ดึงพิกัดและข้อมูลจาก database ใน google map

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา ดึงพิกัดและข้อมูลจาก database ใน google map

ดึงพิกัดและข้อมูลจาก database ใน google map

ตอนนี้ทำโปรเจ็คงานกลุ่มส่งอาจารย์ แล้วเลือกที่จะทำ การวัดความแรงสัญญาณ ADSL โดยใช้ google map
ทำแบบมั่วไปมั่วมาตามประสาคน coding ไม่ค่อยเป็นนะคับ ก็ได้โค้ดจาก https://www.ninenik.com/สร้างเส้นทาง_เพื่อ_หาระยะทาง_ใน_google_map_ด้วย_jQuery-276.html ไปลองแก้ไขดู (ให้เครดิตไว้ในเล่มรายงานแล้วนะคับ) โดยกำหนดจุดเพิ่ม และคำนวณระยะทางออกมาเป็นความแรงของสัญญาณ ADSL

สิ่งที่อยากรบกวนคือ

อยากดึงข้อมูลพิกัดและข้อมูลจุดส่งสัญญาณ จาก text file มาโชว์ผ่าน google map เพราะตอนนี้ลองกำหนดจุดลงที่โค้ดเลย ซึ่งจิงๆ แล้วมีตั้ง 44 จุด

ช่วยโค้ดเป็นตัวอย่างให้ด้วยคับ บอกตรงๆ ไม่ค่อยจะเป็นเลยเรื่อง coding


 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
  <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
    <title></title>
    <style type="text/css">
      html{
        padding:0px;
        margin:0px;
      }
      div#map_canvas{
        margin:auto;
        width:600px;
        height:550px;
        overflow:hidden;
      }
      div#route{
        width: 250px;
        height:380px;
        border:1px solid black;
        position:relative;
        float:left;
        font-size:12px;
        background-color:#F4F4F4;
        overflow:auto;
        display:none;
      }
    </style>

  </head>

  <body>

    <div id="map_canvas">
    </div>

    <script src="http://maps.google.com/maps?file=api&amp;v=2&amp;key=ABQIAAAAiOY-qJhvEGWCj2x02oGhIxSv-Bmf33CSQVJOyrsioyUisQmXPBR71ZNe7krWOuOacdYjjIo-SdmqlQ" type="text/javascript"></script>
    <script type="text/javascript">
      var directions; // ҧѺ˹鹷ҧ
      function initialize() {
        if (GBrowserIsCompatible()) {

          var map = new GMap2(document.getElementById("map_canvas"));

          var center = new Array();

          center[0] = new GLatLng(6.614771,100.066507); // á˹ش
          center[1] = new GLatLng(6.618911,100.071759); // á˹ش
          center[2] = new GLatLng(6.623067,100.072918); // á˹ش
          center[3] = new GLatLng(6.608648,100.064142); // á˹ش
          center[4] = new GLatLng(6.638222,100.072339); // á˹ش
          center[5] = new GLatLng(6.651202,100.075729); // á˹ش
          center[6] = new GLatLng(6.642207,100.073476); // á˹ش
          center[7] = new GLatLng(6.645703,100.074463); // á˹ش
          center[8] = new GLatLng(6.653908,100.076995); // á˹ش
          center[9] = new GLatLng(6.670532,100.08472); // á˹ش

          map.setCenter(center[0], 13); // Ţ 13 ͤ zoom öѺͧ
          map.setUIToDefault();

          directions = new GDirections(map);
          var directOpt= { "preserveViewport": false, "getSteps": true ,"getPolyline":true}; // ˹ٻẺͧ鹷ҧ

          var marker = Array();
          var markerGoTo = Array();

          function Line(m1, m2) {
            this.m1 = m1;
            this.m2 = m2;
          }

          Line.prototype.increment = function() {
            directions.load("from: "+this.m1.getPoint() " to: "+this.m2.getPoint(),directOpt);
          }

          var i=0;
          for(i=0;i<10;i++){
            marker[i] = new GMarker(center[i], {draggable: false}); // ҧ mark
            map.addOverlay(marker[i]);

            markerGoTo[i] = new GMarker(center[i], {draggable: true}); // ҧ mark աѹ
            map.addOverlay(markerGoTo[i]);

            GEvent.bind(markerGoTo[i], "dragend",line = new Line(markerGoTo[i], marker[i]), line.increment );
          }  
        
          GEvent.addListener(directions, "load", function() {
            var drivingDistanceKilometers = directions.getDistance().meters / 1000; // зҧ
            $("#distanceDrive").val(drivingDistanceKilometers); // Ӥҷ textbox

            var drivingDistanceMb = directions.getDistance().meters / 100; // Ҥ MB ѹ Ѻ
            $("#distanceMb").val(drivingDistanceMb); // Ӥҷ textbox
            if(document.form_get_detailMap.distanceDrive.value <= 3.7 ){
              document.form_get_detailMap.distanceMb.value = 6.1;
            }else{
              document.form_get_detailMap.distanceMb.value = 2;
            }
          });

        }
      }
      
    </script>
    <script type="text/javascript" src="jquery-1.4.1.min.js"></script>
    <script type="text/javascript">
      $(function(){
        initialize();
        $(document.body).unload(function(){
          GUnload();
        });
        $("#Reset").click(function(){
          directions.clear(); // ź鹷ҧҡἹ
        });
      });
    </script>
    <div id="showDD" style="margin:auto;padding-top:5px;width:600px;">
      <form id="form_get_detailMap" name="form_get_detailMap" method="post" action="">
        Distance
        <input name="distanceDrive" type="text" id="distanceDrive" value="0" />
        Km.
        speed
        <input name="distanceMb" type="text" id="distanceMb" value="0" />
        MB
         <input type="button" name="Reset" id="Reset" value="Cancel to start again" />
      </form>
    </div>
  </body>
</html> 

 Chinjung44 183.88.114.xxx 08-09-2010 00:29:49

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1

เป็นการนำไปประยุกต์ใช้งาน ได้ดีมากเลย 
ส่วนถ้าให้แนะนำ โค้ดดึงข้อมูลจาก text ไฟล์แสดง แทนการกำหนดเอง คงต้องใช้ php อ่านไฟล์ วนลูปสร้างตัวแปร javascript

ลองทำตามดู สร้างไฟล์ text แล้วกำหนด ค่า lat - lon (ค่าพิกัน) บรรทัดละ 1 ค่า แบ่งด้วย คอมม่า (,) เช่น
lat_lon_data.txt
 

6.614771,100.066507
6.618911,100.071759
6.623067,100.072918
6.608648,100.064142
6.638222,100.072339
6.651202,100.075729
6.642207,100.073476
6.645703,100.074463
6.653908,100.076995 
6.670532,100.08472

ส่วนโค้ดการนำไปใช้ ก็ใช้งาน javascirpt ร่วมกับ php โค้ดตัวอย่างไฟล์ php สำหรับเอาไปทดสอบรัน
 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
  <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
    <title></title>
    <style type="text/css">
      html{
        padding:0px;
        margin:0px;
      }
      div#map_canvas{
        margin:auto;
        width:600px;
        height:550px;
        overflow:hidden;
      }
      div#route{
        width: 250px;
        height:380px;
        border:1px solid black;
        position:relative;
        float:left;
        font-size:12px;
        background-color:#F4F4F4;
        overflow:auto;
        display:none;
      }
    </style>

  </head>

  <body>

    <div id="map_canvas">
    </div>

    <script src="//maps.google.com/maps?file=api&amp;v=2&amp;key=ABQIAAAAiOY-qJhvEGWCj2x02oGhIxSv-Bmf33CSQVJOyrsioyUisQmXPBR71ZNe7krWOuOacdYjjIo-SdmqlQ" type="text/javascript"></script>
    <script type="text/javascript">
      var directions; // ҧѺ˹鹷ҧ
      function initialize() {
        if (GBrowserIsCompatible()) {

          var map = new GMap2(document.getElementById("map_canvas"));

          var center = new Array();

					<?php
						$f = fopen ("lat_lon_data.txt", "r");
						$ln= 0;
						while ($line= fgets ($f)) {
								if($line===FALSE){
									// print ("FALSEn");
								}else{
									$lat_lon=trim($line);
									echo "center[$ln] = new GLatLng($lat_lon);rn";
									$ln++;
								}
						}
						fclose ($f);
						
					?>	
/*          center[0] = new GLatLng(6.614771,100.066507); // á˹ش
          center[1] = new GLatLng(6.618911,100.071759); // á˹ش
          center[2] = new GLatLng(6.623067,100.072918); // á˹ش
          center[3] = new GLatLng(6.608648,100.064142); // á˹ش
          center[4] = new GLatLng(6.638222,100.072339); // á˹ش
          center[5] = new GLatLng(6.651202,100.075729); // á˹ش
          center[6] = new GLatLng(6.642207,100.073476); // á˹ش
          center[7] = new GLatLng(6.645703,100.074463); // á˹ش
          center[8] = new GLatLng(6.653908,100.076995); // á˹ش
          center[9] = new GLatLng(6.670532,100.08472); // á˹ش*/

          map.setCenter(center[0], 13); // Ţ 13 ͤ zoom öѺͧ
          map.setUIToDefault();

          directions = new GDirections(map);
          var directOpt= { "preserveViewport": false, "getSteps": true ,"getPolyline":true}; // ˹ٻẺͧ鹷ҧ

          var marker = Array();
          var markerGoTo = Array();

          function Line(m1, m2) {
            this.m1 = m1;
            this.m2 = m2;
          }

          Line.prototype.increment = function() {
            directions.load("from: "+this.m1.getPoint() " to: "+this.m2.getPoint(),directOpt);
          }

          var i=0;
          for(i=0;i<<?=$ln?>;i++){
            marker[i] = new GMarker(center[i], {draggable: false}); // ҧ mark
            map.addOverlay(marker[i]);

            markerGoTo[i] = new GMarker(center[i], {draggable: true}); // ҧ mark աѹ
            map.addOverlay(markerGoTo[i]);

            GEvent.bind(markerGoTo[i], "dragend",line = new Line(markerGoTo[i], marker[i]), line.increment );
          }  
        
          GEvent.addListener(directions, "load", function() {
            var drivingDistanceKilometers = directions.getDistance().meters / 1000; // зҧ
            $("#distanceDrive").val(drivingDistanceKilometers); // Ӥҷ textbox

            var drivingDistanceMb = directions.getDistance().meters / 100; // Ҥ MB ѹ Ѻ
            $("#distanceMb").val(drivingDistanceMb); // Ӥҷ textbox
            if(document.form_get_detailMap.distanceDrive.value <= 3.7 ){
              document.form_get_detailMap.distanceMb.value = 6.1;
            }else{
              document.form_get_detailMap.distanceMb.value = 2;
            }
          });

        }
      }
      
    </script>
    <script type="text/javascript" src="js/jquery-1.4.1.min.js"></script>
    <script type="text/javascript">
      $(function(){
        initialize();
        $(document.body).unload(function(){
          GUnload();
        });
        $("#Reset").click(function(){
          directions.clear(); // ź鹷ҧҡἹ
        });
      });
    </script>
    <div id="showDD" style="margin:auto;padding-top:5px;width:600px;">
      <form id="form_get_detailMap" name="form_get_detailMap" method="post" action="">
        Distance
        <input name="distanceDrive" type="text" id="distanceDrive" value="0" />
        Km.
        speed
        <input name="distanceMb" type="text" id="distanceMb" value="0" />
        MB
         <input type="button" name="Reset" id="Reset" value="Cancel to start again" />
      </form>
    </div>
  </body>
</html> 

 Ninenik 110.164.245.xxx 08-09-2010
 ความคิดเห็นที่ 2

ขอบคุณมากคับสำหรับคำตอบที่ทำให้เห็นทางสว่างอยู่รำไร

ลองทำแล้วคับ map ไม่ขึ้นเลย  

แล้วถ้ารบกวนถามเพิ่มอีกนิดว่า ถ้าต้องการให้แต่ละจุดแสดงข้อมูล(เช่น ชื่อโหนด สถานที่ตั้ง และรายละเอียดต่างๆ ของโหนด) ต้องทำอย่างไร?

รบกวนอีกครั้งนะคับchinjung44 183.88.114.xxx 08-09-2010 08:53
 ความคิดเห็นที่ 3

แนะนำไม่ถูกเหมือนกัน คงต้องให้ ไปลองศึกษาได้จากของ google โดยตรง http://code.google.com/apis/maps/documentation/javascript/v2/examples/index.html

ตอนนี้ google map ก็พัฒนาไปเยอะ มีอะไรใหม่ๆ น่าลอง อาจจะได้นำเอามาเขียนเป็นบทความในเว็บ เพื่อดึงความสามารถ มาประยุกต์ใช้
ต่อไปNinenik 183.89.168.xxx 08-09-2010
1


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ