ช่วยแก้ Code php ให้หน่อยครับ

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา ช่วยแก้ Code php ให้หน่อยครับ

ช่วยแก้ Code php ให้หน่อยครับ
พอดีทำเว็บให้เพื่อนครับ
พอย้ายเว็บมา มีหน้าที่เป็น Gallery ไม่ทำงานครับ
อันนี้เว็บจริงที่ใช้อยู่ครับ
http://www.thaihairclinic.com/caucasian-gallery.php

ส่วนอันนี้ไปลองทำที่ Godaddy ได้แบบนี้ครับ 
http://www.worldhairtransplant.com/all-gallery/caucasian-gallery/

แต่พอ dump wordpree db มาทำที่ host เดิม
รูปไม่ออกเลยครับ

http://test.thaihairclinic.com/all-gallery/caucasian-gallery/

ทั้ง ๆ ที่ทำเหมือนเดิม
host ที่รูปไม่ออกเป็น php 5.5 ครับ
ผมเลยแก้ code จาก 
<style>
tr:nth-child(odd) td, tr:nth-child(odd) th {
  background-color: #fff;
}

td {
  border-top: 0px solid #ededed;
  padding: 6px 10px 6px 0;
  background-color: #fff;
}

td {
  border-top: 0px solid #ededed;
  padding: 6px 10px 6px 0;
}
tr:nth-child(even) td, tr:nth-child(even) th {
  background-color: #fff;
}
td {
  border-top: 0px solid #efefef;
  padding: 6px 10px 6px 0;
  background-color: #fff;
}
</style>
<?
	$sql1="SELECT * FROM csccase WHERE gallery='caucasian' ORDER by cid DESC;";
	$query1=mysql_query($sql1);
  $query = mysql_query("set NAMES utf8");

?>


<style>
#tahoma a, link, hover, active {
  color: #0000CC;
}
</style><table width="100%" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0">
 <tr>
  <td colspan="2" align="justify"><strong>Patient >>
   <?PHP
		$num=0;
		$i=0;
		while($row1=mysql_fetch_array($query1)){
			$num++;
			if (($_GET["id"]==$row1["cid"])){
				echo " <font color='#FF6600'>$num</font> ";		

			}else{
				echo " <a href='/caucasian-gallery/?id=",$row1["cid"],"&num=$num'>",$num,"</a> ";
			}

		}
	?>
  </strong>	</td>
 </tr>
 <tr>
  <td colspan="2" align="center">
	 <p>
	  <?PHP
	$uid=mysql_result($query1,0,0);
 	if (empty($_GET["id"])){
		$sql="SELECT * FROM csccase WHERE gallery='caucasian' ORDER BY cid DESC;";
	}else{
		$sql="SELECT * FROM csccase WHERE gallery='caucasian' AND cid='$_GET[id]';";	
	}
	$query=mysql_query($sql);
	$row=mysql_fetch_array($query);
 		if (empty($_GET["id"])){
			$sql="SELECT * FROM cscdetail WHERE cid='$uid' ORDER BY id ASC;";
			$num=1;
		}else{
			$sql="SELECT * FROM cscdetail WHERE cid='$_GET[id]' ORDER BY id ASC;";
		}
		$rs=mysql_query($sql);
	?>	
	  <br>
	    <b>Patient<?=$_GET["num"]?>
  </p>
   <p><strong>Result from <? if ($row["no_procedure"]>1)	echo $row["no_procedure"]." procedures"; else echo $row["no_procedure"]." procedure";?></strong><br>
  </p></td>
 </tr>
 <tr>
  <td width="50%" align="center"><strong><font color="#333399">Before</font></strong></span></td>
  <td width="50%" align="center"><strong><font color="#333399">After</font></strong></td>
 </tr>
 <? while ($pic=mysql_fetch_array($rs)){
 	list($width, $height, $type, $size)=getimagesize("old_gallery/".$pic["pic"]."")or die("Error: ".mysql_error());
				$height = $height+30;
				$width= $width+10;	
  ?>
 
 <tr>
  <td colspan="2" align="center"><A HREF="/old_gallery/<?=$pic["pic"]?>" rel="lightbox"><img src='/old_gallery/<?=$pic["pic"]?>' alt="Hair Transplant Photo" width="600" border='0' align='middle' style="border:3px #eee solid" ></a></td>
 </tr>
 <tr>
  <? }?>
<td colspan="2" align="center"><b>Age : <?=$row["age"]?> <br>
   Total grafts : <?=$row["grafts"]?><br>
  Time after surgery : <?=$row["timebet"]?></b> <br></td>
 </tr>
 <tr>
  <td colspan="2" align="justify"><strong>Patient >>
   <?PHP
		$num=0;
		$i=0;
		$sql="SELECT * FROM csccase WHERE gallery='caucasian' ORDER by cid DESC;";
		$query2=mysql_query($sql);
		while($ro=mysql_fetch_array($query2)){
			$num++;
			if (($_GET["id"]==$ro["cid"])){
				echo " <font color='#FF6600'>$num</font> ";
			}else{
				echo " <a href='/caucasian-gallery/?id=",$ro["cid"],"&num=$num'>",$num,"</a> ";
			}

		}
	?>
  </strong>	</td>
 </tr>
</table>
เป็นแบบนี้ครับ

<?
	$sql1="SELECT * FROM csccase WHERE gallery='caucasian' ORDER by cid DESC;";
	$query1=$mysqli->query()($sql1);
  $query = $mysqli->query()("set NAMES utf8");

?>
Patient 
   <?PHP
		$num=0;
		$i=0;
		while($row1=mysqli_fetch_array()($query1)){
			$num++;
			if (($_GET["id"]==$row1["cid"])){
				echo " <font color='#FF6600'>$num</font> ";		

			}else{
				echo " <a href='/caucasian-gallery/?id=",$row1["cid"],"&num=$num'>",$num,"</a> ";
			}

		}
	?>
 
	  <?PHP
	$uid=mysqli_data_seek()($query1,0,0);
 	if (empty($_GET["id"])){
		$sql="SELECT * FROM csccase WHERE gallery='caucasian' ORDER BY cid DESC;";
	}else{
		$sql="SELECT * FROM csccase WHERE gallery='caucasian' AND cid='$_GET[id]';";	
	}
	$query=$mysqli->query()($sql);
	$row=mysqli_fetch_array()($query);
 		if (empty($_GET["id"])){
			$sql="SELECT * FROM cscdetail WHERE cid='$uid' ORDER BY id ASC;";
			$num=1;
		}else{
			$sql="SELECT * FROM cscdetail WHERE cid='$_GET[id]' ORDER BY id ASC;";
		}
		$rs=$mysqli->query()($sql);
	?>	
	  
	 Patient<?=$_GET["num"]?>

Result from <? if ($row["no_procedure"]>1)	echo $row["no_procedure"]." procedures"; else echo $row["no_procedure"]." procedure";?>
 <? while ($pic=mysqli_fetch_array()($rs)){
 	list($width, $height, $type, $size)=getimagesize("old_gallery/".$pic["pic"]."")or die("Error: ".mysqli_error()());
				$height = $height+30;
				$width= $width+10;	
  ?>
 

  <? }?>

   <?PHP
		$num=0;
		$i=0;
		$sql="SELECT * FROM csccase WHERE gallery='caucasian' ORDER by cid DESC;";
		$query2=$mysqli->query()($sql);
		while($ro=mysqli_fetch_array()($query2)){
			$num++;
			if (($_GET["id"]==$ro["cid"])){
				echo " <font color='#FF6600'>$num</font> ";
			}else{
				echo " <a href='/caucasian-gallery/?id=",$ro["cid"],"&num=$num'>",$num,"</a> ";
			}

		}
	?>

รบกวนช่วยดูให้หน่อยครับ  ขอบคุณครับ


หมอพี เอมะศิริ 223.205.234.xxx 11-02-2017 12:12:13

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
  แนะนำไม่ถูก คงต้องลองไล่เช็คส่วนของ path ตำแหน่งรูป น่าจะแนวๆ นั้น


ninenik 1.47.193.xxx 11-02-2017
 ความคิดเห็นที่ 2

ขอบคุณครับ


หมอพี เอมะศิริ 223.205.248.xxx 12-02-2017 07:42
 ความคิดเห็นที่ 3
ผมลองแก้ Code เป็นแบบนี้ครับ

<?php
include("connect.php");
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="bootstrap/css/bootstrap.min.css" />
  <title>Test mysqli 1</title>
</head>
<body>
 
  <div class="container">
    

<?
	$sql1="SELECT * FROM csccase WHERE gallery='caucasian' ORDER by cid DESC;";
	$query1=$mysqli->query($sql1);
  $query = $mysqli->query("set NAMES utf8");

?>
Patient 
   <?PHP
		$num=0;
		$i=0;
		while($row1=mysqli_fetch_array($query1)){
			$num++;
			if (($_GET["id"]==$row1["cid"])){
				echo " <font color='#FF6600'>$num</font> ";		

			}else{
				echo " <a href='/caucasian-gallery/?id=",$row1["cid"],"&num=$num'>",$num,"</a> ";
			}

		}
	?>
 
	  <?PHP
	$uid=mysqli_data_seek($query1,0,0);
 	if (empty($_GET["id"])){
		$sql="SELECT * FROM csccase WHERE gallery='caucasian' ORDER BY cid DESC;";
	}else{
		$sql="SELECT * FROM csccase WHERE gallery='caucasian' AND cid='$_GET[id]';";	
	}
	$query=$mysqli->query($sql);
	$row=mysqli_fetch_array($query);
 		if (empty($_GET["id"])){
			$sql="SELECT * FROM cscdetail WHERE cid='$uid' ORDER BY id ASC;";
			$num=1;
		}else{
			$sql="SELECT * FROM cscdetail WHERE cid='$_GET[id]' ORDER BY id ASC;";
		}
		$rs=$mysqli->query($sql);
	?>	
	  
	 Patient<?=$_GET["num"]?>

Result from <? if ($row["no_procedure"]>1)	echo $row["no_procedure"]." procedures"; else echo $row["no_procedure"]." procedure";?>
 <? while ($pic=mysqli_fetch_array($rs)){
 	list($width, $height, $type, $size)=getimagesize("old_gallery/".$pic["pic"]."")or die("Error: ".mysqli_error);
				$height = $height+30;
				$width= $width+10;	
  ?>
 

  <? }?>

   <?PHP
		$num=0;
		$i=0;
		$sql="SELECT * FROM csccase WHERE gallery='caucasian' ORDER by cid DESC;";
		$query2=$mysqli->query($sql);
		while($ro=mysqli_fetch_array($query2)){
			$num++;
			if (($_GET["id"]==$ro["cid"])){
				echo " <font color='#FF6600'>$num</font> ";
			}else{
				echo " <a href='/caucasian-gallery/?id=",$ro["cid"],"&num=$num'>",$num,"</a> ";
			}

		}
	?>

<?php
$mysqli->close;
?>
</body>
</html>
มันขึ้น error นี้ครับ

Fatal error: Call to a member function query() on a non-object in D:websitesthaihairclinic.comwwwgall.php on line 18


หมอพี เอมะศิริ 223.205.248.xxx 12-02-2017 09:13
 ความคิดเห็นที่ 4
Fatal error: Call to a member function query() on a non-object in D:websitesthaihairclinic.comwwwgall.php on line 18


อันนี้ น่าจะเกิดจากการ include object ไม่สำเร็จนะครับ ลองตรวจสอบไฟล์ connect.php อีกที ว่ามีไฟล์อยู่หรือเปล่า
ถ้าไฟล์นั้นมีอยู่แล้ว มันไป include ไฟล์อื่นมาหรือเปล่า


amnat 49.49.247.xxx 15-03-2017 14:54
1


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ