สอบถาม เรื่อง แสดงข้อมูลในแต่ละวัน

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา สอบถาม เรื่อง แสดงข้อมูลในแต่ละวัน

สอบถาม เรื่อง แสดงข้อมูลในแต่ละวัน
สอบถามเรื่อง คิวรี่ข้อมูล แต่ละวัน ตามจำนวนรายการหน่อยครับ

ตาราเก็บข้อมูล (วันที่)

ตาราเก็บข้อมูล (จำนวนรายการ)


Baby 1.179.131.xxx 10-01-2017 09:21:57

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


  • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
  • เปลี่ยน


    ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
ใช้ array จัดการ โดยคิวรี่มาเก็บในตัวแปร array ใช้วันที่เป็น key แล้วจัดรูปแบบตามโครงสร้างข้อมูลที่ให้มา ninenik 14.207.171.xxx 10-01-2017
 ความคิดเห็นที่ 2
$sql="(SELECT
`supply_inorder`.`idlab`,
`supply_items`.`namelab`,
Sum(`supply_inorder`.`confirm`) AS `a`,
`supply_unit`.`name`,
`supply_items`.`nolab`,
count(`supply_inorder`.`idlab`) AS `b`
FROM
`supply_inorder`
Inner Join `supply_items` ON `supply_inorder`.`idlab` = `supply_items`.`id`
Inner Join `supply_unit` ON `supply_unit`.`id` = `supply_items`.`idunit`
Inner Join `supply_order` ON `supply_inorder`.`codeorder` = `supply_order`.`codeorder` 
WHERE
`supply_order`.`dateconfirm` BETWEEN  '$daymonthyear1' AND '$daymonthyear2'
GROUP BY
`supply_inorder`.`idlab`
ORDER BY
`a` DESC
 )";
$dbquery = mysql_db_query($dbname, $sql);
$num_rows = mysql_num_rows($dbquery);
$i=0;
while ($i < $num_rows)
{
$result = mysql_fetch_array($dbquery);
$sebject = $result[0];
$name_lab = $result[1];
$order_lab = $result[2];
$unit_lab = $result[3];
$no_lab = $result[4];
$sum_day1 = $result[5];
$order = $i+1;


baby 1.179.131.xxx 10-01-2017 09:51
 ความคิดเห็นที่ 3
ไม่ทราบว่าต้องเพิ่มจุดไหนครับ ขอแนะนำหน่อย ครับ
<?
$sql="(SELECT
`supply_inorder`.`idlab`,
`supply_items`.`namelab`,
Sum(`supply_inorder`.`confirm`) AS `a`,
`supply_unit`.`name`,
`supply_items`.`nolab`,
count(`supply_inorder`.`idlab`) AS `b`
FROM
`supply_inorder`
Inner Join `supply_items` ON `supply_inorder`.`idlab` = `supply_items`.`id`
Inner Join `supply_unit` ON `supply_unit`.`id` = `supply_items`.`idunit`
Inner Join `supply_order` ON `supply_inorder`.`codeorder` = `supply_order`.`codeorder` 
WHERE
`supply_order`.`dateconfirm` BETWEEN  '$daymonthyear1' AND '$daymonthyear2'
GROUP BY
`supply_inorder`.`idlab`
ORDER BY
`a` DESC
 )";
$dbquery = mysql_db_query($dbname, $sql);
$num_rows = mysql_num_rows($dbquery);
$i=0;
while ($i < $num_rows)
{
$result = mysql_fetch_array($dbquery);
$sebject = $result[0];
$name_lab = $result[1];
$order_lab = $result[2];
$unit_lab = $result[3];
$no_lab = $result[4];
$sum_day1 = $result[5];
$order = $i+1;
 
list($year1, $month1,$day1 ) = split('[/.-]', $sebject);
$year1 = $year1 + 543;
$sebject=  "$day1/$month1/$year1";
 
    echo"<tr class="unnamed1">";
      echo"<td><center>$order</center></td>";
      echo"<td>$name_lab</td>";
   echo"<td> $sum_day1</td>";
 echo"<td></td>";
 echo"<td></td>";
 echo"<td></td>";
 echo"<td></td>";
 echo"<td>$sum_day1</td>";
 echo"<td></td>";
 echo"<td></td>";
 echo"<td></td>";
 echo"<td></td>";
   echo"<td></td>";
 echo"<td></td>";
 echo"<td></td>";
 echo"<td></td>";
 echo"<td></td>";
 echo"<td></td>";
 echo"<td></td>";
 echo"<td></td>";
 echo"<td></td>";
 echo"<td></td>";
echo"<td></td>";
 echo"<td></td>";
 echo"<td></td>";
 echo"<td></td>";
 echo"<td></td>";
 echo"<td></td>";
 echo"<td></td>";
 echo"<td></td>";
 echo"<td></td>";
 echo"<td></td>";
echo"<td></td>";
      echo"<td><div align="center">&nbsp;"; 
 echo number_format($order_lab,0,'.',',');
 echo"&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div></td>";
    echo"</tr>";
 
$i++;
}
?>


baby 1.179.131.xxx 10-01-2017 09:55
 ความคิดเห็นที่ 4
ดูเนื้อหานี้เป็นแนวทาง

แนวทางประยุกต์แสดงสรุปรายการแบบตารางรายเดือนจากฐานข้อมูล 


ninenik 14.207.171.xxx 11-01-2017
1


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ