQUEST['Pname'];//ตัวแปรที่เก็บค่า
$user=$_REQUEST['Fname'];//ตัวแปรที่เก็บค่า
?>
 
 
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Untitled Document</title>
<script src="http://code.jquery.com/jquery-1.9.1.js"></script>
<script>
$(document).ready(function(){
first();                   // เมื่อ page ถูกโหลดจะทำฟังก์ชัน first ก่อน
$('#btnAdd').click(first); // เมื่อ click จะสร้าง element ขึ้นมาใหม่(สร้างอินพุตใหม่)
$('#btnSend').click(send); //เมื่อคลิกจะทำฟังก์ชัน send
});
 
function first(){//ค่าที่ส่งไป
var id = $('#cover div').length+1;            // นับว่ามี tag div กี่อันแล้ว แล้ว +1
var wrapper = $("<div id="field"+id+"">");  // สร้าง div
var parag   = $("<p>รายการที่...["+id+"]</p>");   // สร้าง p
var text    = $("<input type='text' placeholder='รายการอาหาร' name="detail"+id+"" />&nbsp;&nbsp;<input type='text' placeholder='จำนวนเงิน' name="price"+id+"" />&nbsp;&nbsp;<input type='text' placeholder='หมายเหตุ' name="note"+id+"" /> "); // สร้าง input
var btnDel  = $("<input type='button' value='del' id="btn"+id+""/>"); 
btnDel.click(function(){
$(this).parent().remove();
});
 
wrapper.append(parag);   
wrapper.append(text);
wrapper.append(btnDel);
$('#cover').append(wrapper);
}
 
function send(){  //นับ div ทั้งหมดก่อนส่ง
var id= $('#cover div').length;
var hiddens = $("<input type='hidden' name='hidden' value=""+id+""/>");
$('form').append(hiddens);
$('form').submit(); 
}
</script>
 
</head>
<body>
 
<form method="post" action="receive.php">
   <div id="cover"> 
   </div>
   <input name="pname" type="hidden" value="<?=$pname?>" />
   <input name="user" type="hidden" value="<?=$user?>" />
   <input type="button" id="btnAdd" value="add" />
</form>
   <input name="btnSend" type="button" id="btnSend" value="send" />
</body>
</html>
 


Baby 1.179.131.xxx 02-12-2016 13:56:45

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


  • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
  • เปลี่ยน


    ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
  ไม่เข้าใจว่าทำอะไรน่ะ 


ninenik 183.88.39.xxx 02-12-2016
 ความคิดเห็นที่ 2
เป็นการกรอบข้อมูลในช่อง แล้วมีการ เพิ่มช่องไปเรื่อยๆตามที่เราต้องการครับ

แล้ว ค่าในช่องที่เรากรอบนั้น สามารถ ที่จะส่งค่าไปบันทึกได้ แต่ผมต้องการ ส่งค่า จาก ตัวแปรที่ผมเก็บ ส่งไปบันทึกด้วยfunction first() //เป็นช่องที่ส่งไปบันทึก


baby 1.179.131.xxx 02-12-2016 15:01
 ความคิดเห็นที่ 3
  ปัญหาคือ?

ต้องเช็คว่าตัวแปร ที่เราส่งไป ค่าไปครบไหม วิธีการเดียวกับ ที่ถามในคำถามก่อนหน้า
https://www.ninenik.com/forum_view_2266_1.html

เช็คว่าตัวแปรไปไหม?
เช็คว่าตัวแปรไป ค่าไปไหม?

ถ้าตัวแปรไป แต่ค่าไม่ไป เป็นไปได้ที่ไม่มีค่าในหน้าก่อนส่ง ทดสอบโดยลองเป็นค่าตายตัว เช่น 

<input name="pname" type="hidden" value="11111111" />
   <input name="user" type="hidden" value="2222222" />


การรับส่งค่าระหว่างหน้า ถ้าเป็นไปได้ใช้ตัวแปร session 
และการส่งค่า พยายามใช้เป็น $_GET  หรือ $_POST แทน $_REQUEST


ninenik 14.207.193.xxx 02-12-2016
 ความคิดเห็นที่ 4
ขอบคุณมากๆครับ ได้แล้วครับ ในการส่งค่า แล้วบันทึกลงฐานข้อมูล 


แต่ ผมต้องการอีก1ส่วน คือ  ส่วนการแก้ไข  (แก้ไขเฉพาะ กรอบข้อมูล  detail , price, และ note ) จะให้หน้าจอนี้ สามารถแก้ไขข้อมูลที่เราบันทึกก่อนหน้านี้ได้ ครับ
 ไม่ทราบว่า ต้องเพิ่ม code จุดไหน ครับ 
ขอคำแนะหน่อย ครับ


baby 1.179.131.xxx 07-12-2016 15:45
1


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ