มีปัญเกี่ยวกับการ Upload ตอนบันทึกลงฐาน

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา มีปัญเกี่ยวกับการ Upload ตอนบันทึกลงฐาน

มีปัญเกี่ยวกับการ Upload ตอนบันทึกลงฐาน
ผมใช้ฟอร์มแบบ multiple="multiple"

<input class="form-control css-require" type="file" name="fileup" multiple="multiple">

ส่วนอันนี้คือฟอร์มบันทึก คือผมต้องการที่จะอัพโหลดไฟล์หลายๆไฟล์ 
แต่ไม่รู้ว่าต้องทำยังไงลองโค้ดที่หามาแต่ติด Error Save [".$strSQL."] อะครับ

<?php
include('connect.php');
$folder = "../fileup/";
$temp = explode(".", $_FILES["fileup"]["name"]);
$newfilename = round(microtime(true)).'.'. end($temp);
$db_path ="$folder".$newfilename ;
$listtype = array(
'.doc'=>'application/msword',
'.docx'=>'application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document',
'.rtf'=>'application/rtf',
'.pdf'=>'application/pdf'); 
if ( is_uploaded_file( $_FILES['fileup']['tmp_name'] ) )
{
if($key = array_search($_FILES['fileup']['type'],$listtype))
	{		
	if (move_uploaded_file($_FILES['fileup']['tmp_name'],"$folder".$newfilename))
		{

$strSQL = "INSERT INTO sick ";
$strSQL .="(`id`,`id_em`,`day_sick`,`name`,`sick_ra`,`stop_day`,`fileup`) ";
$strSQL .="VALUES ";
$strSQL .="('".$_POST["id"]."','".$_POST["id_em"]."','".$_POST["day_sick"]."' ";
$strSQL .=",'".$_POST["name"]."','".$_POST["sick_ra"]."','".$_POST["stop_day"]."','$db_path') ";
$objQuery = mysql_query($strSQL);
		}
	}
}
if($objQuery)
{
	echo '<meta http-equiv="refresh" content="0;URL=../sSearch.php">';
}
else
{
	echo "Error Save [".$strSQL."]";
}
mysql_close($objConnect);

?>


Manit500 118.173.92.xxx 19-03-2017 18:47:04

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1

แต่ถ้าอัพไฟล์เดียว ก็ใช้ได้ปกติครับ แต่พอหลายๆไฟล์ทำไม่ได้

ผมเลยงงว่าผมต้องแก้ตรงไหนบ้าง manit500 118.173.92.xxx 19-03-2017 18:49
 ความคิดเห็นที่ 2
เอาตัวอย่างโค้ดนี้ไปดูเป็นแนวทาง

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <title>Document</title>
  <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css"
   integrity="sha384-BVYiiSIFeK1dGmJRAkycuHAHRg32OmUcww7on3RYdg4Va+PmSTsz/K68vbdEjh4u" crossorigin="anonymous">
  <style type="text/css">
    .drop-area{
     width:100px; height:25px;
     border: 1px solid #999; text-align: center;
     padding:10px; cursor:pointer;
    }
    #thumbnail img{width:100px;height:100px;margin:5px;}
    canvas{border:1px solid red;}  
  </style>
</head>
<body>
 
  <br> 
  <div style="margin:auto;width:80%;"> 
    <h3> บันทึกข้อมูล</h3>  
    <form class="form" id="myFrom" method="post" action="" role="form" enctype="multipart/form-data">  
      <div class="form-group"> 
        <lable class="control-label">Name : </lable> 
        <input type="text" autocomplete="off" class="form-control" name="name"> 
      </div> 
      <div class="form-group"> 
        <lable class="control-label">Picture : </lable> 
      <div id="upload" class="btn btn-info">
        Upload File
      </div>
      <div id="thumbnail"></div>        
      </div> 
      <button type="submit" class="btn btn-primary">เพิ่มข้อมูล</button>       
    </form> 
    <br> 
     
<br style="clear:both;">
<br>
<?php
// มีการเลือกไฟล์สำหรับอัพโหลดอย่างน้อย 1 ไฟล์
if(isset($_FILES['file_upload']['name']) && implode("",$_FILES['file_upload']['name'])!=""){
  $uploads_dir = 'uploads'; // โฟลเดอร์สำหรับเก็บไฟล์
  $totalFile = count($_FILES['file_upload']['name']); // จำนวน input file ทั้งหมด
  for($i = 0; $i < $totalFile; $i++){ // วนลูปจัดการไฟล์แต่ละไฟล์
      $tmpFile = $_FILES['file_upload']['tmp_name'][$i]; 
      $fileName = $_FILES['file_upload']['name'][$i]; // เก็บชื่อไฟล์
      if($fileName!=""){
          $info = pathinfo($fileName);
          echo "<pre>";
          print_r($info);     // ข้อมูลไฟล์
          echo "</pre>";      
          $ext = $info['extension']; // เก็บค่านามสกุลไฟล์
          $setFileName = time()."_".$i; // กำหนดชื่อไฟล์ใหม่
          $fileName_new = $setFileName.".".$ext;     
          echo $fileName." -- ".$fileName_new."<br>"; // ชื่อไฟล์ และชื่อไฟล์ใหม่
          if(is_dir($uploads_dir)){
            if(move_uploaded_file($tmpFile, $uploads_dir."/".$fileName_new)){
              echo $fileName_new." uploaded!!<br>"; // ชื่อไฟล์ที่อัพโหลดสำเร็จ
              ///////// เพิ่มคำสั่งอื่นๆ ตามต้องการ
               
               
            }else{ echo "อัพโหลดไฟล์ล้มเหลว "; }
          }else{  echo "ไม่มีโฟลเดอร์นี้ ".$uploads_dir; }
      }
  }
}
?>
</div>
 
 
<script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js"></script> 
<script type="text/javascript" >
$(function () {
 
 
  $("#upload").on("click",function(e){
    var objFile= $("<input>",{
      "class":"file_upload",
      "type":"file",
      "multiple":"true",
      "name":"file_upload[]",
      "style":"display:none",
        change: function(e){
          var files = this.files
          showThumbnail(files)  
        }
    });
    $(this).before(objFile);
    $(".file_upload:last").show().click().hide();
    e.preventDefault();
  });
 
  function showThumbnail(files){
 
  //  $("#thumbnail").html("");
    for(var i=0;i<files.length;i++){
      var file = files[i]
      var imageType = /image.*/
      if(!file.type.match(imageType)){
        //   console.log("Not an Image");
        continue;
      }
 
      var image = document.createElement("img");
      var thumbnail = document.getElementById("thumbnail");
      image.file = file;
      thumbnail.appendChild(image)
 
      var reader = new FileReader()
      reader.onload = (function(aImg){
        return function(e){
          aImg.src = e.target.result;
        };
      }(image))
 
      var ret = reader.readAsDataURL(file);
      var canvas = document.createElement("canvas");
      ctx = canvas.getContext("2d");
      image.onload= function(){
        ctx.drawImage(image,100,100)
      }
    } // end for loop
 
  } // end showThumbnail
 
 
   
   
});
 </script>  
</body>
</html>


หรือดูตัวอย่างเพิ่มเติมได้ที่

http://www.ninenik.com/forum_view_1171_1.html ความคิดเห็นที่ 3ninenik 1.47.8.xxx 19-03-2017
 ความคิดเห็นที่ 3
สอบถามเพิ่มเติมนะครับเวลาเรียกดูใช้ $objResult เหมือนเดิมเนาะ 
แล้วเวลาผมจะแก้ไขอะครับใช้หลักการเดียวกับ insert รึป่าวเปลี่ยนเป็น update แทนประมาณนี้ใช่ไหมครับ


manit500 118.173.92.xxx 19-03-2017 21:51
 ความคิดเห็นที่ 4
การเพิ่มรูปตามโค้ตตัวอย่าง ปกติจะใช้วิธีลบข้อมูลรูปหรือรายการที่ไม่ต้องการ แล้วเพิ่มรายการใหม่เข้าไปแทน ขึ้นกับการวางโครงสร้าง db ประกอบด้วย


ninenik 1.47.165.xxx 19-03-2017
 ความคิดเห็นที่ 5
สอบถามเพิ่มเติมอีกนิดนะครับ ถ้าผมต้องการให้มันโชว์ชื่อไฟล์ ที่เราเลิอกก่อนที่จะกด
เพิ่มเข้าไปละครับผมต้องไปกำหนดตรงช่วงไหนครับ นั่งมึนอยู่ 


manit500 118.173.92.xxx 19-03-2017 22:22
1


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ